熱心服務(服務生) | 熱心服務(風紀) | 熱心服務(班長) | 熱心服務(圖書) | 甲等操行獎 | 學業成績進步獎 | 勤學獎 | 榮譽積點 | 積點獎勵計劃表現優良 | 記優點一個


熱心服務(服務生--上學期)
班別
班號
Name
中文姓名
1A
4
CHENG YAN TUNG
鄭茵潼
1A
19
LEUNG HEI TUNG
梁熙曈
1B
24
PUN PAK LONG
潘栢朗
1B
27
TSE WING LAM
謝詠琳
1C
22
LEUNG KIN YU
梁鍵瑜
1C
26
NG MAN HEI HAVEN
吳旻熹
1D
4
CHAN TO WAI
陳道慧
1D
14
HO YAT WUN
何一桓
2A
6
CHEUNG KWAN JASON
張鈞
2A
24
WAN SIN YU
温倩如
2B
10
HUI KWAN HUNG
許鈞雄
2B
22
SO YAN CHING
蘇胤禎
2C
25
TSANG HIU TING
曾曉婷
2C
31
WONG NGA SHAN
黃雅珊
2D
7
CHEUNG HANG MING
張恒鳴
2D
19
LAM LOK SZE
林樂思
3A
24
TING YAU YIN
丁悠然
3A
25
TSUI MAN LIT JUSTIN
徐文烈
3B
6
CHOW CHAP HIM
周卓謙
3B
20
WONG CHUN HO
黃俊豪
3C
4
CHAN WAI TING
陳慧婷
3C
7
CHEUNG MAE SZE
張曼詩
3D
2
CHAN SZE WING
陳思穎
3D
17
LEE CHING FUNG
李晴楓
4A
9
CHAN SUM YI
陳心怡
4A
22
NG YUK YU
吳鈺渝
4B
10
HONG HIN YEUNG
洪顯揚
4B
28
POON CHUN WING
潘臻穎
4C
14
LAM CHO LING
林楚玲
4C
33
YU SIN YAN
余倩欣
4D
6
CHU CHEUK NGAI
朱倬毅
4D
25
TING YUK LING
丁鈺鈴
5A
1
BAT WAI LOK
畢偉樂
5A
12
CHUNG SAU YIN SAMUEL
鍾守賢
5B
20
SO WAI KEI
蘇瑋麒
5B
29
WONG YUNG YAN
黃榕欣
5C
9
CHEUNG WING YAN
張泳欣
5C
28
MAK CHUN YIN
麥俊彥
5D
2
CHAN HO TING
陳浩霆
5D
8
IP KA HEI
葉嘉晞
6A
11
KWOK HO SZE
郭灝詩
6A
32
YEUNG KIN HANG
楊健恒
6B
20
NGO SIU WING
敖兆榮
6B
26
TSUI WAN YIU
徐蘊瑤
6C
10
HUNG NGA PING
洪雅萍
6C
33
WONG KAI DIK MATTHEW
黃啟迪
6D
14
KAN YEUNG PANG
簡陽朋
6D
15
KUN CHI YEUNG
簡智洋


熱心服務(風紀--上學期)
班別
班號
Name
姓名
5A
3
CHAN MEI LAM
陳美琳
5A
5
CHAN YUI LONG
陳睿朗
5A
6
CHIN CELIA S
陳詩敏
5A
10
CHUNG CHEUK HEI
鍾卓熹
5A
13
HUEN KA WING
禤嘉詠
5A
15
HUI WAI LAM
許煒琳
5A
17
KWOK KA TUNG
郭嘉童
5A
23
LAU SOHNE
劉若薇
5A
26
LOK WING YIU
駱詠瑤
5A
27
LUK YUEN KI
陸婉琪
5A
30
SETO WING TUNG
司徒穎桐
5A
35
WONG SHUK LING
黃淑鈴
5B
7
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
5B
9
FISHER WAN YU
朱韻瑜
5B
14
LAM JENNICA
林倬渝
5B
17
LEUNG HIU YAU
梁曉柔
5B
18
LEUNG LOK YI
梁樂兒
5B
19
NG SIN YU
吳倩瑜
5B
21
SUNG YEE MAN
宋依雯
5B
23
TSANG TSZ CHING
曾子晴
5B
24
TSANG VANESSA
曾穎彤
5B
28
WONG WING SHUEN
黃穎璇
5B
31
YAN WING SHAN
甄詠珊
5B
35
YIP YING TUNG
葉映彤
5B
36
YUEN KAI HIN
袁啟軒
5C
1
AU HEI MAN
歐曦文
5C
2
CHAN CHUN YIN
陳俊彦
5C
4
CHAN MEI YI
陳美怡
5C
5
CHAN WAI TING
陳慧婷
5C
7
CHENG HEI TUNG
鄭希桐
5C
8
CHEUNG KAI SING
張啟星
5C
11
FAN HIU YI
范曉兒
5C
13
HUNG CHEUK KEI
洪卓基
5C
14
KAM LOK YAN
甘諾恩
5C
15
KWOK HOI YING
郭凱瑩
5C
17
LAI SIU HIM
黎兆謙
5C
19
LAM HOI YAN
林凱茵
5C
21
LEUNG WING CHUN
梁永駿
5C
22
LI CHIN YIU
李芊垚
5C
25
LO LAP LUN
盧立崙
5C
27
MA WING HIM
馬永謙
5C
30
TANG WING YAN
鄧穎恩
5C
31
WAN CHEUK LING
尹綽羚
5C
32
WONG TSZ KI
王芷琪
5C
33
YEN TSZ KI
嚴芷淇
5C
35
YU CHI WAI
余智慧
5D
4
CHANG HO MAN
鄭皓文
5D
7
HUI YAT LONG
許日朗
5D
9
KWOK NGA TSZ
郭雅子
5D
10
LAM KING YU
林敬儒
5D
11
LAM WANG HEI
林泓熹
5D
12
LEE CHUN YIN
李俊諺
5D
13
LEE HOI TUNG
李海桐
5D
14
LEE MING HIN
李銘軒
5D
15
LEE TSZ KA
李沚珈
5D
17
LEUNG CHEUK KEI
梁卓琦
5D
18
LEUNG CHING MAN
梁靜雯
5D
19
LEUNG KA CHUN
梁家俊
5D
21
POON YING SUM
潘楹森
5D
22
SZETO HO KAI
司徒浩楷
5D
23
SZETO TSZ KWAN
司徒梓筠
5D
26
TSE SAN YU
謝燊榆
5D
28
WONG SZE LING
王思鈴
5D
29
WONG WAI CHING
黃偉正
5D
30
WU HOI KI
胡凱淇
5D
31
WU PUI YI
胡珮怡
