熱心服務(服務生) | 熱心服務(風紀) | 熱心服務(班長) | 熱心服務(圖書) | 甲等操行獎 | 保良局獎學金 | 保良局何志豪獎學金 | 學業成績進步獎 | 勤學獎 | 榮譽積點 | 積點獎勵計劃表現優良 | 記優點一個


熱心服務(服務生--下學期)
班別 班號 Name 中文姓名
1A 7 CHOW WING MAN 周穎雯
1A 21 MUI WING SHAN 梅詠珊
1B 3 CHAN SZE WING 陳思穎
1B 4 CHEUK YUET MING 卓悅銘
1C 5 CHEUNG WAI YIN 張暐然
1C 15 LEE KA FAI 李嘉輝
1D 17 LEUNG WING YIU 梁穎瑤
1D 30 YEUNG TSOI WING 楊采穎
2A 15 KWOK YAN MONG 郭恩望
2A 19 LAM LONG HEI 林朗希
2B 15 LAM CHEUK TING 林焯婷
2B 26 NG YUK YU 吳鈺渝
2C 3 CHAN YIK WANG EDGAR 陳奕宏
2C 6 CHOI YUEN YUNG AUDREY 蔡宛蓉
2D 3 CHAN TSZ YAN 陳芷茵
2D 17 MOK MING HEI 莫銘浠
3A 21 LAU SOHNE 劉若薇
3A 27 SO WAI KEI 蘇瑋麒
3B 3 CHAN KA MAN 陳嘉雯
3B 31 WONG SHUK LING 黃淑鈴
3C 9 FAN HIU YI 范曉兒
3C 14 LAM KING YU 林敬儒
3D 6 CHEUNG WING YAN 張泳欣
3D 15 LAI SIU HIM 黎兆謙
4A 25 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
4A 33 YAU PO MAN 邱寶雯
4B 6 CHAN KWUN SHING 陳冠成
4B 13 KAM KA YAN 甘嘉欣
4C 13 KWOK EUGENE CHUN HIM 郭俊謙
4C 16 LAM WAI KI 林衞淇
4D 1 CHAN CHI KONG 陳志剛
4D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
5A 5 CHAN YIN FUNG 陳彥鋒
5A 23 LEUNG MAN KIN 梁文健
5B 8 CHEUNG YING KIN 張英鍵
5B 32 YUEN CHEUK LAM 袁卓琳
5C 14 HOO HING YIN 何興彥
5C 31 SHUM KA KI 岑嘉琪
5D 7 CHAN WING KEI 陳穎琪
5D 40 YEUNG YAM 楊歆
6A 7 CHEUNG WING YIN 張穎妍
6A 11 HE HANSEN 何漢森
6B 5 CHEUNG TING HIN 張廷軒
6B 26 WONG YI YAT 黃伊逸
6C 4 CHAN WAI KWAN 陳慧君
6C 24 LEUNG KING YIN 梁景然
6D 14 LAM CHEUK YIN 林卓妍
6D 38 YEUNG CHI SING 楊智昇


熱心服務(風紀--下學期)
班別 班號 Name 姓名
5A 3 CHAN SIN YEE 陳倩頤
5A 6 CHAN YIN LAM 陳彥霖
5A 11 HON TSZ YING 韓芷盈
5A 16 KWAN WING HONG 關詠康
5A 17 LAM TSZ CHUN 林祉津
5A 22 LEUNG CHI FEI 梁智斐
5A 27 NGAI YUK HEI 倪煜熙
5A 29 TSANG FUNG YIN 曾鳳賢
5B 6 CHAN TSOI SHUN 陳睬淳
5B 10 CHOI YAN YAN 蔡欣恩
5B 16 LAU CHEUK WING 劉卓穎
5B 18 LEE HO YEUNG 李浩煬
5B 23 NG KA SIN 吳嘉倩
5C 1 CHAN WING TUNG 陳穎彤
5C 2 CHEUNG HOI SHING 章凱誠
5C 4 CHIN HONSTON T 陳諾誠
5C 6 CHOW MAN YI 周文懿
5C 9 CHU YAN TING 朱茵婷
5C 10 CHUNG MAN YAN 鍾汶欣
5C 15 KAO WAN NI 高韻妮
5C 17 LAI YUEN LAM 賴婉琳
5C 18 LAM HIU CHING 林曉清
5C 19 LAM HUNG WAI 林鴻偉
5C 20 LAM STANLEY 林椲棋
5C 22 LEE PUNG HUEN 李芃萱
5C 23 LEE TING WAI 李亭慰
5C 24 LEUNG YAT LONG 梁日朗
5C 27 MAN TSZ YING 文芷瑩
5C 29 NG CHEUK WING 伍卓穎
5C 30 NGAN KEI YUEN 顏紀元
5C 32 SIU MAN LOK 蕭旻樂
5C 33 SZE KA HONG 施嘉航
5C 34 WAN KING LAM 尹敬琳
5C 35 WONG CHIN CHING 黃展程
5C 36 WONG TAK YAU 王得滺
5C 37 YEUNG CHI WING 楊智榮
5C 38 YEUNG YUN KAI 楊潤楷
5C 39 YIK TSOI YING 易采盈
5D 2 CHAN HOI KIU 陳愷翹
5D 3 CHAN KEI WAI 陳紀瑋
5D 5 CHAN TSZ WING 陳梓穎
5D 8 CHAN YUEN HO 陳元浩
5D 9 CHAN YUK KEI 陳鈺棋
5D 13 CHEUNG KI 張淇
5D 14 CHOI CHAK MING 蔡澤明
5D 15 CHONG NGO HIN 莊傲軒
5D 16 CHOW CHING YI 周澄兒
5D 17 CHOW YUN CHI 周潤慈
5D 18 FANG CHAK HO 房澤豪
5D 23 LEE KA YU 李嘉儒
5D 24 LEUNG HONG SHING 梁康成
5D 26 LEUNG KING NOK 梁景諾
5D 27 LEUNG YUEN YUNG 梁婉蓉
5D 30 LUK PAK NIN 陸柏年
5D 31 MAK ADRIAN 麥瀗丰
5D 32 NG PUI YING 吳佩盈
5D 33 SIT HO TIN 薛浩天
5D 34 SO CHI KI 蘇子淇
5D 36 TSE PO YING 謝寶瑩
5D 37 WONG CHI YING 黃智瑩
5D 39 YEUNG WING 楊詠
6A 5 CHENG HIU YING 鄭曉瑩
6A 13 HUNG CHING YEE 洪靜儀
6A 15 KWOK MING TSUN 郭銘浚
6A 19 LAM LEE HOI 林莉凱
6A 26 SHUI WAI HEI 帥煒熹
6B 2 CHAN WING KIU 陳穎翹
6B 3 CHAN YIK YEUNG 陳億洋
6B 6 CHU HO TING 朱皓婷
6B 9 KAMTA PO HEI 葉寶禧
6B 13 LAU YAN CHUN 劉殷竣
