熱心服務(服務生) | 熱心服務(風紀) | 熱心服務(班長) | 熱心服務(圖書) | 甲等操行獎 | 保良局獎學金 | 保良局何志豪獎學金 | 學業成績進步獎 | 勤學獎 | 榮譽積點 | 積點獎勵計劃表現優良 | 記優點一個


熱心服務(服務生--下學期)
班別
班號
Name
中文姓名
1A
16
LAM KWAN TUNG
林君彤
1A
19
LIAO LEE YUNG
廖莉榕
1B
16
LAM LOK SZE
林樂思
1B
27
TSE LAI CHAK
謝禮澤
1C
13
KEUNG WAN TING
姜宛廷
1C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
1D
16
LEE HOI YING
李鎧瑩
1D
25
TSANG HIU TING
曾曉婷
2A
12
LI HIN YAU
李衍佑
2A
21
TANG TSZ PUI
鄧梓蓓
2B
2
CHAN KEI YAU
陳紀柔
2B
13
KONG HO WUN
江皓媛
2C
4
CHAN WING MAN
陳穎玟
2C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
2D
3
CHAN SZE WING
陳思穎
2D
6
CHEUNG SHUK YI
張淑兒
3A
20
LAM LONG HEI
林朗希
3A
29
NG YUK YU
吳鈺渝
3B
11
HO YAT CHEUNG
何一鬯
3B
14
LAM CHEUK TING
林焯婷
3C
24
TANG IN CHIM
鄧筵霑
3C
25
TANG WAI KIN
鄧偉健
3D
1
CHAN HO YIN
陳浩賢
3D
15
LAM CHO LING
林楚玲
4A
18
LAI MING HEI JEFF
賴銘熙
4A
28
TSANG TSZ CHING
曾子晴
4B
10
HUEN KA WING
禤嘉詠
4B
36
YUEN KAI HIN
袁啟軒
4C
12
LAM HOI YAN
林凱茵
4C
18
LEE MING HIN
李銘軒
4D
15
LAI SIU HIM
黎兆謙
4D
35
YU HOI LAM
余凱琳
5A
11
HO CHEUK KIU
何綽翹
5A
23
MA YAT YIN
馬一言
5B
30
WONG KA YAN
黃家恩
5B
35
YIU YAT FUNG
姚日峰
5C
4
CHEUNG KING WAI
張經緯
5C
40
YUNG LOK PING
翁樂萍
5D
14
KAN YEUNG PANG
簡陽朋
5D
35
YIP WAI LAM
葉偉霖
6A
13
KIANG WAN YING
姜蘊楹
6A
14
KOO KAM CHEUNG
古錦章
6B
28
TSE KWAN TO
謝鈞淘
6B
32
YUEN CHEUK LAM
袁卓琳
6C
12
FAN LONG HIN
范朗軒
6C
28
NG CHEUK LAM
吳卓霖
6D
4
CHAN ON KI
陳安琪
6D
25
LEUNG KA PANG
梁嘉鵬


熱心服務(風紀--下學期)
班別 班號 Name 姓名
5A
2
CHAN HIU TSUN
陳曉雋
5A
6
CHAN YIN TSAM SAMMIE
陳言沁
5A
9
CHONG OI TUNG
莊藹潼
5A
10
CHU CHUN HONG
朱俊匡
5A
13
LAI HAU CHUN
賴巧臻
5A
15
LAM WING SZE
林詠詩
5A
16
LAW TSZ HO
羅梓豪
5A
17
LEUNG CHING YI
梁靜怡
5A
25
NG KA LOK
吳家洛
5A
26
NG TSZ CHING KILLY
吳子晴
5A
30
YAU HOK KAN
邱學勤
5A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
5A
36
YU CHEUK YIN
余卓賢
5B
2
CHAN KA PAN
陳嘉彬
5B
4
CHAN KWUN SHING
陳冠成
5B
6
CHAN WING TSUN
陳穎雋
5B
11
HAU CHUN SAN
侯晉燊
5B
13
KAM KA YAN
甘嘉欣
5B
14
LAM CHIN FUNG
林展鋒
5B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
5B
17
LEE WING CHI
李頴姿
5B
18
LEUNG CHEUK HEI
梁卓晞
5B
25
TIN TSZ SUN
田梓汛
5B
28
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
5B
31
WONG SUM YI
王心怡
5B
34
YEUNG YUK TING
楊鈺婷
5B
36
YU TAK YAN
余得欣
5C
5
CHEUNG WING KI
張穎琪
5C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
5C
12
IU MAN CHING
姚文政
5C
13
KWOK EUGENE CHUN HIM
郭俊謙
5C
14
KWOK MAN HIN
郭文汧
5C
17
LAM WAI KI
林衞淇
5C
18
LAU KA LAM
柳嘉琳
5C
19
LAU WAI LEONG
劉偉亮
5C
20
LAU YEE LAM
劉漪霖
5C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
5C
23
LI SHUN CHI
李淳致
5C
24
LI WAN YING
李蘊瀅
5C
25
LUN TSZ HO
倫梓浩
5C
26
MUI CHUN HIN
梅俊軒
5C
29
TAM NGA MAN
譚雅文
5C
31
TSAI HOI MAN
蔡海汶
5C
36
WONG YUNG
黃榕
5C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
5C
39
YIP YAN TUNG
葉恩彤
5D
1
CHAN CHI KONG
陳志剛
5D
2
CHAN PO YEE
陳寶兒
5D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
5D
5
CHEUNG CHING WA
張清華
5D
6
CHEUNG MAN
張聞
5D
7
CHOW HING YUET
周慶悅
5D
9
FUNG CHEUK YIN
馮綽妍
5D
13
HUI MIU YEE
許妙儀
5D
18
LAM CHUN SUM
林俊森
5D
19
LAM LOK TUNG
林樂童
5D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
5D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
5D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
5D
27
NG YIN TAK
伍彥德
5D
28
TSE KWAN YIU
謝鈞堯
5D
31
WONG SHEUNG NOK
黃尚諾
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
5D
36
YUEN CHUN YIN
袁俊賢
6A
3
CHAN SIN YEE
陳倩頤
6A
6
CHAN YIN LAM
陳彥霖
6A
11
HON TSZ YING
韓芷盈
6A
16