5D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
5D
34
YU HOI LAM
余凱琳
6A
2
CHAN HIU TSUN
陳曉雋
6A
5
CHAN YIN TSAM SAMMIE
陳言沁
6A
8
CHONG OI TUNG
莊藹潼
6A
9
CHU CHUN HONG
朱俊匡
6A
12
LAI HAU CHUN
賴巧臻
6A
14
LAM WING SZE
林詠詩
6A
15
LAW TSZ HO
羅梓豪
6A
16
LEUNG CHING YI
梁靜怡
6A
25
NG KA LOK
吳家洛
6A
26
NG TSZ CHING KILLY
吳子晴
6A
30
YAU HOK KAN
邱學勤
6A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
6A
35
YU CHEUK YIN
余卓賢
6B
2
CHAN KA PAN
陳嘉彬
6B
4
CHAN KWUN SHING
陳冠成
6B
6
CHAN WING TSUN
陳穎雋
6B
11
HAU CHUN SAN
侯晉燊
6B
13
KAM KA YAN
甘嘉欣
6B
14
LAM CHIN FUNG
林展鋒
6B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
6B
17
LEE WING CHI
李頴姿
6B
18
LEUNG CHEUK HEI
梁卓晞
6B
24
TIN TSZ SUN
田梓汛
6B
27
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
6B
30
WONG SUM YI
王心怡
6B
33
YEUNG YUK TING
楊鈺婷
6B
35
YU TAK YAN
余得欣
6C
5
CHEUNG WING KI
張穎琪
6C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
6C
12
IU MAN CHING
姚文政
6C
13
KWOK EUGENE CHUN-HIM
郭俊謙
6C
14
KWOK MAN HIN
郭文汧
6C
17
LAM WAI KI
林衞淇
6C
18
LAU KA LAM KELLY
柳嘉琳
6C
19
LAU WAI LEONG
劉偉亮
6C
20
LAU YEE LAM
劉漪霖
6C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
6C
23
LI SHUN CHI
李淳致
6C
24
LI WAN YING
李蘊瀅
6C
25
LUN TSZ HO
倫梓浩
6C
26
MUI CHUN HIN
梅俊軒
6C
29
TAM NGA MAN
譚雅文
6C
31
TSAI HOI MAN
蔡海汶
6C
36
WONG YUNG
黃榕
6C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
6C
40
YIP YAN TUNG
葉恩彤
6D
1
CHAN CHI KONG
陳志剛
6D
2
CHAN PO YEE TIFFANY
陳寶兒
6D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
6D
5
CHEUNG CHING WA
張清華
6D
6
CHEUNG MAN FIONI
張聞
6D
7
CHOW HING YUET
周慶悅
6D
9
FUNG CHEUK YIN
馮綽妍
6D
13
HUI MIU YEE
許妙儀
6D
18
LAM CHUN SUM
林俊森
6D
19
LAM LOK TUNG
林樂童
6D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
6D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
6D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
6D
27
NG YIN TAK
伍彥德
6D
28
TSE KWAN YIU
謝鈞堯
6D
31
WONG SHEUNG NOK
黃尚諾
6D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
6D
36
YUEN CHUN YIN
袁俊賢


熱心服務(班長--上學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
21
LI MAN CHUN IVAN
李旻駿
1B
20
LI WING SZE
李泳思
1C
4
CHENG LOK YEE
鄭樂誼
1D
7
CHEUNG YIU LONG
張耀朗
2A
15
LO BO BO
盧寶寶
2B
15
LAM CHING YIN
林正妍
2C
29
WANG KA HO
王嘉灝
2D
15
HUI CHI YING
許之瀠
3A
7
KWOK HEI MAN
郭浠雯
3B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
3C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
3D
18
LEE YUK CHING
李鈺清
4A
16
LAM LONG HEI
林朗希
4B
12
IP SING YI
葉星怡
4C
2
CHAN HO YIN
陳浩賢
4D
23
PUN KA YIU
潘珈瑶
5A
9
CHUI SZE MAN
徐思敏
5B
3
CHAN HIU CHING
陳曉晴
5C
23
LO FUNG
盧鋒
5D
5
CHUNG HO KAN
鍾浩勤
6A
17
LEUNG KAI YIN
梁啟彥
6B
34
YIU YAT FUNG
姚日峰
6C
28
PUN CHUN KIT
潘俊杰
6D
29
TUEN HING YIN
段馨然


熱心服務(圖書--上學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
12
KWONG TSZ CHUN
鄺子俊
1A
16
LEE HAY YU
李烯瑜
1A
20
LEUNG HO YI
梁可怡
1A
23
LUI KING WUN
呂境煥
1B
8
CHENG WING TING
鄭穎婷
1B
9
CHEUNG YAU FUNG
張友鋒
1B
18
LAU KIN TAK
劉健德
1B
26
TSE PUI LING
謝佩伶
1C
6
CHEUNG MING YUEN
張銘源