6B 14 LEUNG HO YEUNG 梁可暘
6B 17 NG LOK YI 吳樂兒
6B 18 NG NOK SEE 伍諾思
6B 19 NG WING CHI 伍詠芝
6B 20 PUN YIM YAN 潘艷欣
6B 21 TAM TING CHI 譚婷芝
6B 30 YEUNG HO MING 楊浩銘
6C 1 CHAN HO WA 陳浩華
6C 2 CHAN SIU HUEN KEELY 陳少煊
6C 3 CHAN TING LONG 陳庭朗
6C 6 CHEUNG SUET YEE 張雪儀
6C 7 CHEUNG SUM YU 張心瑜
6C 8 CHEUNG SZE WAI 張葹卉
6C 11 CHUNG YIU 鍾瑤
6C 12 FAN SIU YEUNG 樊兆陽
6C 14 HO HO LAAM 何皓嵐
6C 15 HO SUET YING 何雪盈
6C 16 HUNG WING YAN 洪泳恩
6C 20 LEE MEI WAI 李美慧
6C 21 LEUNG HEI TING 梁晞婷
6C 23 LEUNG HO WEN OWEN 梁浩雲
6C 29 LUI LOK TIN 呂樂天
6C 30 MA WING LOK 馬永洛
6C 31 SO WAI LING 蘇瑋羚
6C 32 TSANG YUEN CHING 曾婉晴
6C 35 WONG TSZ KIU 黃子喬
6C 37 YEUNG CHEUK SING 楊卓聲
6C 38 YEUNG CHI CHUNG 楊智銃
6C 39 YEUNG YIU FUNG 楊耀鋒
6C 40 YIM KA WAI 嚴家慧
6D 1 CHAN CHUN YIN 陳俊彥
6D 3 CHAN WAI MING 陳惠銘
6D 4 CHONG SIN HANG 秦倩珩
6D 6 CHUNG HO HIN 鍾浩軒
6D 7 CHUNG TSZ TING 鍾芷婷
6D 8 FU WING CHI 符穎芝
6D 9 HUNG CHEUK LUN 洪卓倫
6D 10 KAM SHUN YIN 甘信然
6D 13 KWOK NGA CHING 郭雅菁
6D 18 LEE SUKI 李雪頎
6D 19 LEE WING KI 李穎淇
6D 24 POON HIU YAU 潘曉悠
6D 26 SUNG TSZ PANG 宋子鵬
6D 28 TO CHIU YIN 杜昭賢
6D 29 TSANG CHI HUNG 曾智鴻
6D 30 TSANG CHI YING 曾智英
6D 31 WONG CHO SUM 黃祖心
6D 34 WONG NOK HIN 黃諾軒
6D 36 WU HO TING 胡皓婷


熱心服務(班長--下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 5 CHEUNG MAE SZE 張曼詩
1B 12 LAM HO MAN 林灝文
1C 3 CHAN WAI TING 陳慧婷
1D 19 MA CHI HANG 馬志恆
2A 13 HONG HIN YEUNG 洪顯揚
2B 6 CHAN PO YIU 陳葆瑤
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
2D 26 WAN CHUN HEI 溫振希
3A 6 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
3B 7 CHAN YUI LONG 陳睿朗
3C 32 WONG TSZ KI 王芷琪
3D 27 TSE SAN YU 謝燊榆
4A 13 LAM CHIN FUNG 林展鋒
4B 16 LAU KA LAM 柳嘉琳
4C 12 HUNG NGA PING 洪雅萍
4D 11 HO SZE NOK 何詩諾
5A 2 CHAN NIN HEI 陳年禧
5B 28 TSE KWAN TO 謝鈞淘
5C 8 CHOY WAI HIM 蔡瑋謙
5D 20 KWOK CHING TUNG 郭婧彤
6A 18 LAM KAI LAU 林啟鎏
6B 11 LAI KA CHING 黎嘉政
6C 19 LEE CHUN TO 李晉滔
6D 11 KAM TSZ KI 甘芷琪


熱心服務(圖書--下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 6 CHOW CHAP HIM 周卓謙
1A 23 PANG SUM 彭琛
1A 26 TSUI MAN LIT JUSTIN 徐文烈
1A 29 WONG JACINTHA 王詠怡
1B 5 CHEUNG CHING HA 張靜霞
1B 10 KONG HO WUN 江皓媛
1B 13 LAM YIN LUNG 林彥龍
1B 32 YIP WING LAM 葉穎琳
1C 2 CHAN SZE WING 陳思穎
1C 11 LAI KUI CHEONG 賴鉅昌
1C 17 LI MAN MAN 李雯雯
1C 23 SIU MAN JOE 蕭旻祖
1D 5 CHEUNG KA HEI 張家希
1D 7 CHUNG LOK YIN OLINA 鍾樂賢
1D 8 HANG CHEUK HO 幸卓豪
1D 11 KOON NGO SUM 官璈深
2A 1 CHAN CHUN HO 陳俊皓
2A 11 HO PUI KEI 何珮琪
2A 22 LUI CHI SHAN 呂沚珊
2A 27 WONG HIU PING 王曉萍
2B 2 AU YEUNG HIU SZE 歐陽曉葹
2B 10 CHUNG CHEUK HANG 鍾卓衡
2B 24 MAN HO LONG 萬皓朗
2B 30 WONG CHING KI 黃靖淇
2C 4 CHENG HIU LAAM 鄭曉嵐
2C 14 KEI LOK MAN 祁洛敏
2C 21 LEE TSZ CHING 李芷澄
2C 25 NG CHUN SING 吳振星
2D 8 HU XIAO QING 胡曉晴
2D 21 SIN YUEN KI 冼婉琪
2D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
2D 25 TING YUK LING 丁鈺鈴
3A 7 CHUI SZE MAN 徐思敏
3A 9 CHUNG HEI YEUNG 鍾曦洋
3A 17 LAI TIN YAU EDWIN 黎天祐
3A 18 LAM JENNICA 林倬渝
3B 1 CHAN CHUN KIT 陳俊傑
3B 6 CHAN MEI LAM 陳美琳
3B 15 LAI MING HEI JEFF 賴銘熙
3B 22 SUNG YEE MAN 宋依雯
3C 10 KWOK NGA TSZ 郭雅子
3C 17 LEE MING HIN 李銘軒
3C 28 TAM PO YEE 譚寶儀
3C 35 YIP CHAK LONG 葉澤朗
3D 10 HUI YAT LONG 許日朗
3D 12 IP KA HEI 葉嘉晞
3D 13 KAM LOK YAN 甘諾恩
3D 34 YU HOI LAM 余凱琳
