熱心服務(服務生) | 熱心服務(風紀) | 熱心服務(班長) | 熱心服務(圖書) | 甲等操行獎 | 保良局獎學金 | 保良局何志豪獎學金 | 學業成績進步獎 | 勤學獎 | 榮譽積點 | 積點獎勵計劃表現優良 | 記優點一個


熱心服務(服務生--下學期)
班別
班號
Name
中文姓名
1A 14 LAM KA HIM 林家謙
1A 16 LEE HAY YU 李烯瑜
1B 3 CHAN KWAN YI 陳君沂
1B 23 NG WING HO 吳永浩
1C 1 CHAN LOK HIN 陳樂軒
1C 11 FONG CHEUK LAAM 方綽嵐
1D 8 CHI YUEN GI 池菀芝
1D 31 TUNG MING WAI 童明慧
2A 1 AU PUI SZE 區沛思
2A 17 MAK CHO YIU 麥祖耀
2B 3 CHANG MING LAM 鄭銘藍
2B 29 YIP WING KIT 葉永杰
2C 15 LAM YUET CHING JOYCE 林悅晴
2C 33 WONG PUI NAM 王姵嵐
2D 4 CHAN PUI YIN 陳姵妍
2D 6 CHEUNG CHAK LAM 張澤林
3A 1 CHAN HIU YING 陳曉瑩
3A 27 WONG PO SIN 黃普善
3B 16 NGO CHEUK FUNG 敖卓峰
3B 19 WANG LING LEE 王伶莉
3C 4 CHAN WAI TING 陳慧婷
3C 7 CHEUNG MAE SZE 張曼詩
3D 19 LEUNG KA MING 梁嘉明
3D 26 TANG WING TUNG 鄧穎桐
4A 16 LAM LONG HEI 林朗希
4A 30 YIU PUI KEI 姚佩琦
4B 5 CHUNG CHEUK HANG 鍾卓衡
4B 24 LUI CHI SHAN 呂沚珊
4C 12 KEI LOK MAN 祁洛敏
4C 29 WAN CHUN HEI 溫振希
4D 4 CHEUNG KA HIM TERRY 張嘉謙
4D 11 HU XIAO QING 胡曉晴
5A 2 CHAN KA MAN 陳嘉雯
5A 14 HUI CHI HIN 許智軒
5B 6 CHAN YAN YIU 陳昕瑶
5B 26 WONG CHUNG WAI 黃宗煒
5C 9 CHEUNG WING YAN 張泳欣
5C 17 LAI SIU HIM 黎兆謙
5D 2 CHAN HO TING 陳浩霆
5D 8 IP KA HEI 葉嘉晞
6A 4 CHAN MAN WAI 陳紋慧
6A 18 LI KA SIU 李嘉兆
6B 1 CHAN HEI LAM 陳曦琳
6B 23 TAI YIU LONG 戴耀朗
6C 16 LAM KIT TUNG 林潔彤
6C 30 TANG TSZ HANG 鄧旨行
6D 16 KWAN CHEUK KWAN 關卓君
6D 26 MA HIN TING 馬衍庭


熱心服務(風紀--下學期)
班別 班號 Name 姓名
5A 3 CHAN MEI LAM 陳美琳
5A 5 CHAN YUI LONG 陳睿朗
5A 6 CHIN CELIA S 陳詩敏
5A 10 CHUNG CHEUK HEI 鍾卓熹
5A 13 HUEN KA WING 禤嘉詠
5A 15 HUI WAI LAM 許煒琳
5A 17 KWOK KA TUNG 郭嘉童
5A 23 LAU SOHNE 劉若薇
5A 26 LOK WING YIU 駱詠瑤
5A 27 LUK YUEN KI 陸婉琪
5A 30 SETO WING TUNG 司徒穎桐
5A 35 WONG SHUK LING 黃淑鈴
5B 7 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
5B 9 FISHER WAN YU 朱韻瑜
5B 14 LAM JENNICA 林倬渝
5B 17 LEUNG HIU YAU 梁曉柔
5B 18 LEUNG LOK YI 梁樂兒
5B 19 NG SIN YU 吳倩瑜
5B 21 SUNG YEE MAN 宋依雯
5B 23 TSANG TSZ CHING 曾子晴
5B 24 TSANG VANESSA 曾穎彤
5B 28 WONG WING SHUEN 黃穎璇
5B 31 YAN WING SHAN 甄詠珊
5B 35 YIP YING TUNG 葉映彤
5B 36 YUEN KAI HIN 袁啟軒
5C 1 AU HEI MAN 歐曦文
5C 2 CHAN CHUN YIN 陳俊彦
5C 4 CHAN MEI YI 陳美怡
5C 5 CHAN WAI TING 陳慧婷
5C 7 CHENG HEI TUNG 鄭希桐
5C 8 CHEUNG KAI SING 張啟星
5C 11 FAN HIU YI 范曉兒
5C 13 HUNG CHEUK KEI 洪卓基
5C 14 KAM LOK YAN 甘諾恩
5C 15 KWOK HOI YING 郭凱瑩
5C 17 LAI SIU HIM 黎兆謙
5C 19 LAM HOI YAN 林凱茵
5C 21 LEUNG WING CHUN 梁永駿
5C 22 LI CHIN YIU 李芊垚
5C 25 LO LAP LUN 盧立崙
5C 27 MA WING HIM 馬永謙
5C 30 TANG WING YAN 鄧穎恩
5C 32 WONG TSZ KI 王芷琪
5C 33 YEN TSZ KI 嚴芷淇
5C 35 YU CHI WAI 余智慧
5D 4 CHANG HO MAN 鄭皓文
5D 7 HUI YAT LONG 許日朗
5D 9 KWOK NGA TSZ 郭雅子
5D 10 LAM KING YU 林敬儒
5D 11 LAM WANG HEI 林泓熹
5D 12 LEE CHUN YIN 李俊諺
5D 13 LEE HOI TUNG 李海桐
5D 14 LEE MING HIN 李銘軒
5D 15 LEE TSZ KA 李沚珈
5D 17 LEUNG CHEUK KEI 梁卓琦
5D 18 LEUNG CHING MAN 梁靜雯
5D 19 LEUNG KA CHUN 梁家俊
5D 21 POON YING SUM 潘楹森
5D 23 SZETO TSZ KWAN 司徒梓筠
5D 26 TSE SAN YU 謝燊榆
5D 28 WONG SZE LING 王思鈴
5D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
5D 30 WU HOI KI 胡凱淇
5D 31 WU PUI YI 胡珮怡
5D 32 YIM TIK YAN 嚴廸欣
5D 34 YU HOI LAM 余凱琳
6A 2 CHAN HIU TSUN 陳曉雋
6A 5 CHAN YIN TSAM SAMMIE 陳言沁
6A 8 CHONG OI TUNG 莊藹潼
6A 9 CHU CHUN HONG 朱俊匡
6A 12 LAI HAU CHUN 賴巧臻
6A 14 LAM WING SZE 林詠詩
6A 15 LAW TSZ HO 羅梓豪
6A 16 LEUNG CHING YI 梁靜怡
6A 25 NG KA LOK 吳家洛
6A 26 NG TSZ CHING KILLY 吳子晴
6A 30 YAU HOK KAN 邱學勤
6A 31 YAU PO MAN 邱寶雯
6A 35 YU CHEUK YIN 余卓賢
6B 2 CHAN KA PAN 陳嘉彬
6B 4 CHAN KWUN SHING 陳冠成
6B 6 CHAN WING TSUN 陳穎雋
6B 11 HAU CHUN SAN 侯晉燊
6B 13 KAM KA YAN 甘嘉欣
6B 14 LAM CHIN FUNG 林展鋒
6B 15 LAU PUI YI 劉佩怡
6B 17 LEE WING CHI 李頴姿
6B 18 LEUNG CHEUK HEI 梁卓晞
6B 24 TIN TSZ SUN 田梓汛
6B 27 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
6B 30 WONG SUM YI 王心怡