KWAN WING HONG
關詠康
6A
18
LAM TSZ CHUN
林祉津
6A
23
LEUNG CHI FEI
梁智斐
6A
27
NGAI YUK HEI
倪煜熙
6A
29
TSANG FUNG YIN
曾鳳賢
6B
6
CHAN TSOI SHUN
陳睬淳
6B
10
CHOI YAN YAN
蔡欣恩
6B
16
LAU CHEUK WING
劉卓穎
6B
18
LEE HO YEUNG
李浩煬
6B
23
NG KA SIN
吳嘉倩
6C
1
CHAN WING TUNG
陳穎彤
6C
2
CHEUNG HOI SHING
章凱誠
6C
4
CHIN HONSTON T
陳諾誠
6C
6
CHOW MAN YI
周文懿
6C
9
CHU YAN TING
朱茵婷
6C
10
CHUNG MAN YAN
鍾汶欣
6C
15
KAO WAN NI
高韻妮
6C
16
LAI YUEN LAM
賴婉琳
6C
17
LAM HIU CHING
林曉清
6C
18
LAM HUNG WAI
林鴻偉
6C
19
LAM STANLEY
林椲棋
6C
21
LEE PUNG HUEN
李芃萱
6C
22
LEE TING WAI
李亭慰
6C
23
LEUNG YAT LONG
梁日朗
6C
27
MAN TSZ YING
文芷瑩
6C
29
NG CHEUK WING
伍卓穎
6C
30
NGAN KEI YUEN
顏紀元
6C
32
SIU MAN LOK
蕭旻樂
6C
33
SZE KA HONG
施嘉航
6C
34
WAN KING LAM
尹敬琳
6C
35
WONG CHIN CHING
黃展程
6C
36
WONG TERRI TAK-YAU
王得滺
6C
37
YEUNG CHI WING
楊智榮
6C
38
YEUNG YUN KAI
楊潤楷
6C
39
YIK TSOI YING
易采盈
6D
2
CHAN HOI KIU
陳愷翹
6D
3
CHAN KEI WAI
陳紀瑋
6D
5
CHAN TSZ WING
陳梓穎
6D
8
CHAN YUEN HO
陳元浩
6D
9
CHAN YUK KEI
陳鈺棋
6D
13
CHEUNG KI
張淇
6D
14
CHOI CHAK MING
蔡澤明
6D
15
CHONG YAT HIN
莊逸騫
6D
16
CHOW CHING YI
周澄兒
6D
17
CHOW YUN CHI
周潤慈
6D
18
FANG CHAK HO
房澤豪
6D
23
LEE KA YU
李嘉儒
6D
24
LEUNG HONG SHING
梁康成
6D
26
LEUNG KING NOK
梁景諾
6D
27
LEUNG YUEN YUNG
梁婉蓉
6D
30
LUK PAK NIN
陸柏年
6D
31
MAK ADRIAN
麥瀗丰
6D
32
NG PUI YING
吳佩盈
6D
33
SIT HO TIN
薛浩天
6D
34
SO CHI KI
蘇子淇
6D
36
TSE PO YING
謝寶瑩
6D
37
WONG CHI YING
黃智瑩
6D
39
YEUNG WING
楊詠


熱心服務(班長--下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A
12
HUI CHI YING
許之瀠
1B
3
CHAN PUI YIN
陳姵妍
1C
24
SO YAN CHING
蘇胤禎
1D
30
WONG TSZ CHUN
黃子晉
2A
28
WUN TSZ YIN
溫芷妍
2B
9
HANG CHEUK HO
幸卓豪
2C
2
CHAN SZE WING
陳思穎
2D
18
LEE CHING FUNG
李晴楓
3A
26
LIN YI HEI
林怡希
3B
6
CHAN SUM YI
陳心怡
3C
2
CHAN PO YI
陳保怡
3D
29
TSO WING YIN
曹穎妍
4A
30
WONG SHUK LING
黃淑鈴
4B
15
LAM JENNICA
林倬渝
4C
13
LAM KING YU
林敬儒
4D
30
WU HOI KI
胡凱淇
5A
34
YIP TSOI YI
葉采怡
5B
22
OR MAN KIT
柯文杰
5C
15
LAI WING YING
黎穎盈
5D
29
TUEN HING YIN
段馨然
6A
1
CHAN HO PAN
陳浩彬
6B
8
CHEUNG YING KIN
張英鍵
6C
25
LIU HIU MAN
廖曉文
6D
38
YAU CHUN KIT
游俊傑


熱心服務(圖書--下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A
6
CHEUNG HANG MING
張恒鳴
1A
20
LO TSZ YING MAGGIE
羅子瑩
1A
24
SUM CHING KIU
岑靖蕎
1A
25
SZE HO YIN
施昊然
1B
1
AU PUI SZE
區沛思
1B
8
CHIU WING CHI
趙穎芝
1B
18
LEE KWONG NGAI
李洸倪
1B
28
WAN MAN WAI
尹文慧
1C
2
CHAN MAN UE
陳旻妤
1C
6
CHEUNG KWAN JASON
張鈞
1C
9
CHOONG HANG YING
鍾幸螢
1C
12
HUI KWAN HUNG
許鈞雄
1D
7
CHEUNG WAI LAN
張瑋斕
1D
12
HO WING CHI
何穎芝
1D
14
LAM CHING YIN
林正妍
1D
20
LO NGA SZE
羅雅詩
2A
4
KWOK HEI MAN
郭浠雯
2A
16
MAK WAI KIU
麥惠荍
2A
18
NGO CHEUK FUNG
敖卓峰
2A
22
TSANG TSZ YING
曾芷瑩
2B
15
LAM CHEUK LAM
林卓嵐
2B
20
TING YAU YIN
丁悠然
2B
21
WANG LING LEE
王伶莉
2B
22
WONG CHUN HO
黃俊豪
2C
9
FONG TING HIN
方廷軒
2C
27
SO YUET YEE
蘇悅兒
2C
29
WONG CHI WAI
王智煒
2C
31
WONG TING WAI
黃婷瑋
2D
1
CHAN CHUNG KAI
陳仲偕
2D
5
CHEUNG CHING HA
張靜霞
2D
14
LAI KUI CHEONG
賴鉅昌
2D
34
YU TSZ WAI
余子鏸
3A
1
AU CHEUK HEI MARCO
區卓熙
3A
6
CHOI PUI YING
蔡珮瑩
3A
25
LI PUI FUNG VINCENT
李培鋒
3A
30
TIN PUI MAN
田珮妏
3B
3
CHAN KA HEI
陳家熙
3B
10
HO PUI KEI
何珮琪
3B
24
TANG LING LUNG
鄧伶瓏
3B
25
TO KAI YI
杜凱怡
3C
14
LEE TSZ CHING
李芷澄
3C
17
MA HUI LUEN
馬栩鑾
3C
30
YEUNG HOI LAM
楊凱霖
3C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
3D
5
CHEUNG KA HIM TERRY
張嘉謙
3D
17
LAM KA KI
林嘉琪
3D
28
TSENG YU YAN ROSA
曾茹茵
3D
30
WAN CHUN HEI
溫振希
4A
1
AU SIU HUNG
區肇雄
4A
10
CHUNG SAU YIN SAMUEL
鍾守賢
4A
13
HUI WAI LAM
許煒琳
4A
23
LEUNG HIU YAU