4A 15 LAM WING SZE 林詠詩
4A 17 LEUNG CHING YI 梁靜怡
4A 20 LUN TSZ HO 倫梓浩
4A 29 WONG KA YAN 黃家恩
4B 1 CHAN HEI LAM 陳曦琳
4B 14 LAI HAU CHUN 賴巧臻
4B 19 LEUNG CHEUK HEI 梁卓晞
4B 21 LEUNG WAI HEI 梁瑋熙
4C 3 CHEUNG IP 張燁
4C 4 CHEUNG KA KIU 張家喬
4C 5 CHEUNG KING WAI 張經緯
4C 7 CHOI SUET YING 蔡雪盈
4C 10 HO PUI LAM 何佩琳
4C 11 HUI WING TUNG 許詠潼
4C 22 LI SHUN CHI 李淳致
4C 37 YAU MAN SUM 邱玟琛
4D 4 CHANG OI TING 鄭靄婷
4D 16 KWAN CHEUK KWAN 關卓君
4D 17 LAM CHO YEE 林楚意
4D 23 LI CHUN YIN 李浚彥
4D 27 NG YIN TAK 伍彥德
4D 30 WONG AMANDA VIGOR 黃維嘉
4D 35 YIP WAI LAM 葉偉霖
5A 4 CHAN SIU TUNG 陳筱彤
5A 12 HUNG NGA SZE 洪雅詩
5A 13 KIANG WAN YING 姜蘊楹
5A 21 LEE HON YU 李瀚儒
5A 34 YEUNG TSUNG KIN 楊淙鍵
5B 15 KU MAN CHI 顧汶芝
5B 19 LEE LOK IN 李樂妍
5B 22 MOK HO CHEUNG 莫皓翔
5B 25 SIU HIU CHING 蕭曉晴
5B 26 SZE CHEUK KIT 史卓杰
5C 5 CHOI HO CHUNG 蔡浩中
5C 21 LAM TSE FUNG 林子鋒
5C 25 LI WAI CHING 李韋澄
5C 26 LO LAI SHUN 羅禮迅
5C 28 NG CHEUK LAM 吳卓霖
5D 1 CHAN CHEUK HEI 陳卓禧
5D 21 LAM LONG KIU 林朗翹
5D 25 LEUNG KA PANG 梁嘉鵬
5D 28 LI KA YAN 李嘉茵
5D 29 LO CHI KONG 盧志剛
5D 35 SO PAK LUNG 蘇柏龍
5D 38 YAU CHUN KIT 游俊傑
6A 3 CHAN KIN YAU 陳鍵友
6A 4 CHAN WAI NAM 陳煒南
6A 8 CHIU KA HO 趙家皓
6A 23 LEUNG MAN WAI 梁文威
6A 25 NG CHEUK LAM 吳卓霖
6B 1 AU YEUNG TAK SAN 歐陽德燊
6B 8 HUI TSZ YING 許芷盈
6B 28 WU PINKY 胡紫筠
6B 29 WU PUI SAN 胡霈姍
6C 9 CHEUNG WING KWAN 張穎錕
6C 17 LAM YAN YU NATALIE 林恩如
6C 18 LAU HO YIN 劉浩賢
6C 22 LEUNG HIU YU 梁曉瑜
6C 26 LEUNG PO KEI 梁葆琦
6C 27 LI HOI YING YAMMIE 李愷盈
6C 34 TUNG MING HO 董銘浩
6C 36 WU MAN SHAN 胡敏珊
6D 2 CHAN HEI LAM 陳曦臨
6D 11 KAM TSZ KI 甘芷琪
6D 12 KWOK EUNICE WING-LAM 郭詠琳
6D 23 OR TSZ YING 柯子盈
6D 27 TAM TSUN LEUNG 譚浚樑
6D 32 WONG HO WAH 黃灝樺
6D 39 YEUNG RYAN WAI-YEN 楊懷恩


甲等操行獎(下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 1 CHAN CHAK HUNG 陳澤鴻
1A 16 LEUNG KA MING 梁嘉明
1A 20 MA WING YAN 馬詠恩
1A 31 WONG WING SZE 黃穎詩
1A 33 YUEN HO YEE 袁岢圮
1B 2 CHAN HIU YING 陳曉瑩
1B 3 CHAN SZE WING 陳思穎
1B 6 CHEUNG SHUK YI 張淑兒
1B 8 FU WING YAN 符穎茵
1B 17 LI CHING LAM JANICE 李靖琳
1C 1 CHAN HOI YING 陳海盈
1C 2 CHAN SZE WING 陳思穎
1C 3 CHAN WAI TING 陳慧婷
1C 9 HO MUNG KI 何夢淇
1C 31 WUN TSZ YIN 溫芷妍
1D 3 CHAN WING MAN 陳穎玟
1D 17 LEUNG WING YIU 梁穎瑤
1D 19 MA CHI HANG 馬志恆
1D 25 TSE PO YIU 謝寶瑤
1D 30 YEUNG TSOI WING 楊采穎
2A 5 CHAN SUM YI 陳心怡
2A 6 CHAN WING LING 陳穎鈴
2A 19 LAM LONG HEI 林朗希
2A 22 LUI CHI SHAN 呂沚珊
2A 27 WONG HIU PING 王曉萍
2B 6 CHAN PO YIU 陳葆瑤
2B 15 LAM CHEUK TING 林焯婷
2B 25 NG TSIN YING 吳芊瑩
2B 26 NG YUK YU 吳鈺渝
2B 28 SZETO HO LAM 司徒皓霖
2C 3 CHAN YIK WANG EDGAR 陳奕宏
2C 14 KEI LOK MAN 祁洛敏
2C 15 LAM CHO LING 林楚玲
2C 21 LEE TSZ CHING 李芷澄
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
2D 3 CHAN TSZ YAN 陳芷茵
2D 19 PUN KA YIU 潘珈瑤
2D 21 SIN YUEN KI 冼婉琪
2D 22 TANG IN CHIM 鄧筵霑
2D 26 WAN CHUN HEI 溫振希
3A 6 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
3A 8 CHUNG CHEUK HEI 鍾卓熹
3A 11 HUEN KA WING 禤嘉詠
3A 21 LAU SOHNE 劉若薇
3A 30 WONG WAI YAN 黃慧欣
3B 3 CHAN KA MAN 陳嘉雯
3B 25 TSANG TSZ CHING 曾子晴
3B 32 YAN WING SHAN 甄詠珊
3B 33 YEUNG RENEE WING-ZANG 楊穎錚
3B 36 YUEN KAI HIN 袁啟軒
3C 8 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
3C 9 FAN HIU YI 范曉兒
3C 10 KWOK NGA TSZ 郭雅子
3C 19 LEUNG CHING MAN 梁靜雯