6B 33 YEUNG YUK TING 楊鈺婷
6B 35 YU TAK YAN 余得欣
6C 5 CHEUNG WING KI 張穎琪
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪
6C 12 IU MAN CHING 姚文政
6C 13 KWOK EUGENE CHUN-HIM 郭俊謙
6C 14 KWOK MAN HIN 郭文汧
6C 17 LAM WAI KI 林衞淇
6C 18 LAU KA LAM KELLY 柳嘉琳
6C 19 LAU WAI LEONG 劉偉亮
6C 20 LAU YEE LAM 劉漪霖
6C 22 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
6C 23 LI SHUN CHI 李淳致
6C 24 LI WAN YING 李蘊瀅
6C 25 LUN TSZ HO 倫梓浩
6C 26 MUI CHUN HIN 梅俊軒
6C 29 TAM NGA MAN 譚雅文
6C 31 TSAI HOI MAN 蔡海汶
6C 36 WONG YUNG 黃榕
6C 38 YAU MAN SUM 邱玟琛
6C 40 YIP YAN TUNG 葉恩彤
6D 1 CHAN CHI KONG 陳志剛
6D 2 CHAN PO YEE TIFFANY 陳寶兒
6D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
6D 5 CHEUNG CHING WA 張清華
6D 6 CHEUNG MAN FIONI 張聞
6D 7 CHOW HING YUET 周慶悅
6D 9 FUNG CHEUK YIN 馮綽妍
6D 13 HUI MIU YEE 許妙儀
6D 18 LAM CHUN SUM 林俊森
6D 19 LAM LOK TUNG 林樂童
6D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
6D 21 LEE TSUN YIN 李峻賢
6D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
6D 27 NG YIN TAK 伍彥德
6D 28 TSE KWAN YIU 謝鈞堯
6D 31 WONG SHEUNG NOK 黃尚諾
6D 34 YAN HAU YING 甄巧盈
6D 36 YUEN CHUN YIN 袁俊賢


熱心服務(班長--下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 1 CHAN CHIN YU 陳芊羽
1B 29 WONG KI LOK 黃其樂
1C 8 CHEUNG WING MAN 張穎敏
1D 7 CHEUNG YIU LONG 張耀朗
2A 16 LO TSZ YING MAGGIE 羅子瑩
2B 26 WONG HIU YAN 王曉欣
2C 5 CHAU HOI YU 周凱渝
2D 5 CHAN TSZ CHING 陳芷晴
3A 16 LI CHING LAM JANICE 李靖琳
3B 8 CHUNG LOK YIN OLINA 鍾樂賢
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
3D 8 FU WING YAN 符穎茵
4A 22 NG YUK YU 吳鈺渝
4B 13 KWOK YAN MONG 郭恩望
4C 3 CHAN PO YI 陳保怡
4D 2 CHAN YIK WANG EDGAR 陳奕宏
5A 16 KWAN CHING TUNG 關靖桐
5B 2 CHAN CHUN KIT 陳俊傑
5C 23 LO FUNG 盧鋒
5D 5 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
6A 7 CHEUNG CHUN NGAI 張俊毅
6B 22 SO CHI HIN 蘇智軒
6C 7 HO CHI FUNG 何智鋒
6D 14 KAN YEUNG PANG 簡陽朋


熱心服務(圖書--下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 4 CHENG YAN TUNG 鄭茵潼
1A 12 KWONG TSZ CHUN 鄺子俊
1A 20 LEUNG HO YI 梁可怡
1A 23 LUI KING WUN 呂境煥
1B 15 KONG MAN CHUN 江旻駿
1B 17 KOO KAM MAN 古錦文
1B 21 LI YUI LAM 李睿林
1B 32 YU KA LONG KALEB 余嘉朗
1C 2 CHAN PUI I 陳沛錡
1C 19 KUNG KA SIN 龔嘉倩
1C 21 LEE KA WAI 李嘉惠
1C 23 LEUNG KWAI CHEUNG SAMUEL 梁桂彰
1D 1 AU YING MEI 區楹鎂
1D 20 KWAN PUI KI 關佩琪
1D 25 NG CHEUK MAN 伍卓文
1D 32 WONG CHEUK LAM 黃綽琳
2A 2 CHAN SUI SING 陳瑞星
2A 4 CHENG CHEUK LAAM VENUS 鄭焯嵐
2A 5 CHEUNG CHUN LAM 張震霖
2A 10 HE YAT LONG 何逸朗
2B 1 AU PAK HO 區柏濠
2B 9 HUANG HO SHING 黃浩晟
2B 15 LAM CHING YIN 林正妍
2B 19 NG LOK YIU 伍樂瑤
2C 9 CHEUNG WAI LAN 張瑋斕
2C 10 CHOW TUNG WING 周彤穎
2C 13 HUI KING LOK 許敬洛
2C 20 NG WAI KWAN 吳維鈞
2D 10 CHIU WAI HUNG 趙偉洪
2D 13 CHUNG EUGENIA 鍾睿鈞
2D 26 LUI LOK YEE 呂樂怡
2D 31 SZE HO YIN 施昊然
3A 3 CHEUNG WAI YIN 張暐然
3A 6 KONG HO WUN 江皓媛
3A 11 LAM KA LOK 林家樂
3A 14 LEUNG SIU CHUNG 梁兆聰
3B 15 MAK WAI KIU 麥惠荍
3B 17 TAM YING CHI 譚映芝
3B 20 WONG CHUN HO 黃俊豪
3B 27 YAU KIN WONG 尤鍵煌
3C 1 CHAN CHUNG KAI 陳仲偕
3C 12 HUANG HOI TUNG 黃凱彤
3C 28 SIU MAN JOE 蕭旻祖
3C 32 WONG TING WAI 黃婷瑋
3D 18 LEE YUK CHING 李鈺清
3D 20 LI MAN MAN 李雯雯
3D 24 PANG SUM 彭琛
3D 31 YAU HOK LAI 邱學禮
4A 4 CHAN KA HEI 陳家熙
4A 14 HUANG WING MAN 黃詠文
4A 15 IP SUET WA 葉雪華
4A 20 LIN YI HEI 林怡希
4A 26 TIN PUI MAN 田珮妏
4A 28 WONG HIU PING 王曉萍
4B 1 CHAN CHUN HO 陳俊皓
4B 3 CHAN WING LING 陳穎鈴
4B 8 HO PUI KEI 何珮琪
4B 12 IP SING YI 葉星怡
4B 14 LAM CHEUK TING 林焯婷
4B 15 LAM CHEUK YING 林卓瑩
4B 23 LI WAI HUNG 李偉鴻
4B 29 TO KAI YI 杜凱怡
4C 9 FUNG KEI CHING 馮紀晴
4C 16 LAM KA KI 林嘉琪
4C 17 LAU HIU LO 柳曉璐
4C 20 LEUNG SZE MAN 梁詩敏
4C 22 NG LOK HIN 伍樂軒
4C 25 SIN YUEN KI 冼婉琪
4C 31 YEUNG LONG CHING 楊琅珵
4C 33 YU SIN YAN 余倩欣
4D 5 CHOI YUEN YUNG AUDREY 蔡宛蓉