1C
9
CHUNG KA CHUNG
鍾嘉聰
1C
13
FUNG HEI YU
馮希瑜
1C
20
LEE CHING YAU
李婧攸
1D
9
CHOW TSUN CHING
周蓁晴
1D
17
HUANG HEI
黃熙
1D
29
TANG CHUN YIN
鄧俊賢
1D
31
TUNG MING WAI
童明慧
2A
7
CHOI TSZ HIM
蔡梓謙
2A
8
CHU YUI CHIN
朱銳芊
2A
14
LI SUNG CHI
李崇智
2A
22
TSE KA WING
謝家穎
2B
4
CHEUNG WAI MING
張瑋明
2B
18
LO NGA SZE
羅雅詩
2B
25
WAN MAN WAI
尹文慧
2B
28
WONG WING LAM
黃詠琳
2C
17
LEE CHIN CHING
李展澄
2C
22
SO NGAI KIN
蘇毅堅
2C
24
TAM KA PO
譚家寶
2C
34
WONG TSZ CHUN
黃子晉
2D
5
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
2D
8
CHEUNG SIU PAK
張肇栢
2D
27
MOK YI CHING
莫懿澄
2D
32
TAI CHONG PAK
戴滄栢
3A
1
CHAN HIU YING
陳曉瑩
3A
18
LIN YAT LONG
林溢塱
3A
19
LO KAI HIN
羅啟軒
3A
29
YUEN CHING MAN
袁靖雯
3B
15
MAK WAI KIU
麥惠荍
3B
17
TAM YING CHI
譚映芝
3B
27
YAU KIN WONG
尤鍵煌
3C
1
CHAN CHUNG KAI
陳仲偕
3C
12
HUANG HOI TUNG
黃凱彤
3C
28
SIU MAN JOE
蕭旻祖
3C
32
WONG TING WAI
黃婷瑋
3D
4
CHEUNG CHING HA
張靜霞
3D
13
LAM SHING HEI
林承熙
3D
21
MUI WING SHAN
梅詠珊
3D
30
WONG CHING WAN
黃清穩
4A
2
AU YEUNG HIU SZE
歐陽曉葹
4A
4
CHAN KA HEI
陳家熙
4A
14
HUANG WING MAN
黃詠文
4A
20
LIN YI HEI
林怡希
4A
26
TIN PUI MAN
田珮妏
4A
28
WONG HIU PING
王曉萍
4B
5
CHUNG CHEUK HANG
鍾卓衡
4B
8
HO PUI KEI
何珮琪
4B
14
LAM CHEUK TING
林焯婷
4B
15
LAM CHEUK YING
林卓瑩
4B
25
MA HEI MAN
馬希文
4B
26
MAN KA CHUN
萬家俊
4B
27
NG TSIN YING
吳芊瑩
4B
29
TO KAI YI
杜凱怡
4C
4
CHAN WING HANG
陳穎珩
4C
6
CHUANG TSZ CHING
莊芷晴
4C
16
LAM KA KI
林嘉琪
4C
24
SHUM KA YI
岑嘉怡
4C
25
SIN YUEN KI
冼婉琪
4C
27
TANG TSZ CHING
鄧紫晴
4C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
4D
4
CHEUNG KA HIM TERRY
張嘉謙
4D
17
LEE YAN WING
李昕穎
4D
19
MA HUI LUEN
馬栩鑾
4D
21
NG CHUN SING
吳振星
4D
24
TANG WAI KIN
鄧偉健
4D
26
TSENG YU YAN ROSA
曾茹茵
4D
27
TSO WING YIN
曹穎妍
5A
2
CHAN KA MAN
陳嘉雯
5A
14
HUI CHI HIN
許智軒
5A
16
KWAN CHING TUNG
關靖桐
5A
21
LAI TIN YAU EDWIN
黎天祐
5A
36
WONG WAI YAN
黃慧欣
5A
37
YEUNG RENEE WING ZANG
楊穎錚
5B
1
AU SIU HUNG
區肇雄
5B
6
CHAN YAN YIU
陳昕瑶
5B
20
SO WAI KEI
蘇瑋麒
5B
27
WONG KIN CHING
王建程
5C
6
CHAN WING TUNG
陳永桐
5C
12
HO KA YUNG KAVEN
何嘉榕
5C
16
KWOK SIN UE
郭倩妤
5C
18
LAI SZE HANG
黎思恆
5C
20
LAM KWUN PONG
林冠邦
5C
24
LO HO LAM
羅浩霖
5C
34
YIP CHAK LONG
葉澤朗
5D
24
TAM PO YEE
譚寶儀
5D
25
TONG KA MING
湯嘉鳴
5D
27
WONG SIN YAU
黃善柔
6A
21
LIU TSZ LOK COLIN
廖子樂
6A
22
LO KING HUNG
盧景鴻
6A
27
PONG HEI CHUNG
龐睎聰
6A
34
YIU YORK LING
姚躍羚
6B
1
CHAN HEI LAM
陳曦琳
6B
6
CHAN WING TSUN
陳穎雋
6B
19
LEUNG WAI HEI
梁瑋熙
6B
31
WONG TSZ TUNG
黃梓彤
6C
3
CHEUNG KA KIU
張家喬
6C
4
CHEUNG KING WAI
張經緯
6C
6
CHOI SUET YING
蔡雪盈
6C
7
HO CHI FUNG
何智鋒
6C
8
HO PUI LAM
何佩琳
6C
9
HUI WING TUNG
許詠潼
6C
16
LAM KIT TUNG
林潔彤
6D
4
CHANG OI TING
鄭靄婷
6D
16
KWAN CHEUK KWAN
關卓君
6D
17
LAM CHO YEE
林楚意
6D
26
MA HIN TING
馬衍庭
6D
30
WONG AMANDA VIGOR
黃維嘉
6D
33
WONG YU SING
黃渝升


甲等操行獎(上學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
1
CHAN CHIN YU
陳芊羽
1A
7
CHONG CHING YI
莊靜沂
1A
13
LAI WING TSUN
黎詠浚
1A
25
NGAN PAK SHING
顏柏丞
1A
26
TANG WING YI
鄧穎怡
1B
3
CHAN KWAN YI
陳君沂
1B
5
CHAU HOI CHING
周海澄
1B
12
HUI KA LAM
許嘉琳
1B
20
LI WING SZE
李泳思
1B
32
YU KA LONG KALEB
余嘉朗