3C 24 LO LAP LUN 盧立崙
3D 17 LEE HOI TUNG 李海桐
3D 19 LEUNG CHEUK KEI 梁卓琦
3D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
3D 32 YIM TIK YAN 嚴迪欣
4A 7 CHOW HAU YI 周巧意
4A 13 LAM CHIN FUNG 林展鋒
4A 25 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
4A 29 WONG KA YAN 黃家恩
4A 36 YIU YAT FUNG 姚日峰
4B 4 CHAN KA PAN 陳嘉彬
4B 9 CHU CHUN HONG 朱俊匡
4B 11 HO CHEUK KIU 何綽翹
4B 33 YIU YORK LING 姚躍羚
4B 36 HUNG PUI KI 洪佩琪
4C 5 CHEUNG KING WAI 張經緯
4C 7 CHOI SUET YING 蔡雪盈
4C 15 LAI WING YING 黎穎盈
4C 21 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
4C 39 YIP YAN TUNG 葉恩彤
4D 9 FUNG CHEUK YIN 馮綽妍
4D 17 LAM CHO YEE 林楚意
4D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
4D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
4D 26 MA HIN TING 馬衍庭
5A 3 CHAN SIN YEE 陳倩頤
5A 6 CHAN YIN LAM 陳彥霖
5A 17 LAM TSZ CHUN 林祉津
5A 18 LAU WAI FUNG 劉惠峰
5A 26 NG TSZ YAN 吳子欣
5B 5 CHAN SZE SZE 陳思思
5B 10 CHOI YAN YAN 蔡欣恩
5B 15 KU MAN CHI 顧汶芝
5B 26 SZE CHEUK KIT 史卓杰
5B 28 TSE KWAN TO 謝鈞淘
5C 15 KAO WAN NI 高韻妮
5C 17 LAI YUEN LAM 賴婉琳
5C 22 LEE PUNG HUEN 李芃萱
5C 30 NGAN KEI YUEN 顏紀元
5C 39 YIK TSOI YING 易采盈
5D 1 CHAN CHEUK HEI 陳卓禧
5D 7 CHAN WING KEI 陳穎琪
5D 27 LEUNG YUEN YUNG 梁婉蓉
5D 37 WONG CHI YING 黃智瑩
5D 40 YEUNG YAM 楊歆
6A 11 HE HANSEN 何漢森
6A 19 LAM LEE HOI 林莉凱
6A 24 LEUNG WAI KI 梁瑋淇
6A 29 TAM TSZ MIU 譚子苗
6A 32 WU ON WENG 胡安泓
6B 2 CHAN WING KIU 陳穎翹
6B 6 CHU HO TING 朱皓婷
6B 20 PUN YIM YAN 潘艷欣
6B 21 TAM TING CHI 譚婷芝
6B 26 WONG YI YAT 黃伊逸
6C 1 CHAN HO WA 陳浩華
6C 19 LEE CHUN TO 李晉滔
6C 22 LEUNG HIU YU 梁曉瑜
6C 31 SO WAI LING 蘇瑋羚
6C 36 WU MAN SHAN 胡敏珊
6D 12 KWOK EUNICE WING-LAM 郭詠琳
6D 13 KWOK NGA CHING 郭雅菁
6D 20 LEUNG WING TUNG 梁咏曈
6D 32 WONG HO WAH 黃灝樺
6D 38 YEUNG CHI SING 楊智昇


保良局獎學金
班別 班號 Name 姓名
1A 7 CHOW WING MAN 周穎雯
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
3D 30 WU PUI YI 胡珮怡
4C 15 LAI WING YING 黎穎盈
5D 5 CHAN TSZ WING 陳梓穎
6D 1 CHAN CHUN YIN 陳俊彥


保良局何志豪獎學金
班別 班號 Name 姓名
1A 7 CHOW WING MAN 周穎雯
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
3D 30 WU PUI YI 胡珮怡
4C 15 LAI WING YING 黎穎盈
5D 5 CHAN TSZ WING 陳梓穎
6D 1 CHAN CHUN YIN 陳俊彥


學業成績進步獎
班別 班號 Name 姓名
1A 11 KWOK CHUN MING 郭峻銘
1B 3 CHAN SZE WING 陳思穎
1C 30 WONG TSZ LONG 王梓朗
1D 31 YUEN CHING MAN 袁靖雯
2A 18 LAM HO TAK 林灝德
2B 14 LAI TSZ KIT 黎子傑
2C 4 CHENG HIU LAAM 鄭曉嵐
2D 17 MOK MING HEI 莫銘浠
3A 14 LAI KA FUNG 賴嘉楓
3B 28 TSOI CHI NAM 蔡志楠
3C 30 WAN CHEUK LING 尹綽羚
3D 8 FUNG CHI HAM 馮智涵
4A 10 HAU CHUN SAN 侯晉燊
4B 25 MO WENDI 莫文迪
4C 32 WONG KAI DIK 黃啟迪
4D 8 FAN WING YI 樊穎怡
5A 6 CHAN YIN LAM 陳彥霖
5B 29 TSE PO SHAN 謝寶珊
5C 14 HOO HING YIN 何興彥
5D 21 LAM LONG KIU 林朗翹
6A 11 HE HANSEN 何漢森
6B 28 WU PINKY 胡紫筠
6C 38 YEUNG CHI CHUNG 楊智銃
6D 34 WONG NOK HIN 黃諾軒


勤學獎(下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 4 CHAN YUN YAN ATHENA 陳潤欣
1A 7 CHOW WING MAN 周穎雯
1A 17 LI HIN YAU 李衍佑
1B 7 CHOW YUET YI 周悅兒
1B 8 FU WING YAN 符穎茵
1B 9 KAO CHI YUK 高智昱
1C 2 CHAN SZE WING 陳思穎
1C 10 HUANG HOI TUNG 黃凱彤
1C 15 LEE KA FAI 李嘉輝
1D 14 LEE CHAK WANG 李澤宏
1D 15 LEE TSZ YEUNG 李子洋
1D 19 MA CHI HANG 馬志恆
1D 30 YEUNG TSOI WING 楊采穎
2A 19 LAM LONG HEI 林朗希
2A 22 LUI CHI SHAN 呂沚珊
2A 27 WONG HIU PING 王曉萍