4D 6 CHU CHEUK NGAI 朱倬毅
4D 10 HO SZE YIU 何詩謠
4D 19 MA HUI LUEN 馬栩鑾
4D 27 TSO WING YIN 曹穎妍
4D 34 ZHU SIK KWAN 朱錫坤
5A 1 BAT WAI LOK 畢偉樂
5A 11 CHUNG HEI YEUNG 鍾曦洋
5A 24 LEE KA YU 李加裕
5A 36 WONG WAI YAN 黃慧欣
5A 37 YEUNG RENEE WING ZANG 楊穎錚
5B 1 AU SIU HUNG 區肇雄
5B 10 HO HOSEA 何光輝
5B 15 LAM SHEUNG TSUNG 林湘淞
5B 32 YEUNG MING KIT 楊茗傑
5B 34 YIP HUI ON 葉栩安
5C 6 CHAN WING TUNG 陳永桐
5C 12 HO KA YUNG KAVEN 何嘉榕
5C 16 KWOK SIN UE 郭倩妤
5C 18 LAI SZE HANG 黎思恆
5C 20 LAM KWUN PONG 林冠邦
5C 24 LO HO LAM 羅浩霖
5C 34 YIP CHAK LONG 葉澤朗
5D 24 TAM PO YEE 譚寶儀
5D 25 TONG KA MING 湯嘉鳴
5D 27 WONG SIN YAU 黃善柔
6A 11 KWOK HO SZE 郭灝詩
6A 23 MA YAT YIN 馬一言
6A 24 MO WENDI 莫文迪
6A 34 YIU YORK LING 姚躍羚
6B 7 CHONG WAI KI 莊偉麒
6B 9 CHUNG HAU YIN HOWARD 鍾孝賢
6B 15 LAU PUI YI 劉佩怡
6B 27 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
6C 1 CHAU YU CHAK 周餘澤
6C 3 CHEUNG KA KIU 張家喬
6C 8 HO PUI LAM 何佩琳
6C 9 HUI WING TUNG 許詠潼
6C 15 LAI WING YING 黎穎盈
6C 21 LEUNG KA HEI 梁家熙
6C 37 WU TSZ KI 胡芷其
6D 15 KUN CHI YEUNG 簡智洋
6D 17 LAM CHO YEE 林楚意
6D 29 TUEN HING YIN 段馨然
6D 30 WONG AMANDA VIGOR 黃維嘉
6D 33 WONG YU SING 黃渝升


甲等操行獎(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1A 7 CHONG CHING YI 莊靜沂
1A 13 LAI WING TSUN 黎詠浚
1A 19 LEUNG HEI TUNG 梁熙曈
1A 26 TANG WING YI 鄧穎怡
1A 31 WONG TIK SAN 黃迪紳
1B 3 CHAN KWAN YI 陳君沂
1B 5 CHAU HOI CHING 周海澄
1B 12 HUI KA LAM 許嘉琳
1B 20 LI WING SZE 李泳思
1B 22 LIAO LEE SHEUNG 廖莉湘
1C 10 CHUNG KA WING 鍾嘉穎
1C 13 FUNG HEI YU 馮希瑜
1C 15 HO PAK KIU 何栢翹
1C 17 HUI WAN YING 許尹瀠
1C 24 LUK CHEUK HEI 陸卓希
1D 4 CHAN TO WAI 陳道慧
1D 9 CHOW TSUN CHING 周蓁晴
1D 11 HO CHUN KIT 何晉傑
1D 23 LEUNG SZE WING 梁司穎
1D 31 TUNG MING WAI 童明慧
2A 1 AU PUI SZE 區沛思
2A 6 CHEUNG KWAN JASON 張鈞
2A 8 CHU YUI CHIN 朱銳芊
2A 13 LEE KA YING 李家盈
2A 16 LO TSZ YING MAGGIE 羅子瑩
2B 8 FU TSZ YAU 符芷悠
2B 13 LAI CHEUK YAN 賴卓欣
2B 16 LAW YAT YIN 羅一言
2B 18 LO NGA SZE 羅雅詩
2B 26 WONG HIU YAN 王曉欣
2C 11 CHUNG HO CHI 鍾浩智
2C 15 LAM YUET CHING JOYCE 林悅晴
2C 19 LI KA HO 李嘉濠
2C 24 TAM KA PO 譚家寶
2C 31 WONG NGA SHAN 黃雅珊
2D 9 CHIU TSZ YING 趙梓瀅
2D 14 HO WING CHI 何穎芝
2D 18 LAM KWAN TUNG 林君彤
2D 31 SZE HO YIN 施昊然
2D 33 TSANG WING CHI 曾穎姿
3A 6 KONG HO WUN 江皓媛
3A 7 KWOK HEI MAN 郭浠雯
3A 15 LEUNG TSZ YAN 梁芷欣
3A 16 LI CHING LAM JANICE 李靖琳
3A 28 WONG SHU WING 黃姝穎
3B 7 CHOW WING MAN 周穎雯
3B 8 CHUNG LOK YIN OLINA 鍾樂賢
3B 18 TSANG TSZ YING 曾芷瑩
3B 20 WONG CHUN HO 黃俊豪
3B 28 YEUNG TSOI WING 楊采穎
3C 3 CHAN SZE WING 陳思穎
3C 5 CHAN YUN YAN ATHENA 陳潤欣
3C 13 KOON NGO SUM 官璈深
3C 15 LAM CHEUK HIM 林焯謙
3C 29 SZE CHEUK HIN 史卓軒
3D 4 CHEUNG CHING HA 張靜霞
3D 10 HO MUNG KI 何夢淇
3D 20 LI MAN MAN 李雯雯
3D 21 MUI WING SHAN 梅詠珊
3D 32 YIP WING LAM 葉穎琳
4A 10 CHOI PUI YING 蔡珮瑩
4A 16 LAM LONG HEI 林朗希
4A 20 LIN YI HEI 林怡希
4A 22 NG YUK YU 吳鈺渝
4A 28 WONG HIU PING 王曉萍
4B 6 CHUNG SZE PING 鍾思平
4B 9 HO YAT CHEUNG 何一鬯
4B 11 HUI WAI SZE 許慧思
4B 14 LAM CHEUK TING 林焯婷
4B 27 NG TSIN YING 吳芊瑩
4C 7 CHUNG KO CHIT 鍾翱哲
4C 14 LAM CHO LING 林楚玲
4C 15 LAM HO YIN 林浩然
4C 25 SIN YUEN KI 冼婉琪
4D 1 CHAN TSZ YAN 陳芷茵
4D 2 CHAN YIK WANG EDGAR 陳奕宏
4D 16 LEE TSZ CHING 李芷澄
4D 27 TSO WING YIN 曹穎妍
4D 29 TSZE MAN YAN 謝汶欣
5A 10 CHUNG CHEUK HEI 鍾卓熹
5A 13 HUEN KA WING 禤嘉詠
5A 23 LAU SOHNE 劉若薇
5A 35 WONG SHUK LING 黃淑鈴
5A 37 YEUNG RENEE WING ZANG 楊穎錚
5B 7 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
5B 9 FISHER WAN YU 朱韻瑜
5B 31 YAN WING SHAN 甄詠珊
5B 35 YIP YING TUNG 葉映彤
5B 36 YUEN KAI HIN 袁啟軒
5C 13 HUNG CHEUK KEI 洪卓基
5C 17 LAI SIU HIM 黎兆謙
5C 20 LAM KWUN PONG 林冠邦
5C 22 LI CHIN YIU 李芊垚
5C 25 LO LAP LUN 盧立崙
5D 5 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
5D 17 LEUNG CHEUK KEI 梁卓琦
5D 31 WU PUI YI 胡珮怡
5D 32 YIM TIK YAN 嚴廸欣