1C
1
CHAN LOK HIN
陳樂軒
1C
8
CHEUNG WING MAN
張穎敏
1C
11
FONG CHEUK LAAM
方綽嵐
1C
16
HO YAM KIU
何鑫橋
1C
30
TSUI MAN TO
徐文滔
1D
13
HO WING MAN
何詠汶
1D
18
HUANG KA MAN
黃嘉文
1D
22
LAU SIU WA
劉少華
1D
23
LEUNG SZE WING
梁司穎
1D
32
WONG CHEUK LAM
黃綽琳
2A
11
KEUNG WAN TING
姜宛廷
2A
12
KEUNG YAN TING
姜彥廷
2A
13
LEE KA YING
李家盈
2A
16
LO TSZ YING MAGGIE
羅子瑩
2A
23
TSE MING HEI
謝銘浠
2B
8
FU TSZ YAU
符芷悠
2B
11
KWOK MAN KEI
郭汶琦
2B
16
LAW YAT YIN
羅一言
2B
22
SO YAN CHING
蘇胤禎
2B
26
WONG HIU YAN
王曉欣
2C
2
CHAN KA WING
陳嘉穎
2C
5
CHAU HOI YU
周凱渝
2C
9
CHEUNG WAI LAN
張瑋斕
2C
21
POON WING YI
潘潁宜
2C
33
WONG PUI NAM
王姵嵐
2D
4
CHAN PUI YIN
陳姵妍
2D
5
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
2D
15
HUI CHI YING
許之瀠
2D
19
LAM LOK SZE
林樂思
2D
20
LAU HIU TUNG
劉曉彤
3A
6
KONG HO WUN
江皓媛
3A
11
LAM KA LOK
林家樂
3A
15
LEUNG TSZ YAN
梁芷欣
3A
16
LI CHING LAM JANICE
李靖琳
3A
22
TANG TSZ PUI
鄧梓蓓
3B
6
CHOW CHAP HIM
周卓謙
3B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
3B
18
TSANG TSZ YING
曾芷瑩
3B
20
WONG CHUN HO
黃俊豪
3B
28
YEUNG TSOI WING
楊采穎
3C
12
HUANG HOI TUNG
黃凱彤
3C
14
KWOK CHUN MING
郭峻銘
3C
25
MA WING YAN
馬詠恩
3C
30
TSE PO YIU
謝寶瑤
3C
34
WONG WING SZE
黃穎詩
3D
3
CHAN WING MAN
陳穎玟
3D
4
CHEUNG CHING HA
張靜霞
3D
8
FU WING YAN
符穎茵
3D
18
LEE YUK CHING
李鈺清
3D
21
MUI WING SHAN
梅詠珊
4A
8
CHAN PO YIU
陳葆瑤
4A
10
CHOI PUI YING
蔡珮瑩
4A
16
LAM LONG HEI
林朗希
4A
28
WONG HIU PING
王曉萍
4A
30
YIU PUI KEI
姚佩琦
4B
1
CHAN CHUN HO
陳俊皓
4B
6
CHUNG SZE PING
鍾思平
4B
11
HUI WAI SZE
許慧思
4B
13
KWOK YAN MONG
郭恩望
4B
30
WONG CHING KI
黃靖淇
4C
3
CHAN PO YI
陳保怡
4C
9
FUNG KEI CHING
馮紀晴
4C
23
NGAI KI KWAN
魏祺堃
4C
29
WAN CHUN HEI
溫振希
4D
1
CHAN TSZ YAN
陳芷茵
4D
2
CHAN YIK WANG EDGAR
陳奕宏
4D
5
CHOI YUEN YUNG AUDREY
蔡宛蓉
4D
27
TSO WING YIN
曹穎妍
4D
29
TSZE MAN YAN
謝汶欣
5A
10
CHUNG CHEUK HEI
鍾卓熹
5A
13
HUEN KA WING
禤嘉詠
5A
23
LAU SOHNE
劉若薇
5A
35
WONG SHUK LING
黃淑鈴
5A
37
YEUNG RENEE WING ZANG
楊穎錚
5B
7
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
5B
9
FISHER WAN YU
朱韻瑜
5B
14
LAM JENNICA
林倬渝
5B
23
TSANG TSZ CHING
曾子晴
5B
31
YAN WING SHAN
甄詠珊
5C
11
FAN HIU YI
范曉兒
5C
13
HUNG CHEUK KEI
洪卓基
5C
17
LAI SIU HIM
黎兆謙
5C
20
LAM KWUN PONG
林冠邦
5C
25
LO LAP LUN
盧立崙
5D
5
CHUNG HO KAN
鍾浩勤
5D
10
LAM KING YU
林敬儒
5D
21
POON YING SUM
潘楹森
5D
30
WU HOI KI
胡凱淇
5D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
6A
8
CHONG OI TUNG
莊藹潼
6A
14
LAM WING SZE
林詠詩
6A
30
YAU HOK KAN
邱學勤
6A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
6A
34
YIU YORK LING
姚躍羚
6B
8
CHOW HAU YI
周巧意
6B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
6B
26
TSUI WAN YIU
徐蘊瑤
6B
27
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
6B
34
YIU YAT FUNG
姚日峰
6C
1
CHAU YU CHAK
周餘澤
6C
17
LAM WAI KI
林衞淇
6C
23
LI SHUN CHI
李淳致
6C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
6C
39
YIP TSOI YI
葉采怡
6D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
6D
9
FUNG CHEUK YIN
馮綽妍
6D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
6D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