2B 6 CHAN PO YIU 陳葆瑤
2B 22 LIN YI HEI 林怡希
2B 27 POON CHUN WING 潘臻穎
2C 29 TSENG YU YAN ROSA 曾茹茵
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
2C 33 YEUNG LONG CHING 楊琅珵
2D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
2D 26 WAN CHUN HEI 溫振希
2D 32 YU SIN YAN 余倩欣
3A 6 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
3A 21 LAU SOHNE 劉若薇
3A 34 WONG YUNG YAN 黃榕欣
3B 19 LIU TSUN SUM CREST 廖浚森
3B 25 TSANG TSZ CHING 曾子晴
3B 33 YEUNG RENEE WING-ZANG 楊穎錚
3C 8 CHUNG HO KAN 鍾浩勤
3C 9 FAN HIU YI 范曉兒
3C 24 LO LAP LUN 盧立崙
3D 16 LAM WANG HEI 林泓熹
3D 20 LO FUNG 盧鋒
3D 30 WU PUI YI 胡珮怡
4A 12 KWOK HO SZE 郭灝詩
4A 20 LUN TSZ HO 倫梓浩
4A 25 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
4B 12 IU MAN CHING 姚文政
4B 15 LAM KIT TUNG 林潔彤
4B 36 HUNG PUI KI 洪佩琪
4C 15 LAI WING YING 黎穎盈
4C 22 LI SHUN CHI 李淳致
4C 37 YAU MAN SUM 邱玟琛
4D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
4D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
4D 34 YAN HAU YING 甄巧盈
5A 2 CHAN NIN HEI 陳年禧
5A 24 LIU HIU MAN 廖曉文
5A 27 NGAI YUK HEI 倪煜熙
5B 3 CHAN CHUN HO 陳駿豪
5B 6 CHAN TSOI SHUN 陳睬淳
5B 10 CHOI YAN YAN 蔡欣恩
5C 8 CHOY WAI HIM 蔡瑋謙
5C 15 KAO WAN NI 高韻妮
5C 39 YIK TSOI YING 易采盈
5D 5 CHAN TSZ WING 陳梓穎
5D 28 LI KA YAN 李嘉茵
5D 39 YEUNG WING 楊詠
6A 5 CHENG HIU YING 鄭曉瑩
6A 11 HE HANSEN 何漢森
6A 25 NG CHEUK LAM 吳卓霖
6B 5 CHEUNG TING HIN 張廷軒
6B 16 NG CHEUK NAM 吳焯楠
6B 30 YEUNG HO MING 楊浩銘
6C 12 FAN SIU YEUNG 樊兆陽
6C 17 LAM YAN YU NATALIE 林恩如
6C 21 LEUNG HEI TING 梁晞婷
6D 1 CHAN CHUN YIN 陳俊彥
6D 8 FU WING CHI 符穎芝
6D 18 LEE SUKI 李雪頎


榮譽積點(下學期)
班別 班號 Name 姓名
4C 22 LI SHUN CHI 李淳致
4D 34 YAN HAU YING 甄巧盈
5C 30 NGAN KEI YUEN 顏紀元
5D 17 CHOW YUN CHI 周潤慈
5D 31 MAK ADRIAN 麥瀗丰
5D 34 SO CHI KI 蘇子淇
6B 3 CHAN YIK YEUNG 陳億洋
6C 11 CHUNG YIU 鍾瑤
6C 17 LAM YAN YU NATALIE 林恩如
6C 21 LEUNG HEI TING 梁晞婷
6C 22 LEUNG HIU YU 梁曉瑜
6C 32 TSANG YUEN CHING 曾婉晴
6D 24 POON HIU YAU 潘曉悠


積點獎勵計劃表現優良(下學期)
班別 班號 Name 姓名
1A 4 CHAN YUN YAN ATHENA 陳潤欣
1A 5 CHEUNG MAE SZE 張曼詩
1A 6 CHOW CHAP HIM 周卓謙
1A 7 CHOW WING MAN 周穎雯
1A 11 KWOK CHUN MING 郭峻銘
1A 12 LAM CHEUK HIM 林焯謙
1A 15 LEE YUK CHING 李鈺清
1A 16 LEUNG KA MING 梁嘉明
1A 17 LI HIN YAU 李衍佑
1A 20 MA WING YAN 馬詠恩
1A 21 MUI WING SHAN 梅詠珊
1A 23 PANG SUM 彭琛
1A 28 WONG CHING WAN 黃清穩
1A 31 WONG WING SZE 黃穎詩
1A 33 YUEN HO YEE 袁岢圮
1B 3 CHAN SZE WING 陳思穎
1B 4 CHEUK YUET MING 卓悅銘
1B 8 FU WING YAN 符穎茵
1B 17 LI CHING LAM JANICE 李靖琳
1B 20 MA WAI CHUN 馬偉俊
1B 26 WAN YUK MING 溫旭明
1B 28 WONG KING HIN 黃景軒
1B 29 WONG SHU WING 黃姝穎
1B 32 YIP WING LAM 葉穎琳
1C 2 CHAN SZE WING 陳思穎
1C 3 CHAN WAI TING 陳慧婷
1C 4 CHENG KAM TIM TIMMY 鄭錦添
1C 5 CHEUNG WAI YIN 張暐然
1C 8 FONG TING HIN 方廷軒
1C 11 LAI KUI CHEONG 賴鉅昌
1C 14 LAU WING YAN 劉詠欣
1C 15 LEE KA FAI 李嘉輝
1C 21 NG HOI YIN 吳鎧言
1C 23 SIU MAN JOE 蕭旻祖
1C 24 SO YUET YEE 蘇悅兒
1C 31 WUN TSZ YIN 溫芷妍
1D 3 CHAN WING MAN 陳穎玟
1D 7 CHUNG LOK YIN OLINA 鍾樂賢
1D 14 LEE CHAK WANG 李澤宏
1D 15 LEE TSZ YEUNG 李子洋
1D 19 MA CHI HANG 馬志恆
1D 21 NGO CHEUK FUNG 敖卓峰
1D 24 TANG WING TUNG 鄧穎桐
1D 25 TSE PO YIU 謝寶瑤
1D 30 YEUNG TSOI WING 楊采穎
2A 10 HO HO SING 何浩聲
2A 13 HONG HIN YEUNG 洪顯揚
2A 14 IP SING YI 葉星怡
2A 15 KWOK YAN MONG 郭恩望