5D 34 YU HOI LAM 余凱琳
6A 5 CHAN YIN TSAM SAMMIE 陳言沁
6A 12 LAI HAU CHUN 賴巧臻
6A 15 LAW TSZ HO 羅梓豪
6A 32 YEUNG KIN HANG 楊健恒
6A 34 YIU YORK LING 姚躍羚
6B 15 LAU PUI YI 劉佩怡
6B 26 TSUI WAN YIU 徐蘊瑤
6B 29 WONG KA YAN 黃家恩
6B 31 WONG TSZ TUNG 黃梓彤
6B 33 YEUNG YUK TING 楊鈺婷
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪
6C 17 LAM WAI KI 林衞淇
6C 22 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
6C 38 YAU MAN SUM 邱玟琛
6C 39 YIP TSOI YI 葉采怡
6D 5 CHEUNG CHING WA 張清華
6D 9 FUNG CHEUK YIN 馮綽妍
6D 14 KAN YEUNG PANG 簡陽朋
6D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
6D 28 TSE KWAN YIU 謝鈞堯


保良局獎學金
班別
班號
Name
姓名
1C 8 CHEUNG WING MAN 張穎敏
2C 15 LAM YUET CHING JOYCE 林悅晴
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
4D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
5D 11 LAM WANG HEI 林泓熹
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪


保良局何志豪獎學金
班別
班號
Name
姓名
1C 8 CHEUNG WING MAN 張穎敏
2C 15 LAM YUET CHING JOYCE 林悅晴
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
4D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
5D 11 LAM WANG HEI 林泓熹
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪


學業成績進步獎
班別
班號
Name
姓名
1A 17 LEE KA SIN 李嘉倩
1B 32 YU KA LONG KALEB 余嘉朗
1C 33 YEUNG SHAM YEE 楊心怡
1D 23 LEUNG SZE WING 梁司穎
2A 5 CHEUNG CHUN LAM 張震霖
2B 11 KWOK MAN KEI 郭汶琦
2C 24 TAM KA PO 譚家寶
2D 12 CHUI KA CHING 徐家澄
3A 6 KONG HO WUN 江皓媛
3B 9 HO WING SZE 何詠施
3C 27 NGAI WING YAN 魏泳殷
3D 9 HO CHUN WAI 何俊偉
4A 31 YOUNG KAI LAM HUGO 楊棨嵐
4B 6 CHUNG SZE PING 鍾思平
4C 15 LAM HO YIN 林浩然
4D 7 CHUNG PUI WAN 鍾佩芸
5A 28 LUNG YIU TO 龍耀韜
5B 16 LAU CHAK LAM 劉則林
5C 14 KAM LOK YAN 甘諾恩
5D 9 KWOK NGA TSZ 郭雅子
6A 32 YEUNG KIN HANG 楊健恒
6B 2 CHAN KA PAN 陳嘉彬
6C 16 LAM KIT TUNG 林潔彤
6D 8 FAN WING YI 樊穎怡


勤學獎(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1A 7 CHONG CHING YI 莊靜沂
1A 20 LEUNG HO YI 梁可怡
1A 31 WONG TIK SAN 黃迪紳
1B 3 CHAN KWAN YI 陳君沂
1B 13 HUI LAI KI 許麗淇
1B 29 WONG KI LOK 黃其樂
1C 8 CHEUNG WING MAN 張穎敏
1C 21 LEE KA WAI 李嘉惠
1C 23 LEUNG KWAI CHEUNG SAMUEL 梁桂彰
1D 7 CHEUNG YIU LONG 張耀朗
1D 8 CHI YUEN GI 池菀芝
1D 31 TUNG MING WAI 童明慧
2A 6 CHEUNG KWAN JASON 張鈞
2A 15 LO BO BO 盧寶寶
2A 29 CHAU SAI WA 周世華
2B 10 HUI KWAN HUNG 許鈞雄
2B 15 LAM CHING YIN 林正妍
2B 16 LAW YAT YIN 羅一言
2C 15 LAM YUET CHING JOYCE 林悅晴
2C 19 LI KA HO 李嘉濠
2C 31 WONG NGA SHAN 黃雅珊
2D 5 CHAN TSZ CHING 陳芷晴
2D 6 CHEUNG CHAK LAM 張澤林
2D 18 LAM KWAN TUNG 林君彤
3A 17 LI HIN YAU 李衍佑
3A 22 TANG TSZ PUI 鄧梓蓓
3A 29 YUEN CHING MAN 袁靖雯
3B 7 CHOW WING MAN 周穎雯
3B 20 WONG CHUN HO 黃俊豪
3B 28 YEUNG TSOI WING 楊采穎
3C 5 CHAN YUN YAN ATHENA 陳潤欣
3C 12 HUANG HOI TUNG 黃凱彤
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
3D 8 FU WING YAN 符穎茵
3D 12 LAI KUI CHEONG 賴鉅昌
3D 29 WONG CHIN YAU 黃芊悠
4A 16 LAM LONG HEI 林朗希
4A 26 TIN PUI MAN 田珮妏
4A 28 WONG HIU PING 王曉萍
4B 10 HONG HIN YEUNG 洪顯揚
4B 15 LAM CHEUK YING 林卓瑩
4B 28 POON CHUN WING 潘臻穎
4C 29 WAN CHUN HEI 溫振希
4C 31 YEUNG LONG CHING 楊琅珵
4C 33 YU SIN YAN 余倩欣
4D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
4D 27 TSO WING YIN 曹穎妍
4D 33 WONG TSZ HO 黃梓浩
5A 13 HUEN KA WING 禤嘉詠
5A 23 LAU SOHNE 劉若薇
5A 37 YEUNG RENEE WING ZANG 楊穎錚
5B 7 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
5B 23 TSANG TSZ CHING 曾子晴
5B 28 WONG WING SHUEN 黃穎璇
5C 9 CHEUNG WING YAN 張泳欣
5C 11 FAN HIU YI 范曉兒
5C 25 LO LAP LUN 盧立崙
5D 5 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
5D 11 LAM WANG HEI 林泓熹
5D 31 WU PUI YI 胡珮怡
6A 5 CHAN YIN TSAM SAMMIE 陳言沁
6A 12 LAI HAU CHUN 賴巧臻
6A 31 YAU PO MAN 邱寶雯
6B 15 LAU PUI YI 劉佩怡
6B 27 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