6D
34
YAN HAU YING
甄巧盈


勤學獎(上學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
1
CHAN CHIN YU
陳芊羽
1A
3
CHAN TSZ WAI
陳子慧
1A
31
WONG TIK SAN
黃迪紳
1B
3
CHAN KWAN YI
陳君沂
1B
13
HUI LAI KI
許麗淇
1B
23
NG WING HO
吳永浩
1C
8
CHEUNG WING MAN
張穎敏
1C
13
FUNG HEI YU
馮希瑜
1C
23
LEUNG KWAI CHEUNG SAMUEL
梁桂彰
1D
7
CHEUNG YIU LONG
張耀朗
1D
8
CHI YUEN GI
池菀芝
1D
31
TUNG MING WAI
童明慧
2A
6
CHEUNG KWAN JASON
張鈞
2A
9
HA CHUNG HEI TOMMY
夏頌熙
2A
15
LO BO BO
盧寶寶
2B
10
HUI KWAN HUNG
許鈞雄
2B
15
LAM CHING YIN
林正妍
2B
16
LAW YAT YIN
羅一言
2C
5
CHAU HOI YU
周凱渝
2C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
2C
31
WONG NGA SHAN
黃雅珊
2D
5
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
2D
6
CHEUNG CHAK LAM
張澤林
2D
18
LAM KWAN TUNG
林君彤
3A
17
LI HIN YAU
李衍佑
3A
22
TANG TSZ PUI
鄧梓蓓
3A
29
YUEN CHING MAN
袁靖雯
3B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
3B
20
WONG CHUN HO
黃俊豪
3B
28
YEUNG TSOI WING
楊采穎
3C
12
HUANG HOI TUNG
黃凱彤
3C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
3C
28
SIU MAN JOE
蕭旻祖
3D
8
FU WING YAN
符穎茵
3D
21
MUI WING SHAN
梅詠珊
3D
29
WONG CHIN YAU
黃芊悠
4A
16
LAM LONG HEI
林朗希
4A
26
TIN PUI MAN
田珮妏
4A
28
WONG HIU PING
王曉萍
4B
10
HONG HIN YEUNG
洪顯揚
4B
15
LAM CHEUK YING
林卓瑩
4B
28
POON CHUN WING
潘臻穎
4C
29
WAN CHUN HEI
溫振希
4C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
4C
33
YU SIN YAN
余倩欣
4D
5
CHOI YUEN YUNG AUDREY
蔡宛蓉
4D
24
TANG WAI KIN
鄧偉健
4D
27
TSO WING YIN
曹穎妍
5A
13
HUEN KA WING
禤嘉詠
5A
23
LAU SOHNE
劉若薇
5A
37
YEUNG RENEE WING ZANG
楊穎錚
5B
7
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
5B
23
TSANG TSZ CHING
曾子晴
5B
28
WONG WING SHUEN
黃穎璇
5C
9
CHEUNG WING YAN
張泳欣
5C
11
FAN HIU YI
范曉兒
5C
25
LO LAP LUN
盧立崙
5D
5
CHUNG HO KAN
鍾浩勤
5D
11
LAM WANG HEI
林泓熹
5D
31
WU PUI YI
胡珮怡
6A
5
CHAN YIN TSAM SAMMIE
陳言沁
6A
12
LAI HAU CHUN
賴巧臻
6A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
6B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
6B
27
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
6B
33
YEUNG YUK TING
楊鈺婷
6C
2
CHEUNG IP
張燁
6C
15
LAI WING YING
黎穎盈
6C
31
TSAI HOI MAN
蔡海汶
6D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
6D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
6D
34
YAN HAU YING
甄巧盈


榮譽積點(上學期)
班別
班號
Name
姓名
2C
4
CHAN SIN CHING
陳善晴
4C
25
SIN YUEN KI
冼婉琪
4C
33
YU SIN YAN
余倩欣
5C
25
LO LAP LUN
盧立崙
5D
21
POON YING SUM
潘楹森
6B
9
CHUNG HAU YIN HOWARD
鍾孝賢
6C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
6C
23
LI SHUN CHI
李淳致
6D
34
YAN HAU YING
甄巧盈


積點獎勵計劃表現優良(上學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
2
CHAN NIM YU
陳念榆
1A
3
CHAN TSZ WAI
陳子慧
1A
7
CHONG CHING YI
莊靜沂
1A
13
LAI WING TSUN
黎詠浚
1A
14
LAM KA HIM
林家謙
1A
16
LEE HAY YU
李烯瑜
1A
19
LEUNG HEI TUNG
梁熙曈
1A
20
LEUNG HO YI
梁可怡
1A
21
LI MAN CHUN IVAN
李旻駿
1A
31
WONG TIK SAN
黃迪紳
1B
1
AU-YEUNG CHEUK WING
歐陽綽泳
1B
3
CHAN KWAN YI
陳君沂
1B
9
CHEUNG YAU FUNG
張友鋒
1B
12
HUI KA LAM
許嘉琳
1B
13
HUI LAI KI
許麗淇
1B
14
HUI SHING FUNG