梁曉柔
4A
24
LOK WING YIU
駱詠瑤
4A
35
YEUNG RENEE WING-ZANG
楊穎錚
4B
4
CHAN KA MAN
陳嘉雯
4B
11
HUI CHI HIN
許智軒
4B
14
KWOK MAN SUM ABBY
郭文薓
4B
27
TSANG VANESSA
曾穎彤
4B
33
YEUNG MING KIT
楊茗傑
4C
11
KWOK NGA TSZ
郭雅子
4C
14
LAM KWUN PONG
林冠邦
4C
21
LEUNG WING CHUN
梁永駿
4C
29
TAM PO YEE
譚寶儀
4C
31
WONG SIN YAU
黃善柔
4C
33
YEN TSZ KI
嚴芷淇
4C
35
YU HIU KI
俞曉琪
4D
7
CHAN WING TUNG
陳永桐
4D
8
CHANG HO MAN
鄭皓文
4D
10
CHEUNG WING YAN
張泳欣
4D
14
KWOK SIN UE
郭倩妤
4D
16
LAI SZE HANG
黎思恆
4D
18
LEUNG CHEUK HIM
梁卓謙
4D
25
TONG KA MING
湯嘉鳴
4D
28
WONG SZE LING
王思鈴
5A
4
CHAN MAN WAI
陳紋慧
5A
8
CHEUNG CHUN NGAI
張俊毅
5A
12
KWOK HO SZE
郭灝詩
5A
19
LI KA SIU
李嘉兆
5B
6
CHAN WING TSUN
陳穎雋
5B
12
HON SUM
韓森
5B
23
SO CHI HIN
蘇智軒
5B
31
WONG SUM YI
王心怡
5C
2
CHEUNG IP
張燁
5C
3
CHEUNG KA KIU
張家喬
5C
8
HO PUI LAM
何佩琳
5C
9
HUI WING TUNG
許詠潼
5C
21
LEUNG KA HEI
梁家熙
5C
32
TSUI KWAN YUI
徐君睿
5C
35
WONG WAI SUEN
王慧煊
5D
4
CHANG OI TING
鄭靄婷
5D
15
KUN CHI YEUNG
簡智洋
5D
17
LAM CHO YEE
林楚意
5D
23
LI CHUN YIN
李浚彥
5D
24
LIU HO YIN
廖浩然
5D
30
WONG AMANDA VIGOR
黃維嘉
5D
33
WONG YU SING
黃渝升
6A
4
CHAN SIU TUNG
陳筱彤
6A
12
HUNG NGA SZE
洪雅詩
6A
13
KIANG WAN YING
姜蘊楹
6A
22
LEE HON YU
李瀚儒
6A
34
YEUNG TSUNG KIN
楊淙鍵
6B
15
KU MAN CHI
顧汶芝
6B
19
LEE LOK IN
李樂妍
6B
22
MOK HO CHEUNG
莫皓翔
6B
25
SIU HIU CHING
蕭曉晴
6B
31
WONG TSZ CHUN
黃梓晉
6C
8
CHOY WAI HIM
蔡瑋謙
6C
13
HONG KAI CHAK RONOLD
康棨澤
6C
14
HOO HING YIN
何興彥
6C
20
LAM TSZ FUNG
林子鋒
6C
40
YUNG TAK HO
翁德豪
6D
1
CHAN CHEUK HEI
陳卓禧
6D
7
CHAN WING KEI
陳穎琪
6D
20
KWOK CHING TUNG
郭婧彤
6D
28
LI KA YAN
李嘉茵
6D
29
LO CHI KONG
盧志剛
6D
33
SIT HO TIN
薛浩天
6D
39
YEUNG WING
楊詠


甲等操行獎(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
10
CHUNG HO CHI
鍾浩智
1A
12
HUI CHI YING
許之瀠
1A
16
LAM KWAN TUNG
林君彤
1A
17
LEE KA YING
李家盈
1A
28
WANG LING LUNG
王玲瓏
1B
3
CHAN PUI YIN
陳姵妍
1B
10
FU TSZ YAU
符芷悠
1B
16
LAM LOK SZE
林樂思
1B
19
LO BO BO
盧寶寶
1B
30
WONG PUI NAM
王姵嵐
1C
10
CHU YUI CHIN
朱銳芊
1C
14
KEUNG YAN TING
姜彥廷
1C
24
SO YAN CHING
蘇胤禎
1C
29
WONG HIU YAN
王曉欣
1C
31
WONG WING LAM
黃詠琳
1D
12
HO WING CHI
何穎芝
1D
15
LAU HIU TUNG
劉曉彤
1D
19
LI KA HO
李嘉濠
1D
20
LO NGA SZE
羅雅詩
1D
23
NGAI CHEUK YING
魏焯瑩
2A
3
CHEUK YUET MING
卓悅銘
2A
5
LAM HO MAN
林灝文
2A
11
LI CHING LAM JANICE
李靖琳
2A
17
MAN HO CHING MAGGIE
萬皓晴
2A
26
WONG SHU WING
黃姝穎
2B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
2B
10
HO WING SZE
何詠施
2B
12
HUI TSZ CHING
許芷晴
2B
28
YEUNG TSOI WING
楊采穎
2B
29
YUEN CHING MAN
袁靖雯
2C
2
CHAN SZE WING
陳思穎
2C
7
CHEUNG MAE SZE
張曼詩
2C
10
FU WING YAN
符穎茵
2C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
2C
32
WONG WING SZE
黃穎詩
2D
3
CHAN SZE WING
陳思穎
2D
14
LAI KUI CHEONG
賴鉅昌
2D
18
LEE CHING FUNG
李晴楓
2D
28
TANG WING TUNG
鄧穎桐
2D
30
TSE PO YIU
謝寶瑤
3A
6
CHOI PUI YING
蔡珮瑩
3A
16
KWOK YAN MONG
郭恩望
3A
20
LAM LONG HEI
林朗希
3A
29
NG YUK YU
吳鈺渝
3A
30
TIN PUI MAN
田珮妏
3B
8
CHOI CHI HONG
蔡致匡
3B
19
LUI CHI SHAN
呂沚珊
3B
21
NG TSIN YING
吳芊瑩
3B
23
SZETO HO LAM
司徒皓霖
3B
28
WONG HIU PING
王曉萍
3C
4
CHAN YIK WANG EDGAR
陳奕宏
3C
7
EDGAR LUI
呂悅陶
3C
10
KEI LOK MAN
祁洛敏
3C
28
TSZE MAN YAN
謝汶欣
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
3D
2
CHAN TSZ YAN
陳芷茵
3D
5
CHEUNG KA HIM TERRY
張嘉謙
3D
10
FUNG KEI CHING
馮紀晴
3D
15
LAM CHO LING
林楚玲
3D
25
PUN KA YIU
潘珈瑤
4A
3
CHAN MEI LAM
陳美琳
4A
9
CHUNG CHEUK HEI
鍾卓熹
4A
14
KWOK PAK SAN
郭栢燊
4A
30
WONG SHUK LING
黃淑鈴
4A
35
YEUNG RENEE WING-ZANG
楊穎錚
4B
6
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