6B 33 YEUNG YUK TING 楊鈺婷
6C 2 CHEUNG IP 張燁
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪
6C 15 LAI WING YING 黎穎盈
6D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
6D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
6D 34 YAN HAU YING 甄巧盈


榮譽積點(下學期)
班別
班號
Name
姓名
3B 7 CHOW WING MAN 周穎雯
3C 7 CHEUNG MAE SZE 張曼詩
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
3D 8 FU WING YAN 符穎茵
3D 18 LEE YUK CHING 李鈺清
3D 32 YIP WING LAM 葉穎琳
4A 8 CHAN PO YIU 陳葆瑤
4A 26 TIN PUI MAN 田珮妏
4C 4 CHAN WING HANG 陳穎珩
4C 29 WAN CHUN HEI 溫振希
4C 33 YU SIN YAN 余倩欣
4D 33 WONG TSZ HO 黃梓浩
5A 12 CHUNG SAU YIN SAMUEL 鍾守賢
5A 23 LAU SOHNE 劉若薇
5C 11 FAN HIU YI 范曉兒
5C 35 YU CHI WAI 余智慧
5D 9 KWOK NGA TSZ 郭雅子
5D 16 LEUNG CHEUK HIM 梁卓謙
5D 18 LEUNG CHING MAN 梁靜雯
5D 21 POON YING SUM 潘楹森
5D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
5D 32 YIM TIK YAN 嚴廸欣
6B 9 CHUNG HAU YIN HOWARD 鍾孝賢
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪
6C 22 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
6C 23 LI SHUN CHI 李淳致
6C 31 TSAI HOI MAN 蔡海汶
6C 38 YAU MAN SUM 邱玟琛
6D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
6D 19 LAM LOK TUNG 林樂童
6D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
6D 21 LEE TSUN YIN 李峻賢
6D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
6D 34 YAN HAU YING 甄巧盈


積點獎勵計劃表現優良(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1A 2 CHAN NIM YU 陳念榆
1A 4 CHENG YAN TUNG 鄭茵潼
1A 5 CHEUNG KWAN TING 張君庭
1A 8 CHONG TSZ NGAI 莊子藝
1A 13 LAI WING TSUN 黎詠浚
1A 20 LEUNG HO YI 梁可怡
1A 31 WONG TIK SAN 黃迪紳
1B 3 CHAN KWAN YI 陳君沂
1B 6 CHENG HO WING 鄭皓永
1B 7 CHENG KWAN HO 鄭鈞皓
1B 8 CHENG WING TING 鄭穎婷
1B 13 HUI LAI KI 許麗淇
1B 14 HUI SHING FUNG 許誠鋒
1B 15 KONG MAN CHUN 江旻駿
1B 20 LI WING SZE 李泳思
1B 23 NG WING HO 吳永浩
1B 26 TSE PUI LING 謝佩伶
1B 27 TSE WING LAM 謝詠琳
1B 29 WONG KI LOK 黃其樂
1B 32 YU KA LONG KALEB 余嘉朗
1C 1 CHAN LOK HIN 陳樂軒
1C 2 CHAN PUI I 陳沛錡
1C 4 CHENG LOK YEE 鄭樂誼
1C 8 CHEUNG WING MAN 張穎敏
1C 11 FONG CHEUK LAAM 方綽嵐
1C 13 FUNG HEI YU 馮希瑜
1C 17 HUI WAN YING 許尹瀠
1C 20 LEE CHING YAU 李婧攸
1C 21 LEE KA WAI 李嘉惠
1C 22 LEUNG KIN YU 梁鍵瑜
1C 23 LEUNG KWAI CHEUNG SAMUEL 梁桂彰
1C 26 NG MAN HEI HAVEN 吳旻熹
1C 31 WONG TSE SHUN 黃釨淳
1D 4 CHAN TO WAI 陳道慧
1D 7 CHEUNG YIU LONG 張耀朗
1D 8 CHI YUEN GI 池菀芝
1D 10 FONG YIK HEI 方奕熹
1D 12 HO CHUN TING 何俊霆
1D 13 HO WING MAN 何詠汶
1D 20 KWAN PUI KI 關佩琪
1D 21 LAM LONG FUNG 林朗丰
1D 25 NG CHEUK MAN 伍卓文
1D 28 SO YUK KWAN 蘇鈺鈞
1D 31 TUNG MING WAI 童明慧
2B 1 AU PAK HO 區柏濠
2B 8 FU TSZ YAU 符芷悠
2B 10 HUI KWAN HUNG 許鈞雄
2B 12 KWONG YAN WING 鄺殷潁
2B 13 LAI CHEUK YAN 賴卓欣
2B 15 LAM CHING YIN 林正妍
2B 16 LAW YAT YIN 羅一言
2B 18 LO NGA SZE 羅雅詩
2B 26 WONG HIU YAN 王曉欣
2C 1 AU YEUNG CHEUK LAM 歐陽綽霖
2C 2 CHAN KA WING 陳嘉穎
2C 3 CHAN MAN UE 陳旻妤
2C 4 CHAN SIN CHING 陳善晴
2C 5 CHAU HOI YU 周凱渝
2C 6 CHEN HAU YAN 陳巧恩
2C 7 CHEUNG KIN HO 張建豪
2C 8 CHEUNG SIU FUNG 張兆楓
2C 9 CHEUNG WAI LAN 張瑋斕
2C 10 CHOW TUNG WING 周彤穎
2C 11 CHUNG HO CHI 鍾浩智
2C 15 LAM YUET CHING JOYCE 林悅晴
2C 16 LAU HOI YAN 劉凱茵
2C 17 LEE CHIN CHING 李展澄
2C 19 LI KA HO 李嘉濠
2C 21 POON WING YI 潘潁宜
2C 22 SO NGAI KIN 蘇毅堅
2C 23 SUM CHING KIU 岑靖蕎
2C 25 TSANG HIU TING 曾曉婷
2C 27 TSE LAI CHAK 謝禮澤
2C 29 WANG KA HO 王嘉灝
2C 31 WONG NGA SHAN 黃雅珊
2C 32 WONG PAN YU 黃品宇
2C 33 WONG PUI NAM 王姵嵐
2C 34 WONG TSZ CHUN 黃子晉
2D 3 CHAN NGA HIN 陳雅軒
2D 4 CHAN PUI YIN 陳姵妍
2D 5 CHAN TSZ CHING 陳芷晴
2D 6 CHEUNG CHAK LAM 張澤林
2D 9 CHIU TSZ YING 趙梓瀅
2D 10 CHIU WAI HUNG 趙偉洪
2D 15 HUI CHI YING 許之瀠
2D 18 LAM KWAN TUNG 林君彤
2D 19 LAM LOK SZE 林樂思
2D 21 LEE HOI YING 李鎧瑩
2D 27 MOK YI CHING 莫懿澄
2D 28 NG SZE LOK 吳思樂
2D 31 SZE HO YIN 施昊然