2A 19 LAM LONG HEI 林朗希
2A 22 LUI CHI SHAN 呂沚珊
2A 24 TANG LING LUNG 鄧伶瓏
2A 25 TIN PUI MAN 田珮妏
2A 26 TSUI YIP SING 徐業昇
2A 27 WONG HIU PING 王曉萍
2B 6 CHAN PO YIU 陳葆瑤
2B 8 CHOI PUI YING 蔡珮瑩
2B 15 LAM CHEUK TING 林焯婷
2B 22 LIN YI HEI 林怡希
2B 26 NG YUK YU 吳鈺渝
2B 27 POON CHUN WING 潘臻穎
2B 28 SZETO HO LAM 司徒皓霖
2C 1 CHAN PO YI 陳保怡
2C 4 CHENG HIU LAAM 鄭曉嵐
2C 7 CHUANG TSZ CHING 莊芷晴
2C 9 EDGAR LUI 呂悅陶
2C 13 HO SZE YIU 何詩謠
2C 14 KEI LOK MAN 祁洛敏
2C 15 LAM CHO LING 林楚玲
2C 16 LAM KA KI 林嘉琪
2C 22 LEE YAN WING 李昕穎
2C 24 MA HUI LUEN 馬栩鑾
2C 29 TSENG YU YAN ROSA 曾茹茵
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
2C 32 TSZE MAN YAN 謝汶欣
2D 3 CHAN TSZ YAN 陳芷茵
2D 19 PUN KA YIU 潘珈瑤
2D 20 SHUM KA YI 岑嘉怡
2D 21 SIN YUEN KI 冼婉琪
2D 24 TANG WAI KIN 鄧偉健
2D 25 TING YUK LING 丁鈺鈴
2D 26 WAN CHUN HEI 溫振希
2D 29 WONG TSZ HO 黃梓浩
2D 32 YU SIN YAN 余倩欣
3A 6 CHOI YAN LAM 蔡欣霖
3A 8 CHUNG CHEUK HEI 鍾卓熹
3A 11 HUEN KA WING 禤嘉詠
3A 13 KWOK KA TUNG 郭嘉童
3A 21 LAU SOHNE 劉若薇
3A 27 SO WAI KEI 蘇瑋麒
3A 32 YAN HOI YI 甄鎧怡
3B 6 CHAN MEI LAM 陳美琳
3B 7 CHAN YUI LONG 陳睿朗
3B 9 CHUNG SAU YIN SAMUEL 鍾守賢
3B 10 FISHER WAN YU 朱韻瑜
3B 11 HUI WAI LAM 許煒琳
3B 19 LIU TSUN SUM CREST 廖浚森
3B 20 LUK YUEN KI 陸婉琪
3B 22 SUNG YEE MAN 宋依雯
3B 25 TSANG TSZ CHING 曾子晴
3B 31 WONG SHUK LING 黃淑鈴
3B 36 YUEN KAI HIN 袁啟軒
3C 9 FAN HIU YI 范曉兒
3C 10 KWOK NGA TSZ 郭雅子
3C 15 LAM KWUN PONG 林冠邦
3C 18 LEUNG CHEUK HIM 梁卓謙
3C 21 LEUNG WING CHUN 梁永駿
3C 24 LO LAP LUN 盧立崙
3C 27 POON YING SUM 潘楹森
3D 1 CHAN CHUNG YAN 陳頌欣
3D 5 CHEUNG KAI SING 張啟星
3D 6 CHEUNG WING YAN 張泳欣
3D 11 HUNG CHEUK KEI 洪卓基
3D 13 KAM LOK YAN 甘諾恩
3D 15 LAI SIU HIM 黎兆謙
3D 16 LAM WANG HEI 林泓熹
3D 17 LEE HOI TUNG 李海桐
3D 18 LEE TSZ KA 李沚珈
3D 19 LEUNG CHEUK KEI 梁卓琦
3D 20 LO FUNG 盧鋒
3D 24 SZETO TSZ KWAN 司徒梓筠
3D 25 TAM HO KAI 譚灝楷
3D 27 TSE SAN YU 謝燊榆
3D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
3D 30 WU PUI YI 胡珮怡
3D 32 YIM TIK YAN 嚴迪欣
3D 33 YU CHI WAI 余智慧
3D 34 YU HOI LAM 余凱琳
4A 2 CHAN MAN WAI 陳紋慧
4A 4 CHAN WING TSUN 陳穎雋
4A 8 CHUNG HAU YIN 鍾孝賢
4A 10 HAU CHUN SAN 侯晉燊
4A 12 KWOK HO SZE 郭灝詩
4A 13 LAM CHIN FUNG 林展鋒
4A 15 LAM WING SZE 林詠詩
4A 17 LEUNG CHING YI 梁靜怡
4A 20 LUN TSZ HO 倫梓浩
4A 24 TSUI WAN YIU 徐蘊瑤
4A 25 WAN CHEUK LAAM 温卓嵐
4A 28 WONG HIU FUNG 王曉峰
4A 29 WONG KA YAN 黃家恩
4A 30 WONG TSZ TUNG 黃梓彤
4A 33 YAU PO MAN 邱寶雯
4B 1 CHAN HEI LAM 陳曦琳
4B 6 CHAN KWUN SHING 陳冠成
4B 9 CHU CHUN HONG 朱俊匡
4B 14 LAI HAU CHUN 賴巧臻
4B 16 LAU KA LAM 柳嘉琳
4B 17 LAU PUI YI 劉佩怡
4B 19 LEUNG CHEUK HEI 梁卓晞
4B 26 NG TSZ CHING 吳子晴
4B 34 YU CHEUK YIN 余卓賢
4B 35 YU TAK YAN 余得欣
4B 36 HUNG PUI KI 洪佩琪
4C 2 CHAU YU CHAK 周餘澤
4C 3 CHEUNG IP 張燁
4C 7 CHOI SUET YING 蔡雪盈
4C 8 CHONG OI TUNG 莊藹潼
4C 9 HO CHI FUNG 何智鋒
4C 10 HO PUI LAM 何佩琳
4C 12 HUNG NGA PING 洪雅萍
4C 13 KWOK EUGENE CHUN HIM 郭俊謙
4C 15 LAI WING YING 黎穎盈
4C 16 LAM WAI KI 林衞淇
4C 17 LAU WAI LEONG 劉偉亮
4C 19 LEE WING CHI 李頴姿
4C 20 LEUNG KA HEI 梁家熙
4C 21 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
4C 22 LI SHUN CHI 李淳致
4C 23 LI WAN YING 李蘊瀅
4C 24 MUI CHUN HIN 梅俊軒
4C 26 NG KA LOK 吳家洛
4C 27 PUN CHUN KIT 潘俊杰
4C 28 TAM NGA MAN 譚雅文
4C 30 TSAI HOI MAN 蔡海汶
4C 33 WONG SO SO 黃素素