4B
9
FISHER WAN YU
朱韻瑜
4B
17
LAU SOHNE
劉若薇
4B
18
LEUNG LOK YI
梁樂兒
4B
22
NG SIN YU
吳倩瑜
4C
5
FAN HIU YI
范曉兒
4C
11
KWOK NGA TSZ
郭雅子
4C
13
LAM KING YU
林敬儒
4C
17
LEE HOI TUNG
李海桐
4C
18
LEE MING HIN
李銘軒
4D
15
LAI SIU HIM
黎兆謙
4D
19
LEUNG CHEUK KEI
梁卓琦
4D
30
WU HOI KI
胡凱淇
4D
31
WU PUI YI
胡珮怡
4D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
5A
6
CHAN YIN TSAM SAMMIE
陳言沁
5A
17
LEUNG CHING YI
梁靜怡
5A
32
YEUNG KIN HANG
楊健恒
5A
34
YIP TSOI YI
葉采怡
5A
35
YIU YORK LING
姚躍羚
5B
8
CHOW HAU YI
周巧意
5B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
5B
27
TSUI WAN YIU
徐蘊瑤
5B
28
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
5B
30
WONG KA YAN
黃家恩
5C
14
KWOK MAN HIN
郭文汧
5C
15
LAI WING YING
黎穎盈
5C
17
LAM WAI KI
林衞淇
5C
23
LI SHUN CHI
李淳致
5C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
5D
11
HO SZE NOK
何詩諾
5D
19
LAM LOK TUNG
林樂童
5D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
5D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
5D
27
NG YIN TAK
伍彥德
6A
3
CHAN SIN YEE
陳倩頤
6A
6
CHAN YIN LAM
陳彥霖
6A
18
LAM TSZ CHUN
林祉津
6A
19
LAU WAI FUNG
劉惠峰
6A
29
TSANG FUNG YIN
曾鳳賢
6B
5
CHAN SZE SZE
陳思思
6B
8
CHEUNG YING KIN
張英鍵
6B
10
CHOI YAN YAN
蔡欣恩
6B
26
SZE CHEUK KIT
史卓杰
6B
32
YUEN CHEUK LAM
袁卓琳
6C
8
CHOY WAI HIM
蔡瑋謙
6C
16
LAI YUEN LAM
賴婉琳
6C
25
LIU HIU MAN
廖曉文
6C
37
YEUNG CHI WING
楊智榮
6C
39
YIK TSOI YING
易采盈
6D
7
CHAN WING KEI
陳穎琪
6D
17
CHOW YUN CHI
周潤慈
6D
33
SIT HO TIN
薛浩天
6D
34
SO CHI KI
蘇子淇
6D
37
WONG CHI YING
黃智瑩


保良局獎學金
班別
班號
Name
姓名
1C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
2A
12
LI HIN YAU
李衍佑
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
4C
5
FAN HIU YI
范曉兒
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
6D
28
LI KA YAN
李嘉茵


保良局何志豪獎學金
班別
班號
Name
姓名
1C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
2A
12
LI HIN YAU
李衍佑
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
4C
5
FAN HIU YI
范曉兒
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
6D
28
LI KA YAN
李嘉茵


學業成績進步獎
班別
班號
Name
姓名
1A
27
TSE MING HEI
謝銘浠
1B
23
OR WANG MING
柯泓銘
1C
5
CHEUNG CHUN LAM
張震霖
1D
25
TSANG HIU TING
曾曉婷
2A
17
MAN HO CHING MAGGIE
萬皓晴
2B
4
CHENG TAK KAM
鄭德淦
2C
29
WONG CHI WAI
王智煒
2D
20
LI YAM FAI
李鑫輝
3A
18
LAM HO HIM
林灝謙
3B
4
CHAN KING TUNG
陳敬東
3C
8
HO TSZ CHUN
何梓雋
3D
20
LEE YAN WING
李昕穎
4A
36
YIP YING TUNG
葉映彤
4B
18
LEUNG LOK YI
梁樂兒
4C
35
YU HIU KI
俞曉琪
4D
33
YIP CHAK LONG
葉澤朗
5A
17
LEUNG CHING YI
梁靜怡
5B
3
CHAN KWUN ON
陳冠安
5C
9
HUI WING TUNG
許詠潼
5D
14
KAN YEUNG PANG
簡陽朋
6A
23
LEUNG CHI FEI
梁智斐
6B
4
CHAN KWUN HEI
陳冠羲
6C
24
LI WAI CHING
李韋澄
6D
4
CHAN ON KI
陳安琪


勤學獎(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
8
CHIU WAI HUNG
趙偉洪
1A
12
HUI CHI YING
許之瀠
1A
16
LAM KWAN TUNG
林君彤
1B
16
LAM LOK SZE
林樂思
1B
17
LAU HOI YAN
劉凱茵
1B
30
WONG PUI NAM
王姵嵐
1C
9
CHOONG HANG YING
鍾幸螢
1C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
1C
22
NG SZE LOK
吳思樂
1D
2
CHAN KA WING
陳嘉穎
1D
4
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
1D
29
WONG NGA SHAN
黃雅珊
2A
12
LI HIN YAU
李衍佑
2A
21
TANG TSZ PUI
鄧梓蓓
2A
28
WUN TSZ YIN
溫芷妍
2B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
2B
22
WONG CHUN HO
黃俊豪
2B
29
YUEN CHING MAN
袁靖雯
2C
2
CHAN SZE WING
陳思穎
2C
10
FU WING YAN
符穎茵
2C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
2D
12
HUANG HOI TUNG
黃凱彤
2D
14
LAI KUI CHEONG
賴鉅昌
2D
32
WONG CHIN YAU
黃芊悠
3A
17