2D 32 TAI CHONG PAK 戴滄栢
3A 1 CHAN HIU YING 陳曉瑩
3A 6 KONG HO WUN 江皓媛
3A 7 KWOK HEI MAN 郭浠雯
3A 10 LAM HO MAN 林灝文
3A 12 LAU HO HIN 劉皓軒
3A 15 LEUNG TSZ YAN 梁芷欣
3A 16 LI CHING LAM JANICE 李靖琳
3A 17 LI HIN YAU 李衍佑
3A 18 LIN YAT LONG 林溢塱
3A 22 TANG TSZ PUI 鄧梓蓓
3A 27 WONG PO SIN 黃普善
3A 29 YUEN CHING MAN 袁靖雯
3B 1 CHAN HING YI 陳興怡
3B 6 CHOW CHAP HIM 周卓謙
3B 7 CHOW WING MAN 周穎雯
3B 8 CHUNG LOK YIN OLINA 鍾樂賢
3B 10 HUI TSZ CHING 許芷晴
3B 15 MAK WAI KIU 麥惠荍
3B 16 NGO CHEUK FUNG 敖卓峰
3B 17 TAM YING CHI 譚映芝
3B 18 TSANG TSZ YING 曾芷瑩
3B 19 WANG LING LEE 王伶莉
3B 20 WONG CHUN HO 黃俊豪
3B 23 WONG TSZ LAM 王子臨
3B 24 WONG TSZ LONG 王梓朗
3B 25 WONG WAI PUI 黃煒培
3B 26 WONG YAN YU 王甄譽
3B 28 YEUNG TSOI WING 楊采穎
3C 1 CHAN CHUNG KAI 陳仲偕
3C 3 CHAN SZE WING 陳思穎
3C 4 CHAN WAI TING 陳慧婷
3C 5 CHAN YUN YAN ATHENA 陳潤欣
3C 6 CHENG KAM TIM TIMMY 鄭錦添
3C 7 CHEUNG MAE SZE 張曼詩
3C 8 CHEUNG SHUK YI 張淑兒
3C 10 CHOW YUET YI 周悅兒
3C 12 HUANG HOI TUNG 黃凱彤
3C 13 KOON NGO SUM 官璈深
3C 14 KWOK CHUN MING 郭峻銘
3C 15 LAM CHEUK HIM 林焯謙
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
3C 17 LEE TSZ YEUNG 李子洋
3C 20 LI YU CHING 李雨晴
3C 21 LO NGO YEUNG 羅傲揚
3C 23 MA CHI HANG 馬志恆
3C 25 MA WING YAN 馬詠恩
3C 26 NG HOI YAN 吳凱欣
3C 28 SIU MAN JOE 蕭旻祖
3C 29 SZE CHEUK HIN 史卓軒
3C 30 TSE PO YIU 謝寶瑤
3C 31 WAN YUK MING 溫旭明
3C 32 WONG TING WAI 黃婷瑋
3C 34 WONG WING SZE 黃穎詩
3D 1 CHAN CHAK HUNG 陳澤鴻
3D 2 CHAN SZE WING 陳思穎
3D 3 CHAN WING MAN 陳穎玟
3D 4 CHEUNG CHING HA 張靜霞
3D 6 CHU WING MEI 朱穎薇
3D 7 FONG TING HIN 方廷軒
3D 8 FU WING YAN 符穎茵
3D 9 HO CHUN WAI 何俊偉
3D 10 HO MUNG KI 何夢淇
3D 11 KAO CHI YUK 高智昱
3D 12 LAI KUI CHEONG 賴鉅昌
3D 13 LAM SHING HEI 林承熙
3D 14 LAM WAN YIU 林韻瑤
3D 15 LAM WANG HOI 林泓愷
3D 17 LEE CHING FUNG 李晴楓
3D 18 LEE YUK CHING 李鈺清
3D 19 LEUNG KA MING 梁嘉明
3D 20 LI MAN MAN 李雯雯
3D 21 MUI WING SHAN 梅詠珊
3D 22 NG TSZ YIN 吳子彥
3D 23 OR MING YU 柯明瑜
3D 24 PANG SUM 彭琛
3D 25 SO YUET YEE 蘇悅兒
3D 26 TANG WING TUNG 鄧穎桐
3D 29 WONG CHIN YAU 黃芊悠
3D 30 WONG CHING WAN 黃清穩
3D 31 YAU HOK LAI 邱學禮
3D 32 YIP WING LAM 葉穎琳
3D 33 YU TSZ WAI 余子鏸
3D 34 YUEN HO YEE 袁岢圯
4A 7 CHAN LOK YU 陳樂茹
4A 8 CHAN PO YIU 陳葆瑤
4A 9 CHAN SUM YI 陳心怡
4A 10 CHOI PUI YING 蔡珮瑩
4A 12 CHOW CHUN YIN 周俊彥
4A 14 HUANG WING MAN 黃詠文
4A 16 LAM LONG HEI 林朗希
4A 19 LEUNG WING SHAN 梁穎珊
4A 20 LIN YI HEI 林怡希
4A 22 NG YUK YU 吳鈺渝
4A 25 TANG LING LUNG 鄧伶瓏
4A 26 TIN PUI MAN 田珮妏
4A 27 TSUI YIP SING 徐業昇
4A 28 WONG HIU PING 王曉萍
4A 30 YIU PUI KEI 姚佩琦
4B 5 CHUNG CHEUK HANG 鍾卓衡
4B 10 HONG HIN YEUNG 洪顯揚
4B 11 HUI WAI SZE 許慧思
4B 13 KWOK YAN MONG 郭恩望
4B 14 LAM CHEUK TING 林焯婷
4B 15 LAM CHEUK YING 林卓瑩
4B 22 LI PUI FUNG VINCENT 李培鋒
4B 24 LUI CHI SHAN 呂沚珊
4B 30 WONG CHING KI 黃靖淇
4B 31 YEUNG TSZ CHING 楊子澄
4C 2 CHAN HO YIN 陳浩賢
4C 3 CHAN PO YI 陳保怡
4C 4 CHAN WING HANG 陳穎珩
4C 5 CHENG HIU LAAM 鄭曉嵐
4C 8 EDGAR LUI 呂悅陶
4C 9 FUNG KEI CHING 馮紀晴
4C 10 HO TSZ CHUN 何梓雋
4C 12 KEI LOK MAN 祁洛敏
4C 14 LAM CHO LING 林楚玲
4C 15 LAM HO YIN 林浩然
4C 16 LAM KA KI 林嘉琪
4C 20 LEUNG SZE MAN 梁詩敏
4C 24 SHUM KA YI 岑嘉怡
4C 25 SIN YUEN KI 冼婉琪
4C 26 TANG IN CHIM 鄧筵霑
4C 29 WAN CHUN HEI 溫振希
4C 30 YEUNG HOI LAM 楊凱霖
4C 31 YEUNG LONG CHING 楊琅珵
4C 33 YU SIN YAN 余倩欣
4D 1 CHAN TSZ YAN 陳芷茵
4D 3 CHEUNG CHI YAN 張智茵
4D 5 CHOI YUEN YUNG AUDREY 蔡宛蓉
4D 7 CHUNG PUI WAN 鍾佩芸
4D 8 FAN CHI HIN PAL 樊智軒
4D 9 HO NOK CHING 何諾程
4D 10 HO SZE YIU 何詩謠
4D 13 LAM WING KEI 林穎琦
4D 16 LEE TSZ CHING 李芷澄
4D 17 LEE YAN WING 李昕穎
4D 19 MA HUI LUEN 馬栩鑾
4D 20 MOK MING HEI 莫銘浠
4D 22 NG HOI YIN 伍凱賢
4D 23 PUN KA YIU 潘珈瑶
4D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
4D 25 TING YUK LING 丁鈺鈴
4D 26 TSENG YU YAN ROSA 曾茹茵
4D 27 TSO WING YIN 曹穎妍
4D 29 TSZE MAN YAN 謝汶欣
4D 30 WAN MEI YUET 溫美月