4C 37 YAU MAN SUM 邱玟琛
4C 38 YEUNG YUK TING 楊鈺婷
4C 39 YIP YAN TUNG 葉恩彤
4C 40 YUNG LOK PING 翁樂萍
4D 1 CHAN CHI KONG 陳志剛
4D 2 CHAN PO YEE 陳寶兒
4D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
4D 4 CHANG OI TING 鄭靄婷
4D 5 CHEUNG CHING WA 張清華
4D 7 CHOW HING YUET 周慶悅
4D 9 FUNG CHEUK YIN 馮綽妍
4D 10 FUNG LONG HEI 馮朗希
4D 11 HO SZE NOK 何詩諾
4D 13 HUI MIU YEE 許妙儀
4D 17 LAM CHO YEE 林楚意
4D 18 LAM CHUN SUM 林俊森
4D 20 LAU CHING YAN 劉靜恩
4D 21 LEE TSUN YIN 李峻賢
4D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
4D 23 LI CHUN YIN 李浚彥
4D 26 MA HIN TING 馬衍庭
4D 27 NG YIN TAK 伍彥德
4D 28 TSE KWAN YIU 謝鈞堯
4D 29 TUEN HING YIN 段馨然
4D 30 WONG AMANDA VIGOR 黃維嘉
4D 31 WONG SHEUNG NOK 黃尚諾
4D 34 YAN HAU YING 甄巧盈
4D 35 YIP WAI LAM 葉偉霖
5A 3 CHAN SIN YEE 陳倩頤
5A 16 KWAN WING HONG 關詠康
5A 27 NGAI YUK HEI 倪煜熙
5B 5 CHAN SZE SZE 陳思思
5B 10 CHOI YAN YAN 蔡欣恩
5B 15 KU MAN CHI 顧汶芝
5B 23 NG KA SIN 吳嘉倩
5B 26 SZE CHEUK KIT 史卓杰
5B 28 TSE KWAN TO 謝鈞淘
5B 32 YUEN CHEUK LAM 袁卓琳
5C 1 CHAN WING TUNG 陳穎彤
5C 2 CHEUNG HOI SHING 章凱誠
5C 5 CHOI HO CHUNG 蔡浩中
5C 7 CHOW SHING HEI 周鋮僖
5C 8 CHOY WAI HIM 蔡瑋謙
5C 9 CHU YAN TING 朱茵婷
5C 10 CHUNG MAN YAN 鍾汶欣
5C 11 CHUNG SHING YIN 鍾承諺
5C 15 KAO WAN NI 高韻妮
5C 17 LAI YUEN LAM 賴婉琳
5C 18 LAM HIU CHING 林曉清
5C 19 LAM HUNG WAI 林鴻偉
5C 20 LAM STANLEY 林椲棋
5C 21 LAM TSE FUNG 林子鋒
5C 22 LEE PUNG HUEN 李芃萱
5C 23 LEE TING WAI 李亭慰
5C 24 LEUNG YAT LONG 梁日朗
5C 27 MAN TSZ YING 文芷瑩
5C 28 NG CHEUK LAM 吳卓霖
5C 29 NG CHEUK WING 伍卓穎
5C 30 NGAN KEI YUEN 顏紀元
5C 31 SHUM KA KI 岑嘉琪
5C 32 SIU MAN LOK 蕭旻樂
5C 33 SZE KA HONG 施嘉航
5C 34 WAN KING LAM 尹敬琳
5C 35 WONG CHIN CHING 黃展程
5C 36 WONG TAK YAU 王得滺
5C 39 YIK TSOI YING 易采盈
5D 1 CHAN CHEUK HEI 陳卓禧
5D 2 CHAN HOI KIU 陳愷翹
5D 3 CHAN KEI WAI 陳紀瑋
5D 5 CHAN TSZ WING 陳梓穎
5D 7 CHAN WING KEI 陳穎琪
5D 9 CHAN YUK KEI 陳鈺棋
5D 10 CHAU MAN LUNG 周文龍
5D 11 CHENG CHEUK HONG 鄭焯匡
5D 16 CHOW CHING YI 周澄兒
5D 17 CHOW YUN CHI 周潤慈
5D 18 FANG CHAK HO 房澤豪
5D 19 HO CHUN YIN 何峻賢
5D 20 KWOK CHING TUNG 郭婧彤
5D 21 LAM LONG KIU 林朗翹
5D 23 LEE KA YU 李嘉儒
5D 27 LEUNG YUEN YUNG 梁婉蓉
5D 28 LI KA YAN 李嘉茵
5D 29 LO CHI KONG 盧志剛
5D 31 MAK ADRIAN 麥瀗丰
5D 32 NG PUI YING 吳佩盈
5D 33 SIT HO TIN 薛浩天
5D 34 SO CHI KI 蘇子淇
5D 36 TSE PO YING 謝寶瑩
5D 37 WONG CHI YING 黃智瑩
5D 38 YAU CHUN KIT 游俊傑
5D 39 YEUNG WING 楊詠
5D 40 YEUNG YAM 楊歆
6A 11 HE HANSEN 何漢森
6A 19 LAM LEE HOI 林莉凱
6A 23 LEUNG MAN WAI 梁文威
6A 24 LEUNG WAI KI 梁瑋淇
6A 25 NG CHEUK LAM 吳卓霖
6A 29 TAM TSZ MIU 譚子苗
6A 32 WU ON WENG 胡安泓
6B 2 CHAN WING KIU 陳穎翹
6B 3 CHAN YIK YEUNG 陳億洋
6B 7 HUI CHI WANG 許智閎
6B 8 HUI TSZ YING 許芷盈
6B 11 LAI KA CHING 黎嘉政
6B 13 LAU YAN CHUN 劉殷竣
6B 14 LEUNG HO YEUNG 梁可暘
6B 16 NG CHEUK NAM 吳焯楠
6B 18 NG NOK SEE 伍諾思
6B 20 PUN YIM YAN 潘艷欣
6B 21 TAM TING CHI 譚婷芝
6B 30 YEUNG HO MING 楊浩銘
6C 1 CHAN HO WA 陳浩華
6C 2 CHAN SIU HUEN KEELY 陳少煊
6C 4 CHAN WAI KWAN 陳慧君
6C 5 CHAN YIU WING 陳耀榮
6C 6 CHEUNG SUET YEE 張雪儀
6C 8 CHEUNG SZE WAI 張葹卉
6C 9 CHEUNG WING KWAN 張穎錕
6C 11 CHUNG YIU 鍾瑤
6C 12 FAN SIU YEUNG 樊兆陽
6C 13 HO CHI KIT 何智傑
6C 14 HO HO LAAM 何皓嵐
6C 15 HO SUET YING 何雪盈
6C 16 HUNG WING YAN 洪泳恩
6C 17 LAM YAN YU NATALIE 林恩如
6C 18 LAU HO YIN 劉浩賢
6C 19 LEE CHUN TO 李晉滔
6C 20 LEE MEI WAI 李美慧