LAM CHEUK YING
林卓瑩
3A
20
LAM LONG HEI
林朗希
3A
26
LIN YI HEI
林怡希
3B
12
HONG HIN YEUNG
洪顯揚
3B
22
POON CHUN WING
潘臻穎
3B
28
WONG HIU PING
王曉萍
3C
25
TANG WAI KIN
鄧偉健
3C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
3D
29
TSO WING YIN
曹穎妍
3D
30
WAN CHUN HEI
溫振希
3D
32
WONG TSZ HO
黃梓浩
4A
28
TSANG TSZ CHING
曾子晴
4A
32
WONG WING SHUEN
黃穎璇
4A
35
YEUNG RENEE WING-ZANG
楊穎錚
4B
6
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
4B
17
LAU SOHNE
劉若薇
4B
36
YUEN KAI HIN
袁啟軒
4C
5
FAN HIU YI
范曉兒
4C
14
LAM KWUN PONG
林冠邦
4C
15
LAM WANG HEI
林泓熹
4D
20
LO LAP LUN
盧立崙
4D
24
SZETO TSZ KWAN
司徒梓筠
4D
31
WU PUI YI
胡珮怡
5A
6
CHAN YIN TSAM SAMMIE
陳言沁
5A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
5A
34
YIP TSOI YI
葉采怡
5B
1
CHAN HEI LAM
陳曦琳
5B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
5B
28
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
5C
10
HUNG NGA PING
洪雅萍
5C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
5C
15
LAI WING YING
黎穎盈
5D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
5D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
6A
13
KIANG WAN YING
姜蘊楹
6A
18
LAM TSZ CHUN
林祉津
6A
27
NGAI YUK HEI
倪煜熙
6B
10
CHOI YAN YAN
蔡欣恩
6B
17
LEE CHUN HANG
李晉鏗
6B
32
YUEN CHEUK LAM
袁卓琳
6C
8
CHOY WAI HIM
蔡瑋謙
6C
20
LAM TSZ FUNG
林子鋒
6C
38
YEUNG YUN KAI
楊潤楷
6D
5
CHAN TSZ WING
陳梓穎
6D
28
LI KA YAN
李嘉茵
6D
39
YEUNG WING
楊詠


榮譽積點(下學期)
班別
班號
Name
姓名
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
4B
17
LAU SOHNE
劉若薇
4C
11
KWOK NGA TSZ
郭雅子
4D
18
LEUNG CHEUK HIM
梁卓謙
4D
23
POON YING SUM
潘楹森
4D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
5C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
5C
23
LI SHUN CHI
李淳致
5C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
5D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
6C
8
CHOY WAI HIM
蔡瑋謙
6C
30
NGAN KEI YUEN
顏紀元
6C
32
SIU MAN LOK
蕭旻樂
6D
1
CHAN CHEUK HEI
陳卓禧
6D
3
CHAN KEI WAI
陳紀瑋
6D
5
CHAN TSZ WING
陳梓穎
6D
17
CHOW YUN CHI
周潤慈
6D
26
LEUNG KING NOK
梁景諾
6D
34
SO CHI KI
蘇子淇
6D
39
YEUNG WING
楊詠


積點獎勵計劃表現優良(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1A
7
CHIU TSZ YING
趙梓瀅
1A
8
CHIU WAI HUNG
趙偉洪
1A
10
CHUNG HO CHI
鍾浩智
1A
12
HUI CHI YING
許之瀠
1A
16
LAM KWAN TUNG
林君彤
1A
17
LEE KA YING
李家盈
1A
23
NGAI MING SUM
魏銘深
1A
24
SUM CHING KIU
岑靖蕎
1A
25
SZE HO YIN
施昊然
1A
26
TSANG WING
曾穎
1B
5
CHEUNG CHAK LAM
張澤林
1B
9
CHOW TUNG WING
周彤穎
1B
11
HA CHUNG HEI
夏頌熙
1B
15
LAI PUI YI
黎佩怡
1B
16
LAM LOK SZE
林樂思
1B
19
LO BO BO
盧寶寶
1B
25
TAI CHONG PAK
戴滄栢
1B
27
TSE LAI CHAK
謝禮澤
1B
29
WONG CHEUK NAM
黃淖湳
1B
30
WONG PUI NAM
王姵嵐
1C
3
CHAN SIN CHING
陳善晴
1C
6
CHEUNG KWAN JASON
張鈞
1C
9
CHOONG HANG YING
鍾幸螢
1C
12
HUI KWAN HUNG
許鈞雄
1C
15
LAM YUET CHING JOYCE
林悅晴
1C
16
LAW YAT YIN
羅一言
1C
17
LEE CHIN CHING
李展澄
1C
18
LEE MAN LIK
李文力
1C
21
MOK YI CHING
莫懿澄
1C
22
NG SZE LOK
吳思樂
1C
23
SO NGAI KIN
蘇毅堅
1C
24
SO YAN CHING
蘇胤禎
1C
29
WONG HIU YAN
王曉欣
1D
1
AU YEUNG CHEUK LAM
歐陽綽霖
1D
2
CHAN KA WING
陳嘉穎
1D
3
CHAN NGA HIN
陳雅軒
1D
4
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
1D
5
CHAU HOI YU
周凱渝
1D
7
CHEUNG WAI LAN
張瑋斕
1D
8
CHEUNG WING LEONG
張榮亮
1D
10
CHUNG EUGENIA
鍾睿鈞
1D
13
LAI CHEUK YAN
賴卓欣
1D
14
LAM CHING YIN
林正妍
1D
16
LEE HOI YING
李鎧瑩
1D
17
LEE KA HO
李家浩
1D
18
LEUNG YEE TING
梁椅婷
1D
19
LI KA HO
李嘉濠
1D
24
SOONG HO YING
宋可盈
1D
25
TSANG HIU TING
曾曉婷
1D
28
WANG KA HO
王嘉灝
1D
29
WONG NGA SHAN
黃雅珊