4D 31 WONG PAN CHIT 黃品喆
4D 33 WONG TSZ HO 黃梓浩
5A 3 CHAN MEI LAM 陳美琳
5A 5 CHAN YUI LONG 陳睿朗
5A 10 CHUNG CHEUK HEI 鍾卓熹
5A 12 CHUNG SAU YIN SAMUEL 鍾守賢
5A 13 HUEN KA WING 禤嘉詠
5A 14 HUI CHI HIN 許智軒
5A 15 HUI WAI LAM 許煒琳
5A 16 KWAN CHING TUNG 關靖桐
5A 17 KWOK KA TUNG 郭嘉童
5A 18 LAI KA FUNG 賴嘉楓
5A 23 LAU SOHNE 劉若薇
5A 26 LOK WING YIU 駱詠瑤
5A 27 LUK YUEN KI 陸婉琪
5A 30 SETO WING TUNG 司徒穎桐
5A 32 TEE HAU WING 鄭巧穎
5A 35 WONG SHUK LING 黃淑鈴
5A 36 WONG WAI YAN 黃慧欣
5A 37 YEUNG RENEE WING ZANG 楊穎錚
5B 7 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
5B 9 FISHER WAN YU 朱韻瑜
5B 14 LAM JENNICA 林倬渝
5B 17 LEUNG HIU YAU 梁曉柔
5B 19 NG SIN YU 吳倩瑜
5B 21 SUNG YEE MAN 宋依雯
5B 23 TSANG TSZ CHING 曾子晴
5B 29 WONG YUNG YAN 黃榕欣
5B 31 YAN WING SHAN 甄詠珊
5B 35 YIP YING TUNG 葉映彤
5B 36 YUEN KAI HIN 袁啟軒
5C 1 AU HEI MAN 歐曦文
5C 2 CHAN CHUN YIN 陳俊彦
5C 3 CHAN CHUNG YAN 陳頌欣
5C 4 CHAN MEI YI 陳美怡
5C 5 CHAN WAI TING 陳慧婷
5C 6 CHAN WING TUNG 陳永桐
5C 7 CHENG HEI TUNG 鄭希桐
5C 8 CHEUNG KAI SING 張啟星
5C 9 CHEUNG WING YAN 張泳欣
5C 10 CHIU MAN KIN 趙文健
5C 11 FAN HIU YI 范曉兒
5C 12 HO KA YUNG KAVEN 何嘉榕
5C 13 HUNG CHEUK KEI 洪卓基
5C 15 KWOK HOI YING 郭凱瑩
5C 17 LAI SIU HIM 黎兆謙
5C 19 LAM HOI YAN 林凱茵
5C 20 LAM KWUN PONG 林冠邦
5C 21 LEUNG WING CHUN 梁永駿
5C 22 LI CHIN YIU 李芊垚
5C 23 LO FUNG 盧鋒
5C 25 LO LAP LUN 盧立崙
5C 27 MA WING HIM 馬永謙
5C 29 TAM HO KAI 譚灝楷
5C 30 TANG WING YAN 鄧穎恩
5C 31 WAN CHEUK LING 尹綽羚
5C 32 WONG TSZ KI 王芷琪
5C 33 YEN TSZ KI 嚴芷淇
5C 34 YIP CHAK LONG 葉澤朗
5C 35 YU CHI WAI 余智慧
5D 2 CHAN HO TING 陳浩霆
5D 5 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
5D 9 KWOK NGA TSZ 郭雅子
5D 10 LAM KING YU 林敬儒
5D 11 LAM WANG HEI 林泓熹
5D 12 LEE CHUN YIN 李俊諺
5D 13 LEE HOI TUNG 李海桐
5D 14 LEE MING HIN 李銘軒
5D 15 LEE TSZ KA 李沚珈
5D 16 LEUNG CHEUK HIM 梁卓謙
5D 17 LEUNG CHEUK KEI 梁卓琦
5D 18 LEUNG CHING MAN 梁靜雯
5D 19 LEUNG KA CHUN 梁家俊
5D 20 LI LONG WAI 李朗維
5D 21 POON YING SUM 潘楹森
5D 23 SZETO TSZ KWAN 司徒梓筠
5D 24 TAM PO YEE 譚寶儀
5D 25 TONG KA MING 湯嘉鳴
5D 26 TSE SAN YU 謝燊榆
5D 27 WONG SIN YAU 黃善柔
5D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
5D 30 WU HOI KI 胡凱淇
5D 31 WU PUI YI 胡珮怡
5D 32 YIM TIK YAN 嚴廸欣
5D 33 YU HIU KI 俞曉琪
5D 34 YU HOI LAM 余凱琳
6A 2 CHAN HIU TSUN 陳曉雋
6A 4 CHAN MAN WAI 陳紋慧
6A 5 CHAN YIN TSAM SAMMIE 陳言沁
6A 8 CHONG OI TUNG 莊藹潼
6A 9 CHU CHUN HONG 朱俊匡
6A 11 KWOK HO SZE 郭灝詩
6A 12 LAI HAU CHUN 賴巧臻
6A 14 LAM WING SZE 林詠詩
6A 15 LAW TSZ HO 羅梓豪
6A 16 LEUNG CHING YI 梁靜怡
6A 18 LI KA SIU 李嘉兆
6A 21 LIU TSZ LOK COLIN 廖子樂
6A 25 NG KA LOK 吳家洛
6A 26 NG TSZ CHING KILLY 吳子晴
6A 28 WONG HELEN 黃鎧澄
6A 30 YAU HOK KAN 邱學勤
6A 31 YAU PO MAN 邱寶雯
6A 34 YIU YORK LING 姚躍羚
6A 35 YU CHEUK YIN 余卓賢
6B 1 CHAN HEI LAM 陳曦琳
6B 9 CHUNG HAU YIN HOWARD 鍾孝賢
6B 14 LAM CHIN FUNG 林展鋒
6B 15 LAU PUI YI 劉佩怡
6B 17 LEE WING CHI 李頴姿
6B 27 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
6B 33 YEUNG YUK TING 楊鈺婷
6C 1 CHAU YU CHAK 周餘澤
6C 2 CHEUNG IP 張燁
6C 3 CHEUNG KA KIU 張家喬
6C 5 CHEUNG WING KI 張穎琪
6C 6 CHOI SUET YING 蔡雪盈
6C 8 HO PUI LAM 何佩琳
6C 9 HUI WING TUNG 許詠潼
6C 10 HUNG NGA PING 洪雅萍
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪
6C 13 KWOK EUGENE CHUN-HIM 郭俊謙
6C 14 KWOK MAN HIN 郭文汧
6C 15 LAI WING YING 黎穎盈
6C 16 LAM KIT TUNG 林潔彤
6C 17 LAM WAI KI 林衞淇
6C 19 LAU WAI LEONG 劉偉亮
6C 20 LAU YEE LAM 劉漪霖
6C 21 LEUNG KA HEI 梁家熙
6C 22 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
6C 23 LI SHUN CHI 李淳致
6C 24 LI WAN YING 李蘊瀅
6C 26 MUI CHUN HIN 梅俊軒
6C 27 MUI WING YIN 梅詠然
6C 28 PUN CHUN KIT 潘俊杰
6C 30 TANG TSZ HANG 鄧旨行
6C 31 TSAI HOI MAN 蔡海汶
6C 33 WONG KAI DIK MATTHEW 黃啟迪
6C 34 WONG SO SO 黃素素
6C 35 WONG WAI SUEN 王慧煊
6C 36 WONG YUNG 黃榕