許誠鋒
1B
20
LI WING SZE
李泳思
1B
26
TSE PUI LING
謝佩伶
1B
27
TSE WING LAM
謝詠琳
1B
29
WONG KI LOK
黃其樂
1C
1
CHAN LOK HIN
陳樂軒
1C
2
CHAN PUI I
陳沛錡
1C
7
CHEUNG POK HOI
張博凱
1C
8
CHEUNG WING MAN
張穎敏
1C
9
CHUNG KA CHUNG
鍾嘉聰
1C
13
FUNG HEI YU
馮希瑜
1C
21
LEE KA WAI
李嘉惠
1C
22
LEUNG KIN YU
梁鍵瑜
1C
23
LEUNG KWAI CHEUNG SAMUEL
梁桂彰
1C
26
NG MAN HEI HAVEN
吳旻熹
1C
33
YEUNG SHAM YEE
楊心怡
1D
7
CHEUNG YIU LONG
張耀朗
1D
9
CHOW TSUN CHING
周蓁晴
1D
12
HO CHUN TING
何俊霆
1D
19
IU MAN TO
姚文韜
1D
20
KWAN PUI KI
關佩琪
1D
21
LAM LONG FUNG
林朗丰
1D
25
NG CHEUK MAN
伍卓文
1D
31
TUNG MING WAI
童明慧
2A
6
CHEUNG KWAN JASON
張鈞
2A
15
LO BO BO
盧寶寶
2B
3
CHANG MING LAM
鄭銘藍
2B
10
HUI KWAN HUNG
許鈞雄
2B
15
LAM CHING YIN
林正妍
2B
16
LAW YAT YIN
羅一言
2B
22
SO YAN CHING
蘇胤禎
2C
2
CHAN KA WING
陳嘉穎
2C
4
CHAN SIN CHING
陳善晴
2C
5
CHAU HOI YU
周凱渝
2C
7
CHEUNG KIN HO
張建豪
2C
10
CHOW TUNG WING
周彤穎
2C
11
CHUNG HO CHI
鍾浩智
2C
13
HUI KING LOK
許敬洛
2C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
2C
19
LI KA HO
李嘉濠
2C
21
POON WING YI
潘潁宜
2C
22
SO NGAI KIN
蘇毅堅
2C
23
SUM CHING KIU
岑靖蕎
2C
25
TSANG HIU TING
曾曉婷
2C
27
TSE LAI CHAK
謝禮澤
2C
29
WANG KA HO
王嘉灝
2C
31
WONG NGA SHAN
黃雅珊
2C
33
WONG PUI NAM
王姵嵐
2C
34
WONG TSZ CHUN
黃子晉
2D
3
CHAN NGA HIN
陳雅軒
2D
5
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
2D
6
CHEUNG CHAK LAM
張澤林
2D
15
HUI CHI YING
許之瀠
2D
18
LAM KWAN TUNG
林君彤
2D
19
LAM LOK SZE
林樂思
2D
32
TAI CHONG PAK
戴滄栢
3A
6
KONG HO WUN
江皓媛
3A
16
LI CHING LAM JANICE
李靖琳
3A
17
LI HIN YAU
李衍佑
3A
22
TANG TSZ PUI
鄧梓蓓
3A
28
WONG SHU WING
黃姝穎
3B
1
CHAN HING YI
陳興怡
3B
5
CHEUK YUET MING
卓悅銘
3B
6
CHOW CHAP HIM
周卓謙
3B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
3B
8
CHUNG LOK YIN OLINA
鍾樂賢
3B
16
NGO CHEUK FUNG
敖卓峰
3B
20
WONG CHUN HO
黃俊豪
3B
23
WONG TSZ LAM
王子臨
3B
24
WONG TSZ LONG
王梓朗
3B
28
YEUNG TSOI WING
楊采穎
3C
1
CHAN CHUNG KAI
陳仲偕
3C
5
CHAN YUN YAN ATHENA
陳潤欣
3C
6
CHENG KAM TIM TIMMY
鄭錦添
3C
7
CHEUNG MAE SZE
張曼詩
3C
10
CHOW YUET YI
周悅兒
3C
12
HUANG HOI TUNG
黃凱彤
3C
13
KOON NGO SUM
官璈深
3C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
3C
20
LI YU CHING
李雨晴
3C
23
MA CHI HANG
馬志恆
3C
25
MA WING YAN
馬詠恩
3C
28
SIU MAN JOE
蕭旻祖
3C
30
TSE PO YIU
謝寶瑤
3D
1
CHAN CHAK HUNG
陳澤鴻
3D
2
CHAN SZE WING
陳思穎
3D
3
CHAN WING MAN
陳穎玟
3D
4
CHEUNG CHING HA
張靜霞
3D
5
CHEUNG KA HEI
張家希
3D
7
FONG TING HIN
方廷軒
3D
8
FU WING YAN
符穎茵
3D
10
HO MUNG KI
何夢淇
3D
11
KAO CHI YUK
高智昱
3D
12
LAI KUI CHEONG
賴鉅昌
3D
13
LAM SHING HEI
林承熙
3D
14
LAM WAN YIU
林韻瑤
3D
16
LEE CHAK WANG
李澤宏
3D
17
LEE CHING FUNG
李晴楓
3D
18
LEE YUK CHING
李鈺清
3D
19
LEUNG KA MING
梁嘉明
3D
21
MUI WING SHAN
梅詠珊
3D
22
NG TSZ YIN
吳子彥
3D
23
OR MING YU
柯明瑜
3D
24
PANG SUM
彭琛
3D
26
TANG WING TUNG
鄧穎桐
3D
29
WONG CHIN YAU
黃芊悠
3D
30
WONG CHING WAN
黃清穩
3D
33
YU TSZ WAI
余子鏸
3D
34
YUEN HO YEE
袁岢圯
4A
2
AU YEUNG HIU SZE
歐陽曉葹
4A
4
CHAN KA HEI
陳家熙
4A
8
CHAN PO YIU
陳葆瑤
4A
10
CHOI PUI YING
蔡珮瑩
4A
12
CHOW CHUN YIN
周俊彥
4A
14
HUANG WING MAN
黃詠文
4A
16
LAM LONG HEI
林朗希
4A
19
LEUNG WING SHAN
梁穎珊
4A
20