1D
30
WONG TSZ CHUN
黃子晉
2A
10
LEUNG TSZ YAN
梁芷欣
2A
11
LI CHING LAM JANICE
李靖琳
2A
12
LI HIN YAU
李衍佑
2A
16
MAK WAI KIU
麥惠荍
2A
18
NGO CHEUK FUNG
敖卓峰
2A
21
TANG TSZ PUI
鄧梓蓓
2A
22
TSANG TSZ YING
曾芷瑩
2A
27
WONG TSZ LAM
王子臨
2A
28
WUN TSZ YIN
溫芷妍
2B
6
CHOW CHAP HIM
周卓謙
2B
7
CHOW WING MAN
周穎雯
2B
13
KONG HO WUN
江皓媛
2B
22
WONG CHUN HO
黃俊豪
2C
2
CHAN SZE WING
陳思穎
2C
4
CHAN WING MAN
陳穎玟
2C
10
FU WING YAN
符穎茵
2C
11
HO MUNG KI
何夢淇
2C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
2C
20
LI MAN MAN
李雯雯
2C
22
MA CHI HANG
馬志恆
2C
23
MUI WING SHAN
梅詠珊
2C
31
WONG TING WAI
黃婷瑋
2D
1
CHAN CHUNG KAI
陳仲偕
2D
6
CHEUNG SHUK YI
張淑兒
2D
7
CHOONG WAH YU
鍾華譽
2D
12
HUANG HOI TUNG
黃凱彤
2D
14
LAI KUI CHEONG
賴鉅昌
2D
15
LAM SHING HEI
林承熙
2D
19
LEE YUK CHING
李鈺清
2D
28
TANG WING TUNG
鄧穎桐
2D
30
TSE PO YIU
謝寶瑤
3A
4
CHAN LOK YU
陳樂茹
3A
5
CHAN PO YIU
陳葆瑤
3A
6
CHOI PUI YING
蔡珮瑩
3A
10
CHUNG CHEUK HANG
鍾卓衡
3A
13
HUI WAI SZE
許慧思
3A
14
IP SING YI
葉星怡
3A
16
KWOK YAN MONG
郭恩望
3A
20
LAM LONG HEI
林朗希
3A
25
LI PUI FUNG VINCENT
李培鋒
3A
26
LIN YI HEI
林怡希
3A
29
NG YUK YU
吳鈺渝
3A
30
TIN PUI MAN
田珮妏
3B
6
CHAN SUM YI
陳心怡
3B
8
CHOI CHI HONG
蔡致匡
3B
11
HO YAT CHEUNG
何一鬯
3B
12
HONG HIN YEUNG
洪顯揚
3B
14
LAM CHEUK TING
林焯婷
3B
19
LUI CHI SHAN
呂沚珊
3B
22
POON CHUN WING
潘臻穎
3B
23
SZETO HO LAM
司徒皓霖
3B
24
TANG LING LUNG
鄧伶瓏
3B
28
WONG HIU PING
王曉萍
3C
2
CHAN PO YI
陳保怡
3C
3
CHAN WING HANG
陳穎珩
3C
7
EDGAR LUI
呂悅陶
3C
8
HO TSZ CHUN
何梓雋
3C
9
HU XIAO QING
胡曉晴
3C
10
KEI LOK MAN
祁洛敏
3C
11
LAM WING KEI
林穎琦
3C
12
LAU CHING HONG
劉政劻
3C
14
LEE TSZ CHING
李芷澄
3C
17
MA HUI LUEN
馬栩鑾
3C
18
MOK MING HEI
莫銘浠
3C
19
NG CHUN SING
吳振星
3C
21
NGAI KI KWAN
魏祺堃
3C
23
SIN YUEN KI
冼婉琪
3C
24
TANG IN CHIM
鄧筵霑
3C
25
TANG WAI KIN
鄧偉健
3C
26
TING YUK LING
丁鈺鈴
3C
27
TSUNG TSZ CHING
叢子晴
3C
28
TSZE MAN YAN
謝汶欣
3C
30
YEUNG HOI LAM
楊凱霖
3C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
3D
1
CHAN HO YIN
陳浩賢
3D
2
CHAN TSZ YAN
陳芷茵
3D
3
CHENG HIU LAAM
鄭曉嵐
3D
5
CHEUNG KA HIM TERRY
張嘉謙
3D
7
CHUANG TSZ CHING
莊芷晴
3D
10
FUNG KEI CHING
馮紀晴
3D
11
HO NOK CHING
何諾程
3D
12
HO SZE YIU
何詩謠
3D
15
LAM CHO LING
林楚玲
3D
17
LAM KA KI
林嘉琪
3D
20
LEE YAN WING
李昕穎
3D
24
NG HOI YIN
伍凱賢
3D
25
PUN KA YIU
潘珈瑤
3D
28
TSENG YU YAN ROSA
曾茹茵
3D
29
TSO WING YIN
曹穎妍
3D
30
WAN CHUN HEI
溫振希
3D
31
WONG PAN CHIT
黃品喆
3D
32
WONG TSZ HO
黃梓浩
3D
33
YEUNG WING TUNG
楊泳彤
4A
3
CHAN MEI LAM
陳美琳
4A
5
CHAN YUI LONG
陳睿朗
4A
6
CHIN CELIA S
陳詩敏
4A
9
CHUNG CHEUK HEI
鍾卓熹
4A
10
CHUNG SAU YIN SAMUEL
鍾守賢
4A
23
LEUNG HIU YAU
梁曉柔
4A
28
TSANG TSZ CHING
曾子晴
4A
30
WONG SHUK LING
黃淑鈴
4A
35
YEUNG RENEE WING-ZANG
楊穎錚
4B
3
CHAN HIU CHING
陳曉晴
4B
4
CHAN KA MAN
陳嘉雯
4B
6
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
4B
9
FISHER WAN YU
朱韻瑜
4B
10
HUEN KA WING
禤嘉詠
4B
14
KWOK MAN SUM ABBY
郭文薓
4B
15
LAM JENNICA
林倬渝
4B
17
LAU SOHNE
劉若薇
4B
18
LEUNG LOK YI
梁樂兒
4B
22
NG SIN YU
吳倩瑜
4B
23
SO WAI KEI
蘇瑋麒
4B
25
TEE HAU WING
鄭巧穎
4B
32
WONG YUNG YAN
黃榕欣
4B
36
YUEN KAI HIN
袁啟軒
4C
1
CHAN CHUNG YAN
陳頌欣
4C
3
CHENG HEI TUNG
鄭希桐
4C
4
CHIU MAN KIN
趙文健
4C
5
FAN HIU YI
范曉兒
4C
7
HO KA YUNG KAVEN
何嘉榕
4C
8
HUNG CHEUK KEI
洪卓基
4C
10
KWOK HOI YING
郭凱瑩
4C
11
KWOK NGA TSZ
郭雅子
4C
12
LAM HOI YAN
林凱茵
4C
13
LAM KING YU
林敬儒
4C
14
LAM KWUN PONG
林冠邦
4C
15
LAM WANG HEI
林泓熹
4C
16
LEE CHUN YIN
李俊諺
4C
17
LEE HOI TUNG
李海桐
4C
18
LEE MING HIN
李銘軒
4C
19
LEUNG CHING MAN
梁靜雯
4C
20
LEUNG KA CHUN
梁家俊
4C
21
LEUNG WING CHUN
梁永駿
4C
22