6C 38 YAU MAN SUM 邱玟琛
6C 40 YIP YAN TUNG 葉恩彤
6C 41 YUNG LOK PING 翁樂萍
6D 1 CHAN CHI KONG 陳志剛
6D 2 CHAN PO YEE TIFFANY 陳寶兒
6D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
6D 4 CHANG OI TING 鄭靄婷
6D 5 CHEUNG CHING WA 張清華
6D 6 CHEUNG MAN FIONI 張聞
6D 7 CHOW HING YUET 周慶悅
6D 9 FUNG CHEUK YIN 馮綽妍
6D 11 HO SZE NOK 何詩諾
6D 14 KAN YEUNG PANG 簡陽朋
6D 17 LAM CHO YEE 林楚意
6D 18 LAM CHUN SUM 林俊森
6D 19 LAM LOK TUNG 林樂童
6D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
6D 21 LEE TSUN YIN 李峻賢
6D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
6D 23 LI CHUN YIN 李浚彥
6D 25 LUK CHEUK IN 陸卓妍
6D 26 MA HIN TING 馬衍庭
6D 27 NG YIN TAK 伍彥德
6D 28 TSE KWAN YIU 謝鈞堯
6D 29 TUEN HING YIN 段馨然
6D 30 WONG AMANDA VIGOR 黃維嘉
6D 31 WONG SHEUNG NOK 黃尚諾
6D 32 WONG TSZ YUEN 黃梓源
6D 34 YAN HAU YING 甄巧盈
6D 35 YIP WAI LAM 葉偉霖


記優點一個(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1B 3 CHAN KWAN YI 陳君沂
2C 31 WONG NGA SHAN 黃雅珊
2C 33 WONG PUI NAM 王姵嵐
2D 3 CHAN NGA HIN 陳雅軒
2D 15 HUI CHI YING 許之瀠
3B 6 CHOW CHAP HIM 周卓謙
3B 7 CHOW WING MAN 周穎雯
3B 8 CHUNG LOK YIN OLINA 鍾樂賢
3C 3 CHAN SZE WING 陳思穎
3C 5 CHAN YUN YAN ATHENA 陳潤欣
3C 7 CHEUNG MAE SZE 張曼詩
3C 15 LAM CHEUK HIM 林焯謙
3C 16 LEE KA FAI 李嘉輝
3C 30 TSE PO YIU 謝寶瑤
3C 32 WONG TING WAI 黃婷瑋
3D 2 CHAN SZE WING 陳思穎
3D 6 CHU WING MEI 朱穎薇
3D 8 FU WING YAN 符穎茵
3D 18 LEE YUK CHING 李鈺清
3D 20 LI MAN MAN 李雯雯
3D 21 MUI WING SHAN 梅詠珊
3D 26 TANG WING TUNG 鄧穎桐
3D 32 YIP WING LAM 葉穎琳
4A 8 CHAN PO YIU 陳葆瑤
4A 10 CHOI PUI YING 蔡珮瑩
4A 16 LAM LONG HEI 林朗希
4A 20 LIN YI HEI 林怡希
4A 26 TIN PUI MAN 田珮妏
4B 13 KWOK YAN MONG 郭恩望
4C 3 CHAN PO YI 陳保怡
4C 4 CHAN WING HANG 陳穎珩
4C 5 CHENG HIU LAAM 鄭曉嵐
4C 9 FUNG KEI CHING 馮紀晴
4C 16 LAM KA KI 林嘉琪
4C 24 SHUM KA YI 岑嘉怡
4C 25 SIN YUEN KI 冼婉琪
4C 29 WAN CHUN HEI 溫振希
4C 31 YEUNG LONG CHING 楊琅珵
4C 33 YU SIN YAN 余倩欣
4D 3 CHEUNG CHI YAN 張智茵
4D 5 CHOI YUEN YUNG AUDREY 蔡宛蓉
4D 20 MOK MING HEI 莫銘浠
4D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
4D 27 TSO WING YIN 曹穎妍
4D 33 WONG TSZ HO 黃梓浩
5A 12 CHUNG SAU YIN SAMUEL 鍾守賢
5A 13 HUEN KA WING 禤嘉詠
5A 23 LAU SOHNE 劉若薇
5A 30 SETO WING TUNG 司徒穎桐
5A 35 WONG SHUK LING 黃淑鈴
5B 7 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
5B 23 TSANG TSZ CHING 曾子晴
5C 3 CHAN CHUNG YAN 陳頌欣
5C 9 CHEUNG WING YAN 張泳欣
5C 11 FAN HIU YI 范曉兒
5C 17 LAI SIU HIM 黎兆謙
5C 22 LI CHIN YIU 李芊垚
5C 25 LO LAP LUN 盧立崙
5C 30 TANG WING YAN 鄧穎恩
5C 33 YEN TSZ KI 嚴芷淇
5C 35 YU CHI WAI 余智慧
5D 2 CHAN HO TING 陳浩霆
5D 5 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
5D 9 KWOK NGA TSZ 郭雅子
5D 10 LAM KING YU 林敬儒
5D 11 LAM WANG HEI 林泓熹
5D 15 LEE TSZ KA 李沚珈
5D 16 LEUNG CHEUK HIM 梁卓謙
5D 18 LEUNG CHING MAN 梁靜雯
5D 21 POON YING SUM 潘楹森
5D 26 TSE SAN YU 謝燊榆
5D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
5D 31 WU PUI YI 胡珮怡
5D 32 YIM TIK YAN 嚴廸欣
5D 34 YU HOI LAM 余凱琳
6A 5 CHAN YIN TSAM SAMMIE 陳言沁
6A 11 KWOK HO SZE 郭灝詩
6A 14 LAM WING SZE 林詠詩
6A 25 NG KA LOK 吳家洛
6A 26 NG TSZ CHING KILLY 吳子晴
6A 35 YU CHEUK YIN 余卓賢
6B 9 CHUNG HAU YIN HOWARD 鍾孝賢
6C 11 HUNG PUI KI 洪佩琪
6C 15 LAI WING YING 黎穎盈
6C 17 LAM WAI KI 林衞淇
6C 22 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
6C 23 LI SHUN CHI 李淳致
6C 24 LI WAN YING 李蘊瀅
6C 31 TSAI HOI MAN 蔡海汶
6C 38 YAU MAN SUM 邱玟琛
6D 1 CHAN CHI KONG 陳志剛
6D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
6D 7 CHOW HING YUET 周慶悅
6D 9 FUNG CHEUK YIN 馮綽妍
6D 19 LAM LOK TUNG 林樂童
6D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
6D 21 LEE TSUN YIN 李峻賢
6D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
6D 28 TSE KWAN YIU 謝鈞堯
6D 31 WONG SHEUNG NOK 黃尚諾
6D 34 YAN HAU YING 甄巧盈