LIN YI HEI
林怡希
4A
22
NG YUK YU
吳鈺渝
4A
24
SZETO HO LAM
司徒皓霖
4A
25
TANG LING LUNG
鄧伶瓏
4A
26
TIN PUI MAN
田珮妏
4A
28
WONG HIU PING
王曉萍
4A
31
YOUNG KAI LAM HUGO
楊棨嵐
4B
3
CHAN WING LING
陳穎鈴
4B
5
CHUNG CHEUK HANG
鍾卓衡
4B
8
HO PUI KEI
何珮琪
4B
9
HO YAT CHEUNG
何一鬯
4B
10
HONG HIN YEUNG
洪顯揚
4B
11
HUI WAI SZE
許慧思
4B
12
IP SING YI
葉星怡
4B
13
KWOK YAN MONG
郭恩望
4B
14
LAM CHEUK TING
林焯婷
4B
15
LAM CHEUK YING
林卓瑩
4B
24
LUI CHI SHAN
呂沚珊
4B
25
MA HEI MAN
馬希文
4B
28
POON CHUN WING
潘臻穎
4B
29
TO KAI YI
杜凱怡
4B
30
WONG CHING KI
黃靖淇
4B
31
YEUNG TSZ CHING
楊子澄
4B
32
YU CHUNG HAN CRYSTAL
余頌嫺
4C
2
CHAN HO YIN
陳浩賢
4C
3
CHAN PO YI
陳保怡
4C
4
CHAN WING HANG
陳穎珩
4C
5
CHENG HIU LAAM
鄭曉嵐
4C
8
EDGAR LUI
呂悅陶
4C
9
FUNG KEI CHING
馮紀晴
4C
10
HO TSZ CHUN
何梓雋
4C
12
KEI LOK MAN
祁洛敏
4C
14
LAM CHO LING
林楚玲
4C
15
LAM HO YIN
林浩然
4C
16
LAM KA KI
林嘉琪
4C
18
LEE YIU CHO
李耀祖
4C
25
SIN YUEN KI
冼婉琪
4C
26
TANG IN CHIM
鄧筵霑
4C
29
WAN CHUN HEI
溫振希
4C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
4C
33
YU SIN YAN
余倩欣
4D
1
CHAN TSZ YAN
陳芷茵
4D
5
CHOI YUEN YUNG AUDREY
蔡宛蓉
4D
20
MOK MING HEI
莫銘浠
4D
23
PUN KA YIU
潘珈瑶
4D
25
TING YUK LING
丁鈺鈴
4D
26
TSENG YU YAN ROSA
曾茹茵
4D
27
TSO WING YIN
曹穎妍
4D
29
TSZE MAN YAN
謝汶欣
4D
33
WONG TSZ HO
黃梓浩
5A
2
CHAN KA MAN
陳嘉雯
5A
3
CHAN MEI LAM
陳美琳
5A
5
CHAN YUI LONG
陳睿朗
5A
10
CHUNG CHEUK HEI
鍾卓熹
5A
12
CHUNG SAU YIN SAMUEL
鍾守賢
5A
13
HUEN KA WING
禤嘉詠
5A
15
HUI WAI LAM
許煒琳
5A
23
LAU SOHNE
劉若薇
5A
26
LOK WING YIU
駱詠瑤
5A
27
LUK YUEN KI
陸婉琪
5A
30
SETO WING TUNG
司徒穎桐
5A
34
TSOI CHI NAM
蔡志楠
5A
35
WONG SHUK LING
黃淑鈴
5A
37
YEUNG RENEE WING ZANG
楊穎錚
5B
7
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
5B
9
FISHER WAN YU
朱韻瑜
5B
11
KWOK MAN SUM ABBY
郭文薓
5B
13
LAI MING HEI JEFF
賴銘熙
5B
14
LAM JENNICA
林倬渝
5B
17
LEUNG HIU YAU
梁曉柔
5B
19
NG SIN YU
吳倩瑜
5B
20
SO WAI KEI
蘇瑋麒
5B
23
TSANG TSZ CHING
曾子晴
5B
26
WONG CHUNG WAI
黃宗煒
5B
31
YAN WING SHAN
甄詠珊
5B
35
YIP YING TUNG
葉映彤
5B
36
YUEN KAI HIN
袁啟軒
5C
3
CHAN CHUNG YAN
陳頌欣
5C
4
CHAN MEI YI
陳美怡
5C
6
CHAN WING TUNG
陳永桐
5C
9
CHEUNG WING YAN
張泳欣
5C
11
FAN HIU YI
范曉兒
5C
13
HUNG CHEUK KEI
洪卓基
5C
15
KWOK HOI YING
郭凱瑩
5C
17
LAI SIU HIM
黎兆謙
5C
19
LAM HOI YAN
林凱茵
5C
20
LAM KWUN PONG
林冠邦
5C
25
LO LAP LUN
盧立崙
5C
28
MAK CHUN YIN
麥俊彥
5C
30
TANG WING YAN
鄧穎恩
5C
33
YEN TSZ KI
嚴芷淇
5C
35
YU CHI WAI
余智慧
5D
5
CHUNG HO KAN
鍾浩勤
5D
9
KWOK NGA TSZ
郭雅子
5D
10
LAM KING YU
林敬儒
5D
11
LAM WANG HEI
林泓熹
5D
12
LEE CHUN YIN
李俊諺
5D
13
LEE HOI TUNG
李海桐
5D
15
LEE TSZ KA
李沚珈
5D
16
LEUNG CHEUK HIM
梁卓謙
5D
17
LEUNG CHEUK KEI
梁卓琦
5D
21
POON YING SUM
潘楹森
5D
24
TAM PO YEE
譚寶儀
5D
26
TSE SAN YU
謝燊榆
5D
29
WONG WAI CHING
黃偉正
5D
31
WU PUI YI
胡珮怡
5D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
5D
34
YU HOI LAM
余凱琳
6A
2
CHAN HIU TSUN
陳曉雋
6A
5
CHAN YIN TSAM SAMMIE
陳言沁
6A
8
CHONG OI TUNG
莊藹潼
6A
9
CHU CHUN HONG
朱俊匡
6A
11
KWOK HO SZE
郭灝詩
6A
14
LAM WING SZE
林詠詩
6A
16
LEUNG CHING YI
梁靜怡
6A
25
NG KA LOK
吳家洛
6A
30
YAU HOK KAN
邱學勤
6A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