6C 21 LEUNG HEI TING 梁晞婷
6C 22 LEUNG HIU YU 梁曉瑜
6C 23 LEUNG HO WEN OWEN 梁浩雲
6C 24 LEUNG KING YIN 梁景然
6C 26 LEUNG PO KEI 梁葆琦
6C 27 LI HOI YING YAMMIE 李愷盈
6C 30 MA WING LOK 馬永洛
6C 31 SO WAI LING 蘇瑋羚
6C 32 TSANG YUEN CHING 曾婉晴
6C 33 TSE CHING HEI 謝晴熺
6C 34 TUNG MING HO 董銘浩
6C 35 WONG TSZ KIU 黃子喬
6C 36 WU MAN SHAN 胡敏珊
6C 37 YEUNG CHEUK SING 楊卓聲
6C 38 YEUNG CHI CHUNG 楊智銃
6C 39 YEUNG YIU FUNG 楊耀鋒
6C 40 YIM KA WAI 嚴家慧
6D 1 CHAN CHUN YIN 陳俊彥
6D 2 CHAN HEI LAM 陳曦臨
6D 3 CHAN WAI MING 陳惠銘
6D 4 CHONG SIN HANG 秦倩珩
6D 5 CHOW CHEUK NGAI 周倬毅
6D 6 CHUNG HO HIN 鍾浩軒
6D 7 CHUNG TSZ TING 鍾芷婷
6D 8 FU WING CHI 符穎芝
6D 9 HUNG CHEUK LUN 洪卓倫
6D 11 KAM TSZ KI 甘芷琪
6D 12 KWOK EUNICE WING-LAM 郭詠琳
6D 13 KWOK NGA CHING 郭雅菁
6D 14 LAM CHEUK YIN 林卓妍
6D 16 LAU TSZ CHUN 劉子雋
6D 18 LEE SUKI 李雪頎
6D 19 LEE WING KI 李穎淇
6D 20 LEUNG WING TUNG 梁咏曈
6D 22 LUK YEE KWAN 陸綺筠
6D 23 OR TSZ YING 柯子盈
6D 24 POON HIU YAU 潘曉悠
6D 25 SIU PUI YING 蕭佩盈
6D 26 SUNG TSZ PANG 宋子鵬
6D 27 TAM TSUN LEUNG 譚浚樑
6D 28 TO CHIU YIN 杜昭賢
6D 29 TSANG CHI HUNG 曾智鴻
6D 30 TSANG CHI YING 曾智英
6D 31 WONG CHO SUM 黃祖心
6D 32 WONG HO WAH 黃灝樺
6D 34 WONG NOK HIN 黃諾軒
6D 36 WU HO TING 胡皓婷
6D 37 WU KA LING 吳嘉玲
6D 38 YEUNG CHI SING 楊智昇
6D 39 YEUNG RYAN WAI-YEN 楊懷恩


記優點一個(下學期)
班別 班號 Name 姓名
2A 19 LAM LONG HEI 林朗希
2C 16 LAM KA KI 林嘉琪
2C 30 TSO WING YIN 曹穎妍
2D 26 WAN CHUN HEI 溫振希
2D 29 WONG TSZ HO 黃梓浩
3B 25 TSANG TSZ CHING 曾子晴
3C 9 FAN HIU YI 范曉兒
3C 10 KWOK NGA TSZ 郭雅子
3C 18 LEUNG CHEUK HIM 梁卓謙
3C 27 POON YING SUM 潘楹森
3D 15 LAI SIU HIM 黎兆謙
3D 17 LEE HOI TUNG 李海桐
3D 18 LEE TSZ KA 李沚珈
3D 20 LO FUNG 盧鋒
3D 27 TSE SAN YU 謝燊榆
3D 29 WONG WAI CHING 黃偉正
3D 30 WU PUI YI 胡珮怡
3D 32 YIM TIK YAN 嚴迪欣
3D 34 YU HOI LAM 余凱琳
4A 17 LEUNG CHING YI 梁靜怡
4A 24 TSUI WAN YIU 徐蘊瑤
4C 13 KWOK EUGENE CHUN HIM 郭俊謙
4C 15 LAI WING YING 黎穎盈
4C 21 LEUNG LOK YAN 梁樂仁
4C 22 LI SHUN CHI 李淳致
4C 37 YAU MAN SUM 邱玟琛
4D 3 CHAN TSZ WING 陳梓榮
4D 21 LEE TSUN YIN 李峻賢
4D 22 LEUNG CHUN HOI 梁晉愷
4D 34 YAN HAU YING 甄巧盈
5C 2 CHEUNG HOI SHING 章凱誠
5C 10 CHUNG MAN YAN 鍾汶欣
5C 18 LAM HIU CHING 林曉清
5C 20 LAM STANLEY 林椲棋
5C 30 NGAN KEI YUEN 顏紀元
5C 32 SIU MAN LOK 蕭旻樂
5C 33 SZE KA HONG 施嘉航
5C 36 WONG TAK YAU 王得滺
5D 1 CHAN CHEUK HEI 陳卓禧
5D 3 CHAN KEI WAI 陳紀瑋
5D 5 CHAN TSZ WING 陳梓穎
5D 17 CHOW YUN CHI 周潤慈
5D 20 KWOK CHING TUNG 郭婧彤
5D 23 LEE KA YU 李嘉儒
5D 28 LI KA YAN 李嘉茵
5D 29 LO CHI KONG 盧志剛
5D 31 MAK ADRIAN 麥瀗丰
5D 32 NG PUI YING 吳佩盈
5D 34 SO CHI KI 蘇子淇
5D 37 WONG CHI YING 黃智瑩
5D 39 YEUNG WING 楊詠
6A 25 NG CHEUK LAM 吳卓霖
6B 3 CHAN YIK YEUNG 陳億洋
6B 30 YEUNG HO MING 楊浩銘
6C 2 CHAN SIU HUEN KEELY 陳少煊
6C 9 CHEUNG WING KWAN 張穎錕
6C 11 CHUNG YIU 鍾瑤
6C 13 HO CHI KIT 何智傑
6C 14 HO HO LAAM 何皓嵐
6C 17 LAM YAN YU NATALIE 林恩如
6C 19 LEE CHUN TO 李晉滔
6C 20 LEE MEI WAI 李美慧
6C 21 LEUNG HEI TING 梁晞婷
6C 22 LEUNG HIU YU 梁曉瑜
6C 23 LEUNG HO WEN OWEN 梁浩雲
6C 26 LEUNG PO KEI 梁葆琦
6C 31 SO WAI LING 蘇瑋羚
6C 32 TSANG YUEN CHING 曾婉晴
6C 36 WU MAN SHAN 胡敏珊
6C 39 YEUNG YIU FUNG 楊耀鋒
6D 8 FU WING CHI 符穎芝
6D 12 KWOK EUNICE WING-LAM 郭詠琳
6D 13 KWOK NGA CHING 郭雅菁
6D 18 LEE SUKI 李雪頎
6D 19 LEE WING KI 李穎淇
6D 24 POON HIU YAU 潘曉悠
6D 26 SUNG TSZ PANG 宋子鵬
6D 38 YEUNG CHI SING 楊智昇