LI CHIN YIU
李芊垚
4C
24
LO FUNG
盧鋒
4C
26
MA WING HIM
馬永謙
4C
28
TAM HO KAI
譚灝楷
4C
30
TANG WING YAN
鄧穎恩
4C
32
WONG TSZ KI
王芷琪
4C
33
YEN TSZ KI
嚴芷淇
4C
35
YU HIU KI
俞曉琪
4D
2
CHAN CHUN YIN
陳俊彦
4D
7
CHAN WING TUNG
陳永桐
4D
9
CHEUNG KAI SING
張啟星
4D
10
CHEUNG WING YAN
張泳欣
4D
11
CHUNG HO KAN
鍾浩勤
4D
13
KAM LOK YAN
甘諾恩
4D
14
KWOK SIN UE
郭倩妤
4D
15
LAI SIU HIM
黎兆謙
4D
17
LEE TSZ KA
李沚珈
4D
18
LEUNG CHEUK HIM
梁卓謙
4D
19
LEUNG CHEUK KEI
梁卓琦
4D
20
LO LAP LUN
盧立崙
4D
22
MAK CHUN YIN
麥俊彥
4D
23
POON YING SUM
潘楹森
4D
24
SZETO TSZ KWAN
司徒梓筠
4D
26
TSE SAN YU
謝燊榆
4D
28
WONG SZE LING
王思鈴
4D
29
WONG WAI CHING
黃偉正
4D
30
WU HOI KI
胡凱淇
4D
31
WU PUI YI
胡珮怡
4D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
4D
34
YU CHI WAI
余智慧
4D
35
YU HOI LAM
余凱琳
5A
2
CHAN HIU TSUN
陳曉雋
5A
5
CHAN TSIT UE KELLY
陳婕妤
5A
8
CHEUNG CHUN NGAI
張俊毅
5A
9
CHONG OI TUNG
莊藹潼
5A
12
KWOK HO SZE
郭灝詩
5A
15
LAM WING SZE
林詠詩
5A
17
LEUNG CHING YI
梁靜怡
5A
25
NG KA LOK
吳家洛
5A
26
NG TSZ CHING KILLY
吳子晴
5A
30
YAU HOK KAN
邱學勤
5A
31
YAU PO MAN
邱寶雯
5A
34
YIP TSOI YI
葉采怡
5A
36
YU CHEUK YIN
余卓賢
5B
1
CHAN HEI LAM
陳曦琳
5B
4
CHAN KWUN SHING
陳冠成
5B
9
CHUNG HAU YIN HOWARD
鍾孝賢
5B
14
LAM CHIN FUNG
林展鋒
5B
15
LAU PUI YI
劉佩怡
5B
17
LEE WING CHI
李頴姿
5B
24
TAI YIU LONG
戴耀朗
5B
27
TSUI WAN YIU
徐蘊瑤
5B
28
WAN CHEUK LAAM
温卓嵐
5B
30
WONG KA YAN
黃家恩
5B
34
YEUNG YUK TING
楊鈺婷
5C
1
CHAU YU CHAK
周餘澤
5C
2
CHEUNG IP
張燁
5C
3
CHEUNG KA KIU
張家喬
5C
5
CHEUNG WING KI
張穎琪
5C
6
CHOI SUET YING
蔡雪盈
5C
8
HO PUI LAM
何佩琳
5C
9
HUI WING TUNG
許詠潼
5C
10
HUNG NGA PING
洪雅萍
5C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
5C
13
KWOK EUGENE CHUN HIM
郭俊謙
5C
14
KWOK MAN HIN
郭文汧
5C
15
LAI WING YING
黎穎盈
5C
16
LAM KIT TUNG
林潔彤
5C
17
LAM WAI KI
林衞淇
5C
19
LAU WAI LEONG
劉偉亮
5C
21
LEUNG KA HEI
梁家熙
5C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
5C
23
LI SHUN CHI
李淳致
5C
24
LI WAN YING
李蘊瀅
5C
25
LUN TSZ HO
倫梓浩
5C
26
MUI CHUN HIN
梅俊軒
5C
27
MUI WING YIN
梅詠然
5C
28
PUN CHUN KIT
潘俊杰
5C
29
TAM NGA MAN
譚雅文
5C
31
TSAI HOI MAN
蔡海汶
5C
32
TSUI KWAN YUI
徐君睿
5C
33
WONG KAI DIK
黃啟迪
5C
34
WONG SO SO
黃素素
5C
35
WONG WAI SUEN
王慧煊
5C
36
WONG YUNG
黃榕
5C
37
WU TSZ KI
胡芷其
5C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
5C
39
YIP YAN TUNG
葉恩彤
5C
40
YUNG LOK PING
翁樂萍
5D
1
CHAN CHI KONG
陳志剛
5D
2
CHAN PO YEE
陳寶兒
5D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
5D
4
CHANG OI TING
鄭靄婷
5D
5
CHEUNG CHING WA
張清華
5D
7
CHOW HING YUET
周慶悅
5D
9
FUNG CHEUK YIN
馮綽妍
5D
10
FUNG LONG HEI
馮朗希
5D
11
HO SZE NOK
何詩諾
5D
12
HU CHIU HO
胡朝灝
5D
17
LAM CHO YEE
林楚意
5D
18
LAM CHUN SUM
林俊森
5D
19
LAM LOK TUNG
林樂童
5D
20
LAU CHING YAN
劉靜恩
5D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
5D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
5D
23
LI CHUN YIN
李浚彥
5D
24
LIU HO YIN
廖浩然
5D
25
LUK CHEUK IN
陸卓妍
5D
26
MA HIN TING
馬衍庭
5D
27
NG YIN TAK
伍彥德
5D
28
TSE KWAN YIU
謝鈞堯
5D
29
TUEN HING YIN
段馨然
5D
30
WONG AMANDA VIGOR
黃維嘉
5D
31
WONG SHEUNG NOK
黃尚諾
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
5D
35
YIP WAI LAM
葉偉霖
5D
36
YUEN CHUN YIN
袁俊賢
6A
9
CHEUNG CHAI WO
張齊和
6A
12
HUNG NGA SZE
洪雅詩
6A
13
KIANG WAN YING
姜蘊楹
6A
18
LAM TSZ CHUN
林祉津
6A
29
TSANG FUNG YIN
曾鳳賢
6B
1
AU CHUN KI
區竣淇
6B
6
CHAN TSOI SHUN
陳睬淳
6B
8
CHEUNG YING KIN
張英鍵
6B
10
CHOI YAN YAN
蔡欣恩
6B
15
KU MAN CHI
顧汶芝
6B
18
LEE HO YEUNG
李浩煬
6B
23
NG KA SIN
吳嘉倩
6B
28
TSE KWAN TO
謝鈞淘
6B
32
YUEN CHEUK LAM
袁卓琳
6C
1