6A
34
YIU YORK LING
姚躍羚
6A
35
YU CHEUK YIN
余卓賢
6B
6
CHAN WING TSUN
陳穎雋
6B
9
CHUNG HAU YIN HOWARD
鍾孝賢
6B
14
LAM CHIN FUNG
林展鋒
6B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
6B
17
LEE WING CHI
李頴姿
6B
26
TSUI WAN YIU
徐蘊瑤
6B
27
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
6C
1
CHAU YU CHAK
周餘澤
6C
2
CHEUNG IP
張燁
6C
3
CHEUNG KA KIU
張家喬
6C
4
CHEUNG KING WAI
張經緯
6C
5
CHEUNG WING KI
張穎琪
6C
6
CHOI SUET YING
蔡雪盈
6C
8
HO PUI LAM
何佩琳
6C
9
HUI WING TUNG
許詠潼
6C
10
HUNG NGA PING
洪雅萍
6C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
6C
13
KWOK EUGENE CHUN-HIM
郭俊謙
6C
15
LAI WING YING
黎穎盈
6C
16
LAM KIT TUNG
林潔彤
6C
17
LAM WAI KI
林衞淇
6C
18
LAU KA LAM KELLY
柳嘉琳
6C
20
LAU YEE LAM
劉漪霖
6C
21
LEUNG KA HEI
梁家熙
6C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
6C
23
LI SHUN CHI
李淳致
6C
24
LI WAN YING
李蘊瀅
6C
25
LUN TSZ HO
倫梓浩
6C
26
MUI CHUN HIN
梅俊軒
6C
27
MUI WING YIN
梅詠然
6C
28
PUN CHUN KIT
潘俊杰
6C
29
TAM NGA MAN
譚雅文
6C
30
TANG TSZ HANG
鄧旨行
6C
31
TSAI HOI MAN
蔡海汶
6C
32
TSUI KWAN YUI
徐君睿
6C
34
WONG SO SO
黃素素
6C
36
WONG YUNG
黃榕
6C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
6C
39
YIP TSOI YI
葉采怡
6C
40
YIP YAN TUNG
葉恩彤
6C
41
YUNG LOK PING
翁樂萍
6D
1
CHAN CHI KONG
陳志剛
6D
2
CHAN PO YEE TIFFANY
陳寶兒
6D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
6D
4
CHANG OI TING
鄭靄婷
6D
5
CHEUNG CHING WA
張清華
6D
6
CHEUNG MAN FIONI
張聞
6D
7
CHOW HING YUET
周慶悅
6D
9
FUNG CHEUK YIN
馮綽妍
6D
11
HO SZE NOK
何詩諾
6D
18
LAM CHUN SUM
林俊森
6D
19
LAM LOK TUNG
林樂童
6D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
6D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
6D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
6D
23
LI CHUN YIN
李浚彥
6D
25
LUK CHEUK IN
陸卓妍
6D
26
MA HIN TING
馬衍庭
6D
27
NG YIN TAK
伍彥德
6D
28
TSE KWAN YIU
謝鈞堯
6D
29
TUEN HING YIN
段馨然
6D
30
WONG AMANDA VIGOR
黃維嘉
6D
31
WONG SHEUNG NOK
黃尚諾
6D
32
WONG TSZ YUEN
黃梓源
6D
33
WONG YU SING
黃渝升
6D
34
YAN HAU YING
甄巧盈


記優點一個(上學期)
班別
班號
Name
姓名
2B
10
HUI KWAN HUNG
許鈞雄
2C
4
CHAN SIN CHING
陳善晴
2D
19
LAM LOK SZE
林樂思
3B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
3D
8
FU WING YAN
符穎茵
3D
17
LEE CHING FUNG
李晴楓
3D
18
LEE YUK CHING
李鈺清
3D
21
MUI WING SHAN
梅詠珊
4A
8
CHAN PO YIU
陳葆瑤
4A
16
LAM LONG HEI
林朗希
4A
28
WONG HIU PING
王曉萍
4C
4
CHAN WING HANG
陳穎珩
4C
16
LAM KA KI
林嘉琪
4C
25
SIN YUEN KI
冼婉琪
4C
33
YU SIN YAN
余倩欣
4D
5
CHOI YUEN YUNG AUDREY
蔡宛蓉
4D
27
TSO WING YIN
曹穎妍
5C
11
FAN HIU YI
范曉兒
5C
25
LO LAP LUN
盧立崙
5D
9
KWOK NGA TSZ
郭雅子
5D
21
POON YING SUM
潘楹森
6B
9
CHUNG HAU YIN HOWARD
鍾孝賢
6C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
6C
13
KWOK EUGENE CHUN-HIM
郭俊謙
6C
17
LAM WAI KI
林衞淇
6C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
6C
23
LI SHUN CHI
李淳致
6C
24
LI WAN YING
李蘊瀅
6D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
6D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
6D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
6D
34
YAN HAU YING
甄巧盈