CHAN WING TUNG
陳穎彤
6C
2
CHEUNG HOI SHING
章凱誠
6C
3
CHEUNG WING CHUN
張榮津
6C
4
CHIN HONSTON T
陳諾誠
6C
6
CHOW MAN YI
周文懿
6C
8
CHOY WAI HIM
蔡瑋謙
6C
9
CHU YAN TING
朱茵婷
6C
10
CHUNG MAN YAN
鍾汶欣
6C
12
FAN LONG HIN
范朗軒
6C
15
KAO WAN NI
高韻妮
6C
16
LAI YUEN LAM
賴婉琳
6C
17
LAM HIU CHING
林曉清
6C
18
LAM HUNG WAI
林鴻偉
6C
19
LAM STANLEY
林椲棋
6C
20
LAM TSZ FUNG
林子鋒
6C
21
LEE PUNG HUEN
李芃萱
6C
22
LEE TING WAI
李亭慰
6C
23
LEUNG YAT LONG
梁日朗
6C
25
LIU HIU MAN
廖曉文
6C
27
MAN TSZ YING
文芷瑩
6C
28
NG CHEUK LAM
吳卓霖
6C
30
NGAN KEI YUEN
顏紀元
6C
31
SHUM KA KI
岑嘉琪
6C
32
SIU MAN LOK
蕭旻樂
6C
33
SZE KA HONG
施嘉航
6C
34
WAN KING LAM
尹敬琳
6C
35
WONG CHIN CHING
黃展程
6C
36
WONG TERRI TAK-YAU
王得滺
6C
37
YEUNG CHI WING
楊智榮
6C
38
YEUNG YUN KAI
楊潤楷
6C
39
YIK TSOI YING
易采盈
6D
1
CHAN CHEUK HEI
陳卓禧
6D
2
CHAN HOI KIU
陳愷翹
6D
3
CHAN KEI WAI
陳紀瑋
6D
5
CHAN TSZ WING
陳梓穎
6D
6
CHAN WAI SUM
陳瑋琛
6D
7
CHAN WING KEI
陳穎琪
6D
8
CHAN YUEN HO
陳元浩
6D
9
CHAN YUK KEI
陳鈺棋
6D
10
CHAU MAN LUNG
周文龍
6D
11
CHENG CHEUK HONG
鄭焯匡
6D
12
CHENG KIN HUNG
鄭鍵雄
6D
13
CHEUNG KI
張淇
6D
16
CHOW CHING YI
周澄兒
6D
17
CHOW YUN CHI
周潤慈
6D
18
FANG CHAK HO
房澤豪
6D
19
HO CHUN YIN
何峻賢
6D
20
KWOK CHING TUNG
郭婧彤
6D
21
LAM LONG KIU
林朗翹
6D
23
LEE KA YU
李嘉儒
6D
25
LEUNG KA PANG
梁嘉鵬
6D
26
LEUNG KING NOK
梁景諾
6D
27
LEUNG YUEN YUNG
梁婉蓉
6D
28
LI KA YAN
李嘉茵
6D
29
LO CHI KONG
盧志剛
6D
30
LUK PAK NIN
陸柏年
6D
32
NG PUI YING
吳佩盈
6D
33
SIT HO TIN
薛浩天
6D
34
SO CHI KI
蘇子淇
6D
36
TSE PO YING
謝寶瑩
6D
37
WONG CHI YING
黃智瑩
6D
38
YAU CHUN KIT
游俊傑
6D
39
YEUNG WING
楊詠


記優點一個(下學期)
班別
班號
Name
姓名
1D
4
CHAN TSZ CHING
陳芷晴
2C
10
FU WING YAN
符穎茵
2C
16
LEE KA FAI
李嘉輝
2C
20
LI MAN MAN
李雯雯
2C
23
MUI WING SHAN
梅詠珊
3A
20
LAM LONG HEI
林朗希
3C
3
CHAN WING HANG
陳穎珩
3C
31
YEUNG LONG CHING
楊琅珵
3C
32
YU SIN YAN
余倩欣
3D
3
CHENG HIU LAAM
鄭曉嵐
3D
29
TSO WING YIN
曹穎妍
3D
30
WAN CHUN HEI
溫振希
3D
32
WONG TSZ HO
黃梓浩
4A
28
TSANG TSZ CHING
曾子晴
4A
30
WONG SHUK LING
黃淑鈴
4B
6
CHOI YAN LAM
蔡欣霖
4B
10
HUEN KA WING
禤嘉詠
4B
17
LAU SOHNE
劉若薇
4C
5
FAN HIU YI
范曉兒
4C
11
KWOK NGA TSZ
郭雅子
4C
14
LAM KWUN PONG
林冠邦
4C
30
TANG WING YAN
鄧穎恩
4D
7
CHAN WING TUNG
陳永桐
4D
10
CHEUNG WING YAN
張泳欣
4D
15
LAI SIU HIM
黎兆謙
4D
18
LEUNG CHEUK HIM
梁卓謙
4D
20
LO LAP LUN
盧立崙
4D
23
POON YING SUM
潘楹森
4D
29
WONG WAI CHING
黃偉正
4D
31
WU PUI YI
胡珮怡
4D
32
YIM TIK YAN
嚴廸欣
4D
34
YU CHI WAI
余智慧
5B
34
YEUNG YUK TING
楊鈺婷
5C
2
CHEUNG IP
張燁
5C
11
HUNG PUI KI
洪佩琪
5C
13
KWOK EUGENE CHUN HIM
郭俊謙
5C
15
LAI WING YING
黎穎盈
5C
17
LAM WAI KI
林衞淇
5C
22
LEUNG LOK YAN
梁樂仁
5C
23
LI SHUN CHI
李淳致
5C
24
LI WAN YING
李蘊瀅
5C
26
MUI CHUN HIN
梅俊軒
5C
27
MUI WING YIN
梅詠然
5C
35
WONG WAI SUEN
王慧煊
5C
38
YAU MAN SUM
邱玟琛
5D
1
CHAN CHI KONG
陳志剛
5D
3
CHAN TSZ WING
陳梓榮
5D
21
LEE TSUN YIN
李峻賢
5D
22
LEUNG CHUN HOI
梁晉愷
5D
23
LI CHUN YIN
李浚彥
5D
34
YAN HAU YING
甄巧盈
6A
13
KIANG WAN YING
姜蘊楹
6A
18
LAM TSZ CHUN
林祉津
6B
23
NG KA SIN
吳嘉倩
6C
8
CHOY WAI HIM
蔡瑋謙
6C
10
CHUNG MAN YAN
鍾汶欣
6C
19
LAM STANLEY
林椲棋
6C
20
LAM TSZ FUNG
林子鋒
6C
22
LEE TING WAI
李亭慰
6C
23
LEUNG YAT LONG
梁日朗
6C
30
NGAN KEI YUEN
顏紀元
6C
32
SIU MAN LOK
蕭旻樂
6C
33
SZE KA HONG
施嘉航
6C
34
WAN KING LAM
尹敬琳
6C
36
WONG TERRI TAK-YAU
王得滺
6C
37
YEUNG CHI WING
楊智榮
6D
1
CHAN CHEUK HEI
陳卓禧
6D
3
CHAN KEI WAI
陳紀瑋
6D
5
CHAN TSZ WING
陳梓穎
6D
7
CHAN WING KEI
陳穎琪
6D
16
CHOW CHING YI
周澄兒
6D
17
CHOW YUN CHI
周潤慈
6D
26
LEUNG KING NOK
梁景諾
6D
27
LEUNG YUEN YUNG
梁婉蓉
6D
28
LI KA YAN
李嘉茵
6D
29
LO CHI KONG
盧志剛
6D
34
SO CHI KI
蘇子淇
6D
39
YEUNG WING
楊詠